[{"title":"Na jak\u00e9 rady byste rad\u011bji nem\u011bli d\u00e1t","url":"https:\/\/www.superkariera.cz\/poradna\/hledani-prace\/na-jake-rady-byste-radeji-nemeli-dat.html","img":"https:\/\/www.superkariera.cz\/poradna\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/rady-80x80.jpg","txt":"P\u0159i hled\u00e1n\u00ed nov\u00e9ho zam\u011bstn\u00e1n\u00ed V\u00e1m ka\u017ed\u00fd moc r\u00e1d porad\u00ed. Ne ka\u017ed\u00e1 rada (by\u0165 dob\u0159e m\u00edn\u011bn\u00e1) je v\u0161ak ku prosp\u011bchu. Co tedy ned\u011blat?","cat":"Hled\u00e1n\u00ed pr\u00e1ce<\/a>","dat":"2020-08-02 12:41:51"},{"title":"Jak zvl\u00e1dnout telefon\u00e1t s personalistou","url":"https:\/\/www.superkariera.cz\/poradna\/hledani-prace\/jak-zvladnout-telefonat-s-personalistou.html","img":"","txt":"Zavolal V\u00e1m potenci\u00e1ln\u00ed zam\u011bstnavatel, kter\u00e9ho zaujalo Va\u0161e CV? Kr\u00e1tk\u00fdm rozhovorem s V\u00e1mi si chce ov\u011b\u0159it, zda si zaslou\u017e\u00edte jeho pozornost. Porad\u00edme V\u00e1m proto, jak telefonick\u00e9 interview co nejl\u00e9pe zvl\u00e1dnout a zajistit si tak pozv\u00e1n\u00ed k osobn\u00edmu setk\u00e1n\u00ed.","cat":"Hled\u00e1n\u00ed pr\u00e1ce<\/a>","dat":"2020-07-02 10:40:41"},{"title":"Koronavirus jako ob\u0159\u00ed home office experiment","url":"https:\/\/www.superkariera.cz\/poradna\/pro-zamestnance\/koronavirus-jako-obri-home-office-experiment.html","img":"https:\/\/www.superkariera.cz\/poradna\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/apple-ntb-80x80.jpg","txt":"Kdo nyn\u00ed m\u016f\u017ee, pracuje z domova. A vypad\u00e1 to, \u017ee si docela dost zam\u011bstnanc\u016f tento zp\u016fsob pracovn\u00edho re\u017eimu pochvaluje a r\u00e1di by v n\u011bm pokra\u010dovali. P\u0159ece jen minim\u00e1ln\u011b cesta tam a zp\u011bt zabere v\u011bt\u0161in\u011b lid\u00ed alespo\u0148 hodinu \u010di dv\u011b. Nav\u00edc pr\u00e1ce v tepl\u00e1k\u00e1ch m\u016f\u017ee b\u00fdt o dost p\u0159\u00edjemn\u011bj\u0161\u00ed ne\u017e kost\u00fdmek a jehlov\u00e9 podpatky.","cat":"Pro firmy<\/a>, Pro zam\u011bstnance<\/a>","dat":"2020-05-15 08:44:19"},{"title":"Dom\u00e1c\u00ed v\u00fduka - tipy na aplikace zdarma","url":"https:\/\/www.superkariera.cz\/poradna\/osobni-rozvoj\/domaci-vyuka-tipy-na-aplikace-zdarma.html","img":"https:\/\/www.superkariera.cz\/poradna\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/domaci-vyuka-80x80.jpg","txt":"Rodi\u010de si mohou vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed sv\u00fdch d\u011bt\u00ed tro\u0161ku zjednodu\u0161it pomoc\u00ed interaktivn\u00edch aplikac\u00ed a webov\u00fdch str\u00e1nek. D\u011bti tento zp\u016fsob v\u00fduky v\u011bt\u0161inou berou s povd\u011bkem :). Nab\u00edz\u00edme p\u00e1r tip\u016f, jak se snadno a zdarma vzd\u011bl\u00e1vat z domova.","cat":"Osobnostn\u00ed rozvoj<\/a>","dat":"2020-03-23 12:39:05"},{"title":"P\u0159\u00edsp\u011bvek na o\u0161et\u0159ovn\u00e9 na d\u00edt\u011b do 10 let v dob\u011b zav\u0159en\u00ed \u0161koly","url":"https:\/\/www.superkariera.cz\/poradna\/pro-zamestnance\/prispevek-na-osetrovne-na-dite-do-10-let-v-dobe-zavreni-skoly.html","img":"","txt":"V souvislosti se zav\u0159en\u00edm z\u00e1kladn\u00edm \u0161kol kv\u016fli koronaviru maj\u00ed rodi\u010de mo\u017enost \u017e\u00e1dat o tzv. o\u0161et\u0159ovn\u00e9. V p\u0159\u00edpad\u011b, \u017ee z\u016fst\u00e1v\u00e1te doma s d\u00edt\u011btem mlad\u0161\u00edm 10 let, m\u016f\u017eete podat \u017e\u00e1dost na \u010cesk\u00e9 spr\u00e1v\u011b soci\u00e1ln\u00edho zabezpe\u010den\u00ed.","cat":"Pro zam\u011bstnance<\/a>","dat":"2020-03-17 11:38:33"},{"title":"Jak zavolat do firmy, kter\u00e1 pr\u00e1v\u011b nem\u00e1 voln\u00e1 m\u00edsta","url":"https:\/\/www.superkariera.cz\/poradna\/hledani-prace\/jak-zavolat-do-firmy-ktera-prave-nema-volna-mista.html","img":"https:\/\/www.superkariera.cz\/poradna\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/hireme80x80.jpg","txt":"Narazili jste p\u0159i hled\u00e1n\u00ed pr\u00e1ce na firmu, kde byste opravdu r\u00e1di pracovali? I v p\u0159\u00edpad\u011b, \u017ee pr\u00e1v\u011b neinzeruje voln\u00e1 m\u00edsta, nev\u00e1hejte ji kontaktovat. Jak na to?","cat":"Hled\u00e1n\u00ed pr\u00e1ce<\/a>, Pro zam\u011bstnance<\/a>","dat":"2020-01-29 16:37:38"}]