Zákoník práce: Rozvázání pracovního poměru

Vydáno 19.srpen 2014 v 01:53, redakce, 675 komentáře

Podmínky rozvázání pracovního poměru upravuje Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce). Pracovní poměr na dobu neurčitou může být rozvázán čtyřmi způsoby: dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením a zrušením ve zkušební době. Pracovní poměr na dobu určitou navíc i uplynutím sjednané doby.

Ukončení pracovního poměru dohodouBusinessman with paragraph symbol

Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být uzavřena písemně (ústní dohody jsou neplatné). Na žádost zaměstnance musí zaměstnavatel uvést i důvody rozvázání pracovního poměru. Pracovní poměr pak končí sjednaným dnem.

Ukončení pracovního poměru výpovědí

Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být vyhotovena písemně a doručena druhé straně. Zaměstnanec má ze zákona právo ukončit pracovní poměr výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu.
Zaměstnavatel je na tom podstatně hůře. Zaměstnavatel totiž může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52 a nesmí důvod dodatečně měnit.
Pracovní poměr pak končí uplynutím výpovědní doby, která činí nejméně dva měsíce (stejně pro zaměstnance i zaměstnavatele). Začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Výpověď zaměstnanci podle paragrafu 52

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď podle paragrafu 52 jen z těchto důvodů:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným,
d) nesmí-li zaměstnanec dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání,
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr,
h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a, který zaměstnanci ukládá povinnost pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci.

Okamžité zrušení pracovního poměru

Podle paragrafu 55  může zaměstnavatel pracovní poměr okamžitě zrušit, pokud byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin (trest musí být nepodmíněný – odnětí svobody nejméně 6 měsíců resp. 1 rok dle povahy činu). Další a častější důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru nastane, pokud zaměstnanec poruší povinnosti vztahující se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit podle paragrafu 56 rovněž ve dvou případech. Pokud nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil přechod na jinou vhodnou práci (do 15 dnů od předložení zdravotního posudku) nebo pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat jeho důvod.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době podle § 66

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů. V období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.

Odstupné

Výše odstupného závisí na způsobu, jakým byl pracovním poměr rozvázán. Při výpovědi dané zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) přísluší zaměstnanci při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Více o odstupném.

Úplné znění zákona najdete zde.

Share

Kategorie: Pracovní právo, Pro zaměstnance

Štítky: ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Komentáře ke článku “Zákoník práce: Rozvázání pracovního poměru”

 1. Daňová Irena napsal:

  DOBRÝ DEN, ZAMĚSTNAVATEL MI NEVYPLÁCÍ MZDU JIŽ DRUHÝ MĚSÍC. MÁM DŮVOD PRO OKAMŽITÉ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ALE MALÝ HÁČEK JE V TOM ŽE V PRACOVNÍ SMLOUVĚ NEMÁM UVEDENÝ VÝPLATNÍ TERMÍN.CHTĚLA BYCH VĚDĚT ZDA JE ZÁKONEM STANOVENÝ TERMÍN. POKUD ANO DO KTERÉHO DATA V MĚSÍCI NEJPOZDĚJI TAK ZAMĚSTNAVATEL MUSÍ UČINIT.LHŮTA O UKONČENÍ BĚŽÍ OD KAŽDÉHO PRODLENÍ 2 MĚSÍCE, POKUD JE URČEN DATUM VÝPLATY. JAK MÁM POSTUPOVAT V MÉM PŘÍPADĚ. DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ.

  • petra napsal:

   Dobrý den paní Daňová,
   zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.

   Tedy termín splatnosti za měsíc srpen je do konce září, 15 dnů po splatnosti až 16. října a později…

 2. Šolcová Marie napsal:

  Dobrý den.Dostala jsem výpověd pro nadbytečnost,kterou jsem podepsala a souhlasila s ní. Po několika dnech jí můj zaměstnavatel zrušil aniž bych něco podepsala a ani jsem s tím nesouhlasila.Muže zaměstnavatel takto postupovat.Mohu se nějak bránit a trvat na výpovědi. Děkuji za odpověd.

  • petra napsal:

   Dobrý den paní Šolcová,
   pokud jste dostala výpověď, Váš souhlas s ní ani nebyl nutný – jedná se o jednostranný právní akt. Výpověď je platná. Předpokládám, že máte jeden originál výpovědi.

   § 50 Zákoníku práce
   (5) Výpověď, která byla doručena druhému účastníku, může být odvolána pouze s jeho souhlasem; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být provedeno písemně.

 3. Slávka napsal:

  Dobrý den, pracuji na 12-ti hod. prac. směny (vč. nočních), nyní nám zaměstnavatel chce změnit směny na 8 hodinové, týden ranní, týden odpolední a týden noční. Obávám se, že ze zdravotních důvodů týden nočních směn nebudu zvládat vzhledem k mé dřívější nemoci. Když si přinesu potvrzení o zákazu noční práce, mám obavy, aby mi zaměstnavatel nedal výpověď. Smlouvu mám na dobu neurčitou. Děkuji za vaše vyjádření.

 4. vostárek napsal:

  Dobrý den, prosím o radu, 4.7.2011 jsem nastupoval do nové práce a z důvodu špatných podmínek jsem ke dni 4.8.2011 podal výpověď dohodou, načež byla provedena inventura, která proběhla bez mé přítomnosti,jelikož na danou dobu inventury jsem musel nastoupit do nové práce a prý jindy čas na inventuru nebyl.byl zjištěn schodek a já měl uhradit 3600,- ,takže mi ihned strhli osobní ohodnocení které činí 3000, ale na dotaz zda mají nějaký doklad o tom že schodek neplatím sám mi bylo řečeno že mi nic takového nikdo ukazovat nemusí a že mi ani nebude předán nějaký doklad že jsem nějaký schodek doplatil,jediný doklad který dostanu je doplacení 600,-kč. Mohu poprosit o radu zda to takhle skutečně chodí a zda mám dostat potvrzení o zaplacení celé částky ikdyž byla zaplacená z premií? děkuji

  • petra napsal:

   Dobrý den pane Vostárku,
   záleží, jakým způsobem máte osobní ohodnocení stanoveno – pokud je to nenároková složka mzdy, nemusí Vám být přiznáno. Pak by se vůbec nepromítlo do mzdy…

   • vostárek napsal:

    děkuji za odpověď,ale já bych potřeboval vědět zda mám nárok na to aby mi dali doklad o tom že jsem zaplatil schodek,oni mi totiž tvrdí že mi nic takového dávat nemusí,že žádný doklad nemusim dostat. děkuji

 5. Jana Šormová napsal:

  Dobrý večer,
  poraďte mi prosím,zda je správné,že dceři napsali z OSSZ,že nemá nárok na „Peněžitou pomoc v mateřství“. Důvodem bylo,že jí byl ukončen pracovní poměr na dobu určitou k 31.12.2010,a tak prý nesplňuje podmínku ochranné lhůty 180 dní od ukončení pracovního poměru do nástupu na „mateřskou“ od 12.7.2011. Od 20.12.2010 ale byla v pracovní neschopnosti,která jí byla vyplácena.

  • petra napsal:

   Vážená paní Šormová,
   pravděpodobně Vaše dcera skutečně nesplňuje podmínky pro nárok dávky:

   Peněžitá pomoc náleží pojištěnci, jestliže mu trvá účast na nemocenském pojištění v den nástupu na mateřskou dovolenou (převzetí dítěte do péče), nebo jestliže trvá ochranná lhůta z dřívějšího pojištění ke dni nástupu na PPM (počátek 8. až 6. týdne před předpokládaným dnem porodu) nebo ke dni převzetí dítěte; ochranná lhůta u žen, jejichž zaměstnání skončilo v době těhotenství, je delší a činí 180 dnů, pokud pojištění trvalo po tuto dobu, jinak tolik dnů, co trvalo pojištění; obecná ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů.

   Informace najdete i zde:
   http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/penezita-pomoc-v-materstvi.htm

 6. jarka napsal:

  Zaměstnanec mi sdělil že chce odejít k1.7.11 pak si to rozmyslel že až k1.9.11 jelikož jsou doby dovolených souhlasila jsem.Našla jsem si už i náhradu a zaučila ji ale ouha zeměstnanec otočil a chce zůstat .Prosím jak to mám řešit.Vypověd měla byt dohodou.Smlouvu má na neurčito.Děkují

  • petra napsal:

   Dobrý den Jarko,
   situace je to samozřejmě nepříjemná, ale bohužel pokud zaměstnanec nedal výpověď nebo jste nepodepsali dohodu, musela byste mu dát výpověď vy – tzn. včetně odstupného.

 7. Jaroslav Sysel napsal:

  Dobrý den.

  Mám problém a potřebuji s ním poradit.

  Našel jsem si práci v baru. Máme tam kolegyni, která před časem vzala z kasy peníze. Máme podepsanou hmotn.zodpovědnost. Jednu kolegyni šéf vyhodil na dohodu, protože peníze vrátila.. Druhou kolegyni nevyhodil. Údajně je těhotná. Problém je v tom, že si zřejmě nechala vystavit neschopenku-neví se přesně, zda je neschopenka pravá, pač ta kolegyně byla na gynekologii v Brně, kde byla vystavená ta neschopenka. Šéf čeká, zda mu ta kolegyně donese ukončenou neschopenku. Má strach ji za bar pouštět, protože co když ukradne další peníze??Nevěří ji.. A na policii ji dávat kvůli dřívější zpronevěře nechce, protože to je uhrazený a zbytečně by bylo papírování. My máme strach s ní pracovat, je to totiž prolhaná 22letá slečna. Jak postupovat v případě výpovědi, když je těhotná? Přece musí být nějaká možnost, jak se jí zbavit??? Přece nemůžeme žít a pracovat v nejistotě, kdy nás okrade všechny?? A měla by ukázat zaměstnavateli důkaz(těh.průkaz) o tom, že je těhotná? Je prý ve 4 měsíci. Prosím o co nejryhlejší odpověď… 🙁

  • petra napsal:

   Dobrý den pane Sysle,
   nejlepší možností by byla dohoda o ukončení pracovního poměru – dohodou lze ukončit pracovní poměr kdykoliv (i v těhotenství). Ale to zřejmě není reálné.

   I v těhotenství lze dát zaměstnankyni výpověď pro porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem (ona se ovšem může takové výpovědi v krajním případě bránit i soudní cestou, proto je nutné mít dostatečně doložené důvody výpovědi).

   § 53
   (1) Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je
   a) v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování,
   d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,

   § 54
   Zákaz výpovědi podle § 53 se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci
   a) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b); to neplatí v případě organizačních změn uvedených v § 52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána,
   b) z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud nejde o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou; byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď před nástupem mateřské dovolené (rodičovské dovolené) tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské dovolené (rodičovské dovolené), skončí výpovědní doba současně s mateřskou dovolenou (rodičovskou dovolenou),

   § 52
   Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů
   a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
   b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
   g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi.

   Podobný dotaz najdete zde:
   http://www.novinky.cz/kariera/231555-poradna-tehotne-zeny-a-zamestnanci-na-materske-a-rodicovske-dovolene-jsou-pred-vypovedi-chraneni.html

   • Jaroslav Sysel napsal:

    Dobrý den paní (slečno) Petro.

    To znamená, že jí zaměstnavatel může dát §55 b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem(měl by uvést důvody ve výpovědi??), s tím, že se ona může jak vy říkáte i soudně bránit. Nebo jaký jiný § byste doporučila Vy? Důkazy o zpronevěře máme, psané její osobou na facebooku ve zprávách jiné osobě, dále svědectví barmanek, které toto viděly. Ale zase nevěřím tomu, že by soud dal za pravdu jí, která okradla zaměstnavatele. Spíš si myslím, že pokud by došlo, nedej Bože, na soud, tak by zákonitě musela prohrát. Logicky vzato-soud by měl být na straně zaměstnavatele, který má strach, že ho znova okrade. Tudíž by výpověď byla opodstatnělá a platná.

    Děkuji a prosím ještě jednou o Vaši reakci.

    S pozdravem

    Jaroslav Sysel

    • petra napsal:

     Dobrý den pane Sysle,
     v tomto případě bych Vám doporučila kontaktovat specializovanou advokátní kancelář, kde by Vám poradili, jak přesně postupovat.
     Důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru by měly být uvedeny.

 8. michal stanke napsal:

  jsem číšník a v současné době nemohu ze zdravotních důvodů vykonávat svou práci,
  jelikož v restauraci jsou pouze práce této povahy mohu dostat rozvázat prac.poměr
  ihned a ne až po 15 dnech? děkuji za informaci

  • petra napsal:

   § 56 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
   Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže,
   a) podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce

   Dříve to nelze.

 9. Jarka napsal:

  Dobrý den,dostala jsem výpověd po 4 odpracovaných měsících tedy měsíc po skončení zkušební doby.Mam narok na alespon nejaký den dovolené?Měl by mi ho bývalý zamestnavatel proplatit až si pujdu pro poslední výplatu?Moc dekuji za odpoved

  • petra napsal:

   Dobrý den Jarko,
   pokud jste odpracovala alespoň 60 směn, náleží dovolená podle § 212:
   (1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny; části směn odpracované v různých dnech se nesčítají.
   (2) Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.

   Pokud tedy máte odpracované 4 celé kalendářní měsíce a odpracováno alespoň 60 dnů (směn), roční nárok dovolené 4 týdny, náleží dovolená 4/12 z ročního nároku (v tomto případě 6,5 dne).

   Pokud byste neměla odpracováno 60 směn, náležela by Vám dovolená za odpracované dny podle § 214:
   Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, náleží dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. Ustanovení § 212 odst. 1 věty druhé platí i zde.

   V každém případě, pokud dovolenou do skončení pracovního poměru nevyčerpáte, máte nárok na její proplacení s poslední výplatou.

 10. Jaroslav L napsal:

  Dobrý den.

  1.7.2011 jsem nastoupil do práce. Týden před tím jsem si natáhl (namohl) achylovku,ale abych nepřišel o práci tak jsem do práce nastoupil. Pořád to bolí. Co se stane když půjdu na nemocenskou?
  Nemohou mě vyhodit? Jsem ve zkušební době.

  • petra napsal:

   Dobrý den Jaroslave,
   ve zkušební době mohou obě strany – jak zaměstnavatel tak zaměstnanec – pracovní poměr zrušit z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Rozumím Vaší obavě, je určitě logická, ale na druhou stranu zdraví je na prvním místě.

   Jen dodám, že zaměstnavatel nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.

 11. Lida napsal:

  Dobry den,
  chtěla bych se zeptat na způsob ukončení pracovního poměru. V současné době mám smlouvu na dobu určitou bez zkušební doby do 31.7.2011, ke které byl v prosinci 2010 uzavřen dodatek ke smlouvě na dobu určitou 1.8.2011-31.7.2012. Mám výhodnější nabídku zaměstnání od 1.8.2011. Pokud by nedošlo k rozvázání pracovního poměru dohodou budu muset podat výpověď s 2 měsíční výpovědní lhůtou? Co by se stalo, kdybych 1.8. k původnímu zaměstnavateli nenastoupila?

  Děkuji za odpověď. Lida

  • petra napsal:

   Dobrý den Lido,
   dohoda by byla samozřejmě nejlepším řešením. V případě, že byste do práce nenastoupila, mohla by zaměstnavateli vzniknout škoda, jejíž náhradu by mohl po Vás požadovat.
   Záleží na přesném znění dodatku – jestli je pracovní poměr prodloužen do 31.7.2012, opravdu byste musela podat výpověď a počítat s výpovědní dobou.

 12. Jitka napsal:

  Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat,podala jsem výpověď bez udání důvodu k 30.5 2011 s dvouměsíční výpovědní lhůtou.Pracovní poměr má tedy končit 31.7.2011, ale 12.6 se mi stal úraz a jsem na neschopence. Vedoucí mi tvrdí že se mi lhůta prodlužuje o pracovní neschopnost. Pokud například skončí neschopenka k 26.7 končí můj prac.poměr k 31.7 nebo se pracovní poměr prodlouží o dobu prac. neschopnosti? Musím to ještě podat písemně?

  Děkuji za odpověď Jitka

  • petra napsal:

   Dobrý den Jitko,
   pokud je výpověď podaná z Vaší strany, pracovní poměr se neprodlužuje. Skončí 31.7.

 13. Eva napsal:

  Dobrý den,

  prosím o radu, ve firmě kde pracuji mám smlouvu na dobu neurčitou, firma ale končí. Zaměstnavatel mi dal písemné napomenutí, s tím že pokud se mnou nadále nebude spokojen, dostanu výpověď §52 f) zajímá mě zda můžu dostat výpověď ze dne na den, nebo kolik takových napomenutí musím dostat(nejedná se o žádné hrubé porušení) Zaroveň jestli mám nárok na 2 měsíce výpovědní lhůty a poté na podporu v nezaměstnanosti.

  děkuji předem za odpověď.
  Hezký den
  Eva

  • petra napsal:

   Dobrý den Evo,
   stačí jedno takové upozornění. Výpovědní doba ano – dvouměsíční, podpora v nezaměstnanosti bohužel ne. Výpovědní doba by začala běžet od následujícího měsíce po doručení výpovědi.
   Samozřejmě je možné v případě, že byste nepovažovala jednání zaměstnavatele za oprávněné, řešit věc soudní cestou.

   §52 f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil

 14. Jitka napsal:

  Dobrý den, potřebovala bych poradit. K 30.6. jsem podala svému zaměstnavateli žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou, žádost mám se souhlasem podepsanou a nyní si vybírám dovolenou, na kterou jsem měla nárok. Chtěla jsem se optat, zkolila mě nemoc a lékařka mi tvrdila, že mám nárok na neschopenku. Ráda bych věděla, pokud bych si neschopenku nechala vystavit, jestli to mám zaměstnavateli oznámit a jestli mi bude vyplácena pracovní neschopnost. Toto zaměstnání jsem měla, vlastně ještě do 30.6. mám na HPP, jináč mám ještě živnost na VPP. Poraďte jak postupovat v případě pracovní neschopnosti a jak by to bylo s odváděním sociálního a zdravotního. Předem děkuji za odpověď.

  • petra napsal:

   Dobrý den Jitko,
   pokud budete mít vystavenou neschopenku, neprodleně o vzniku dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavatele informujte.
   Dovolená se po dobu nemoci přerušuje. Zbytek nevyčerpané dovolené by Vám zaměstnavatel proplatil při skončení pracovního poměru, protože už nebude možnost ji vyčerpat.
   První tři pracovní dny ale náhrada mzdy od zaměstnavatele nepřísluší. Vám by pak od zaměstnavatele nenáležela ani náhrada mzdy od 4. do 21. dne nemoci, protože v této době už bude pracovní poměr ukončen.
   Pokud byste byla dlouhodobě nemocná, měla byste nárok na nemocenskou od ČSSZ od 22. kalendářního dne nemoci, protože nemoc vznikla ještě za doby trvání pracovního poměru. Pojistné byste po tuto dobu řešit nemusela.

   § 217
   Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení, kdy je uznán dočasně práce neschopným podle zvláštního právního předpisu, ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na jeho žádost.

 15. ivana napsal:

  Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala na názor. Budu dávat výpověď k 31.7., podám ji zaměstnavateli již 1.7., protože nechci uposlechnout jeho příkazu přejít na jinou, pro mě nevýhodnou práci. Výpověď mi tedy začne plynout až od 1.8. Přemýšlím, jestli můžu dostat nějaký finanční postih nebo jiný trest během měsíce července, kdy vlastně ve výpovědi ještě nebudu. Moc děkuji za odpověď.

  • petra napsal:

   Dobrý den Ivano,
   standardně je výpovědní doba dvouměsíční, pokud nemáte ve smouvě uvedeno jinak. Od doručení výpovědi začíná běžet výpovědní doba od následujícího měsíce.
   Pokud podáte a doručíte výpověď dnes, pak výpovědní doba začne bežet 1.7. a skončí 31.8.
   Finační „postih“ můžete dostat – záleží především na tom, jakým způsobem je mzda definována – zda v pracovní smlouvě či mzdovém výměru apod.

 16. Simona napsal:

  Dobrý den,

  otec byl uznán na základě lékařského posudku neschopen práce v třísměnném provoze jako skladník. Jde o noční směnu, která nemá být. Firma teď řeší, zda pro něho bude mít ve lhůtě 14 dní od vydání posudku vhodnou práci na jiném typu směny, aby ho mohla převést. Co když ale místo pro něj nebude mít? Má nárok na výpověď pro nadbytečnost nebo mu dají výpověď podle §52 e)?Děkuji

  • petra napsal:

   Dobrý den Simono,
   Váš otec může bohužel dostat výpověď podle §52 e), pokud se nejedná o dočasnou nezpůsobilost.

   Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem
   § 53
   (1) Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je
   e) v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče dočasně nezpůsobilým pro noční práci.

 17. vlastik napsal:

  chtěl jsem se zeptat muj kamarád dostal §55 má šanci sehnad práci a nárok na podporu děkuji

  • petra napsal:

   Dobrý den Vlastíku,
   šanci najít práci určitě má, ale je to samozřejmě komplikace.

   Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání, se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

 18. Zdenka Mihalíková napsal:

  Dobrý den,

  mám dotaz z oblasti odměňování. Měnili jsme systém odměňování tak, že z původní pevné (fix) složky / hod. jsme zaměstnancům vytvořili 2 složky / hod. (tzn. fix+variabilní). Tento systém je nyní takto nastaven u všech zaměstnanců. U nově nastupujících již uvádíme fix+ variabel ve mzdovém výměru, ale u „starých“ zaměstnanců jsme museli toto opatření provést novým mzdovým výměrem. Jeden z výrobních zaměstnanců s překlopením na nový systém odměňování nesouhlasí, trvá na svém původním způsobu odměňování, který měl uveden ve smlouvě, když nastupoval a oznámil, že v tomto případě raději odejde. Moje otázka:
  -kdo má komu dát výpověď ?
  -pokud zaměstnavatel zaměstnanci -náleží mu odstupné ?
  -lze zaměstnance v průběhu výpovědní lhůty převést na jinou práci a na jeho původní místo již vzít jiného náhradníka ?

  Děkuji za odpověď. S pozdravem Zdenka

  • petra napsal:

   Vážená paní Mihalíková,
   pokud je mzda stanovena v pracovní smlouvě, je nárok Vašeho zaměstnance oprávněný. Pokud by mělo dojít ke změně obsahu pracovní smlouvy, je nutný souhlas obou stran.
   V případě, že zaměstnanec nesouhlasí, jsou i nadále obě strany vázány podmínkami původní smlouvy.
   Takže zbývají tyto možnosti:
   – Vaše firma bude tomuto zaměstnanci vyplácet mzdu starým způsobem a pracovní poměr bude pokračovat
   – zaměstnanec dostane od Vaší firmy výpověď (náleží mu odstupné)

   Převést na jinou práci lze v rámci smlouvy (záleží jak je definován popis práce), více najdete zde: http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=IPB017

 19. Pavlína napsal:

  Dobrý den,
  opět moc děkuji za rychlou odpověď.

  Můj případ je komplikovanější v tom, že firma na adrese není a jsem papírově, asi její poslední zaměstnanec. Zatím se mnou komunikují emailem, ale nemám na ně ani adresu. Takže opravdu nemám kam nastout. Dva vlastníci si založili firmu novou. Asi mi to neusnadní a budu se muset o odstupné i soudit , proto se snažím ohlídat, abych měla vše v pořádku. Tvrdí mi, že žádné peníze nemají.

  Doufám , že se s nimi dohodnu nějak předem a sepíšeme to s datem dopředu, protože 18.7. ani nevím kam bych si šla pro výpověď. To snad abych si najala právníka, protože když se dostavím na uvedenou adresu firmy, tak tam firma není. Takže jak mám předejít tomu, abych neměla problém, že jsem nenastoupila do práce?

  Nabízejí mi výpověď dohodou………..
  Věc: Rozvázání pracovního poměru dohodou
  zaměstnanec ………………….. ……………….. se dohodli na rozvázání pracovního poměru dohodou podle § 49 zákoníku práce ke dni ……………..
  Důvodem rozvázání pracovního poměru je rozhodnutí zaměstnavatele o snížení počtu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce a organizační důvody podle § 52 bod c) zákoníku práce. Zaměstnanci náleží odstupné ve výši podle § 67 zákoníku práce.

  Opravdu bych v případě odhodu na dohodu, obdržela třímesíční odstupné? Pak by byla výpověď ke dni 18.7.2011

  MOC DĚKUJI
  PAVLÍNA

  • petra napsal:

   Dobrý den Pavlíno,
   veškerou komunikaci s firmou si archivujte, může se to později velmi hodit.
   U dohody je nevýhodou, že je pak mírně nižší podpora v nezaměstnanosti a přijdete o výpovědní dobu. Ale vzhledem k situaci se mi to jeví jako dobrá varianta.
   Nicméně opravdu zkuste kontaktovat specializovanou právní kancelář.

   § 67
   (1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodůpřísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.

 20. Pavlína napsal:

  Dobrý den,
  Prosím mohla by jste mi poradit.
  15.7. budou mému dítěti 3 roky a já od svého zaměstnavatele dostanu výpověď dle § 52 c) .
  Věc se má tak, že můj zaměstnavatel funguje už pouze papírově, nemá ani sídlo firmy na adrese , která je uvedena v obchodním rejstříku.( Firma nebyla zrušena, ani není oficiálně v insolvenci ) Může být tedy tato adresa uvedena ve výpovědi, aby výpověď byla platná?
  K jakému konkrétnímu datu mám dostat výpověď? ( na narozeniny mého dítete , nebo až den poté?)
  Do práce nenastoupím, jak je to s dvouměsíční výpovědní dobou? Od jakého data mi poběží?( od – do)
  Mám nárok na 3 měsíční odstupné dle § 67 odst. 1.
  Odstupné má být vyplaceno ve výplatním termínu za měsíc červenec? Je potřeba ve výpovědi uvést konkrétní datum výplaty? Znamená to tedy pak , že přijde mi v tomto termínu přijde na účet 5 platů najednou? Jak mám postupovat , když mi v tomto termínu nevyplatí odstupné?
  Musím výpověď , kterou obdžím od zaměstnavatele , hned podepsat?
  Jde mi o to, abych jí měla napsanou v pořádku, proto se ptám , hlavně na konkrétní data, uvedená ve výpovědi.
  PŘEDEM MOC DĚKUJI

  • petra napsal:

   Dobrý den Pavlíno,
   adresa zaměstnavatele uvedená ve výpovědi podle OR může být – rozumím tomu tak, že předtím jste na této adrese pracovala.
   Návrat do práce by měl být nejpozději následující pracovní den po třetích narozeninách dítěte. Tedy 16.7. – pokud tento den dostanete výpověď, pak dvouměsíční výpovědní doba začne běžet od srpna. Mzda Vám bude chodit za jednotlivé měsíce, odstupné bude vyplacené až s poslední mzdou za září.
   (Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu.)
   Pokud pro Vás zaměstnavatel nemá práci, jde o překážky na jeho straně a mzda Vám náleží.

   Dejte si ale pozor na to, aby Vám nevznikla neomluvená absence v den nástupu do zaměstnání.

   Výpověď musíte pouze nějakým způsobem převzít, není potřeba Váš podpis.

   Pět mezd by Vám přišlo najednou pouze v případě, že byste ukončili pracovní poměr dohodou a takto se se zaměstnavatelem dohodli.

   Podobné dotazy např. zde:
   http://www.azrodina.cz/4322-vypove-v-dobe-materske-a-rodicovske-dovolene
   http://www.penize.cz/rodicovska-dovolena/185292-navrat-do-zamestnani-po-rd

   • Pavlína napsal:

    Dobrý den paní Petro,
    moc vám děkuji, za rychlou odpověď :o).
    Ještě bych se přeci jen zeptala.
    Když obdržím výpověď 18.7. 2011 ( 16.7. je totiž sobota) a výpovědní doba mi poběží od 1.8. – 30.9.2011). Kdy tedy mám jít na úřad práce? Po skončení dvouměsíční výpovědní doby, nebo hned s datem výpovědi?
    Kdyby pro mě přece jen zaměstnavatel našel práci na dobu výpovědní doby, budu povina nastoupit? ( tato doba v praci by mi zlepšila , případně základ pro výpočet podpory? )
    V případě , že práce nebude, bude stačit , když se dostavím 18.7. a musím dostat písemně , že pro mě práce není, nebo stačí ta výpověď? Nerada bych pak měla problém , že jsem nepřišla 19.7. ( a nebo mám přijít i 1.8. až začně ta výpovědní doba? ) Snad chápete jak to myslím.

    Jaké dokumenty si mám od zaměstnavatele vyžádat (asi písemně) po ukončení pracovního poměru?

    JEŠTĚ JEDNOU MOC DĚKUJI
    Pavlína

    • petra napsal:

     Na úřad práce až po skončení pracovního poměru – tedy po 30.9.2011.
     Během výpovědní doby musíte pracovat pro Vašeho zaměstnavatele, jste normálně zaměstnaná. Jen v případě, že pro Vás nebude mít práci, jedná se o překážky na straně zaměstnavatele. Určitě by bylo dobré mít písemně, že práci pro Vás zaměstnavatel nemá. Aby nedošlo k situaci, kdy do práce nenastoupíte a zaměstnavatel to vezme jako neomluvenou absenci se všemi důsledky.
     Dohodněte se zaměstnavatelem na všem předem.

     Při rozvázání pracovního poměru musí zaměstnavatel vydat zápočtový list. Více zde:
     http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=IPB026

 21. Ala napsal:

  Dobrý den,
  chtěla bych Vás požádat o radu. Pokud mi zaměstnavatel zašle písemnou výtku k chybám, které způsobím. Již od nového měsíce mi může běžet 2 měsíční výpovědní lhůta na základě tohoto dokumentu? Nebo jde jen o případ, kdy zaměstnavateli způsobím prokazatelnou škodu a jinak jde jen o napomenutí? K rozvázání pracovního poměru stačí jedno takové upozornění?

  Děkuji Vám za odpově’d.

  Hezký den.

  • petra napsal:

   Dobrý den Alo,
   výpovědní doba Vám začne běžet od následujícího měsíci po doručení výpovědi. Z Vašeho dotazu to vypadá, že jste zatím žádnou výpověď nedostala, pouze napomenutí a to samo o sobě pracovní poměr neukončuje…

   Mohla byste teoreticky výhledově dostat výpověď podle § 52:
   f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,

 22. Petr napsal:

  Dobry den poprosil by sem vaso rychlou odpoved. Pritelkine dala zamestnavateli vypoved,zamestnavatel ji vypoved nepodepsal a nechal si oba orginaly vypovede,dnesnyho dne ji bylo zdeleno ze ji oblastny vedouci chce okamzite vyhodit protoze ji tam nechtej a neoficialne zdeleno ze firma nema tolik penez aby ji vyplatila odstupne nebo platila dalsi dva mesice kdy by byla ve vypovedni lhute. Zacali na ni skouset ruzni veci napr. kolegine ktera je ve stejnym postu-zastup vedouci,ji dnes napsala ze se doslechla ze muze neco sehnat a ze by neco potrebovala ???????? kazdy at si domysli co tim myslela nikdy nic takoveho nemnela mit urcite nebude a obom se nam to hnusi. Kazdopadne je videt ze se ji chtej zbavit a skousej takovy SVINSTVA coz mi hlava nebere. Chci se zeptat jak mame postupovat bojim se ze neco budou skouset i dal a nakonec si neaku vymluvu najdou kor kdyz tam pritelkine pracovala 3 roky a taketo praktiky se tam nedelej poprve samozrejme ne ofiko. Dnes ji vedouci rekla ze mluvila s managerem a pry se s ni chtej v patek sejit. prosim o neakou radu co delat nebo na koho se obratit. DEKUJI

  • petra napsal:

   Dobrý den Petře,
   výpověď je jednostranný právní akt, důležité je doručení druhé straně. Souhlas s výpovědí od zaměstnavatele není potřeba.
   Pokud máte dojem, že dochází k porušování povinností zaměstnavatele, můžete se obrátit na oblastní inspektorát práce.

 23. Mates napsal:

  Dobrý den,
  chtěla bych se dotázat na možnost okamžitého zrušení prac. poměru ze strany zaměstnavatele. Jakožto zaměstnavatel mám problém se zaměstnancem. Chtěl ukončit prac. poměr okamžitě. Na to jsem ale vzhledem k chodu naší firmy nemohla přistoupit, tudíž jsem navrhovala dle zák. práce – 2měsíční výp. lhůtu. Ale protože náš zaměstnanec již začal pracovat jinde, řešil svoji situaci pracovní neschopností. Nyní je tedy +.týden v pracovní neschopnosti. Provedli jsme se svědkem kontrolu v místě pobytu uvedeného na neschopence a v hodiny mimo vycházek. Dle očekávání nebyl zastižen. Jak mohu jako zaměstnavatel dále postupovat? Mohu ukončit prac. poměr okamžitě pro hrubé porušení prac. kázně?
  Mnohokrát děkuji za odpověď!
  Martina

  • petra napsal:

   Dobrý den Martino,
   bohužel toto je velmi častý problém. Přikládám příslušná znění zákona:

   § 192
   (5) Porušil-li zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti povinnosti uvedené v odstavci 6 větě první, které jsou součástí režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení těchto povinností náhradu mzdy nebo platu snížit nebo neposkytnout.
   (6) Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění porušení povinnosti uvedené ve větě první zaměstnancem vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu; stejnopis tohoto záznamu je zaměstnavatel povinen doručit zaměstnanci, který tento režim porušil, okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti a ošetřujícímu lékaři dočasně práce neschopného zaměstnance. Zaměstnavatel je oprávněn požádat ošetřujícího lékaře, který stanovil zaměstnanci režim dočasně práce neschopného pojištěnce, o sdělení tohoto režimu v rozsahu, který je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, a o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných případů porušení tohoto režimu. Zaměstnanec je povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých povinností uvedených ve větě první.

   § 57
   Zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď ani s ním okamžitě zrušit pracovní poměr pro porušení povinností stanovených § 56 odst. 2 písm. b) zákona o nemocenském pojištění21), pokud jde o režim dočasně práce neschopného pojištěnce.
   http://business.center.cz/business/pravo/zakony/nemocenske-pojisteni/cast4.aspx

 24. Lenka Benešová napsal:

  Dobrý den, chtěla jsem poprosit o radu. Pracuji jako učitelka I.st.ZŠ, minulý týden jsem byla se svou třídou a dalšími dvěma z naší školy na škole v přírodě, byla jsem vedoucí školy v přírodě, takže jsem vše od A do Z zajišťovala. S námi učitelkami byly ještě další 4 vychovatelky. Bohužel přijela kontrola z hygieny a zjistila, že jsme byli neohlášeni na hyg.stanici, což chápu, ale vzhledem k tomu, že jsem se u p.řed a zástupce informovala a bylo mi řečeno, že už se to podle nějakého nového zákona nemusí( už nám to tak říkají dva roky po sobě), tak jak to neudělala, i přesto, že vždy předtím jsem se vždy řádně nahlásila, aby toho nebylo málo, ještě jsem den před odjezdem onemocněla, nebyla jsem schopná mluvit, zvracela jsem, téměř jsem se neudržela na nohou, měla jsem vysoké horečky. Po „domluvě“ s kolegyněmi jsem si tedy ve čtvrtek odpol. zajistila odvoz domů k lékaři ( jsem v pracovní neschopnosti), zajistila jsem dozor do konce švp( odjíždělo se druhý den dopoledne), ale už jsem z pochopitelných důvodů nezavolala paní ředitelce, abych se s ní “ poradila“ – což mi teď oznámila s tím, že bude vše posuzováno jako hrubé porušení pracovní kázně. Potřebovala bych radu, jak k tomuto postihu přistoupit ( nikdy dříve – pracuji na škole od svého nástupu do zaměstnání- zhruba 15 let) jsem toto řešit nepotřebovala, ráda bych věděla, zda je vůbec možné danou situaci takto řešit, příp.jak se bránit a jaké důsledky to pro mě může ještě mít ( finanční postih beru za samozřejmý, to je mi jasné). Předem moc děkuji za odpověď Lenka

  • petra napsal:

   Dobrý den Lenko,
   důsledek by to mohlo mít ten, že by s Vámi mohl být okamžitě zrušen pracovní poměr podle § 55 (Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem):
   b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.
   Tento paragraf by pak byl uvedený v zápočtovém listu, což by ztížilo hledání dalšího zaměstnání a nevznikl by nárok na podporu.

   Proti tomuto byste se musela bránit soudní cestou.

   Věřím ale, že k této situaci nedojde a podaří se vše vyřešit např. jak píšete finančním postihem či napomenutím.

 25. Lida napsal:

  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat na situaci,do které jsem se dostala,aniž bych chtěla.Požadovala jsem po zaměstnavateli dovolenou z rodinných důvodů,i přes opakovanou omluvu mi během dvou dnů od této události přišla výpověd s paragrafem 55,ale dostala jsem i zápočtový list s tímto paragrafem.Jsem prakticky bez šance najít práci o podpoře nemluvím.Byla jsem u firmy 5.5.let a byla jsem dost překvapená.Nikdy jsem se nedostala do situace kdy by mě vyhodili,ani jsem nikdy nikde neměla problémy.Jsem z toho špatná a nevím si s touto situací vůbec rady.

 26. Jirka napsal:

  Dobry den chci se zeptat zaměstnavatel mě chce vyhodit a vyhrožuje mě 55 když se sním nedomluvim na dohodě. Chci se zeptat jestli se mužu nějak branit. Děkuji

 27. Lucie napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat.. od 1.12.2011 jsem zaměstnaná ve firmě jako telefonní operátorka. Na konci února jsem dostala písemnou výtku za porušení pauzy. Dnes 29.4.2012 jsem dostala další písemnou výtku, kde bylo psáno, že jsem pauzu porušila v únoru a v březnu. Rovnou s touto výtkou mi dali na výběr. Buď paragraf, nebo dohoda a okamžitá výpověď. Mohu dostat výtku za to, co jsem udělala před 3 měsíci a zároveň, aby na jednom papíru byly 2 výtky? A když mám po zkušební době, vyhodí mě hned? Díky

  • petra napsal:

   Dobrý den Lucie,
   okamžitě zrušit pracovní poměr podle § 55 může v tomto případě zaměstnavatel, pokud zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.
   Pokud byste tento paragraf dostala, můžete se bránit soudní cestou, ale samozřejmě každý případ se posuzuje indviduálně a není možné dopředu odhadnout výsledek sporu.

   § 58
   (1) Pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci nebo z důvodu, pro který je možné okamžitě zrušit pracovní poměr, může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď nebo s ním okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru dověděl,

   Spíše ale se bude jednat o výpověď podle § 52
   g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi.

   § 51
   (1) Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce.

 28. Renata napsal:

  Dobrý den, chci se zeptat. Jsem zaměstnancem firmy kde mám pracovní poměr na dobu neurčitou ale za minimální mzdu. Jako vedleší příjem jsem měla práci na živnost u jiné firmy kterou ovšem vlastní tentýž pán jako tu u které jsem zaměstnána. Od jisté doby mi práci na živnost přestali proplácet, bez udání důvodu a vzhledem k tomu že mezi námi byla pouze ústní dohoda, není prakticky možnost své peníze dostat. Tudíž jsem zaměstnavateli sdělila, že chci pracovní poměr ukončit dohodou, věděl to dopředu, ale nakonec mi dohodu nepodepsal. Poslala jsem tedy výpověd. Ve výpovědní lhůtě mi zaměstnavatel práci natolik ztěžoval a znepříjemňoval že jsem byla nucena odejít na nemocenskou. Teď mi výpovědní doba končí, ale zaměstnavatel mi stále neuhradil ani mzdu za poslední měsíc před výpovědí a ani za část kterou jsem odpracovala ve výpovědní lhůtě a ani nemocenskou za dobu kterou hradí zaměstnavatel. Prakticky je se splatností dva měsíce pozadu. Již jsem se o výplatu písemně přihlásila ale bez odpovědi. Prosím poraďte co mohu dělat…Děkuji

 29. Petr napsal:

  Dobry den,

  jsem zamestnan na dobu neurcitou a chci podat svemu zamestnavateli vypoved s 2 mesicni vypovedni lhutou. Mam narok na jakekoli odstupne? A pokud ano, jak ji spravne sepsat?

  Dekuji za odpoved, Petr

 30. aiven napsal:

  Dobry den,jsem zaměstnán na dobu neurčitou, Zaměstnavatel chce ukončit se mnou tento pracovní poměr,aby se vyhnul zaplacení odchodných platů a dodržení výpovědní lhuty, nutí mne podepsat dodatek pracovní smlouvy, kde mi chce změnit pracovní poměr s doby neurčité na určitou a pak propustit. dohodu jsem odmítla podepsat,vím co by mne čekalo na úřadu práce (45%).Naznačil mi,že když nepodepíšem tento dodatek, tak mne propustí pro hrubé porušení pracovních povinností (pracuji v gastronomii) a není problém to přes známeho hygienika dokazat, když zodpovídám za hygienu kuchyně.Dá se vůbec bránit vůči těmto krokům???

  • petra napsal:

   Dobrý den Aiven,
   proti hrubému porušení pracovní kázně byste se musela bránit u soudu. Zkuste kontaktovat právní kancelář pro posouzení okolností.
   Můžete se zkusit obrátit i na inspektorát práce, kde by Vám měli poradit.

 31. Ivana napsal:

  Prosím o informaci
  Jsem v současné době v pracovní neschopnosti (mám kontrolku) Zánět šlach.Zajímalo by mne zda mohu dát v této době výpověď z pracovního poměru a případně s jakou lhůtou.

  Přeji hezký den a děkuji za případnou odpověď

  • petra napsal:

   Dobrý den Ivano,
   ano, můžete dát výpověď. V pracovní smlouvě máte určitě výpovědní dobu stanovenou, standardně jsou to dva měsíce (doba začíná běžet od prvního následujícího měsíce po doručení výpovědi).

 32. Asterix napsal:

  Dobry den. Jak je to s rozvazanim pracovniho pomeru ve zkusebni dobe? Docetl jsem se, ze ze strany zamestnance je nutne informovat zamestnavatele 3 dny pred planovanym datem ukonceni pomeru. Nastoupil jsem 3.1.2O11 s trimesicni zkusebni lhutou. Jake je tedy vlastne datum ukonceni zkusebni doby? Je to 31.3. nebo az 3.4.? Do kdy mohu rozvazat pracovni pomer? Dekuji za pripadnou odpoved.

  • petra napsal:

   Dobrý den,
   podle ZP: Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru má být doručeno druhému účastníku zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit. Tato lhůta nebývá v praxi dodržována.
   Zkušební doba končí 3.4., pokud není sjednáno jinak. Do tohoto data můžete pracovní poměr zrušit ve zkušební době.

 33. Josef Hancko napsal:

  Dobry vecer mam narok na nejaky paragraf nebo volno na vyrizeni vsech formalit kdyz koncim pracovni pomer u firmy kde jsem pracoval x let. Dekuji za ryhlou odpoved a paragraf.

  • petra napsal:

   Dobrý den,
   za účelem hledání nového zaměstnání máte tento nárok:
   Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.

   Jdná se o jiné důležité osobní překážky v práci (§ 199).

 34. Monika napsal:

  Dobrý den,
  k 31.3.2011 mi skončí výpovědní lhůta. Chtěla jsem se tedy zeptat, jak je to nyní s přihlašováním na ÚP, jestli je nějaká doba, do které se musím nahlásit, pokud bych nesehnala další-přímo navazující zaměstnání. A jak je to v případě, že 1.4.2011 je pátek a měla bych nástup do zaměstnání od pondělí tj. 4.4.2011? jestli bych se musela dejme tomu v pátek přihlásit na ÚP a v pondělí se opět odhlásit? Moc děkuji za vysvětlení a objasnění mého dotazu.

 35. Eva napsal:

  Dobrý den
  Pracovala jsem v nejmenované společnosti jako vedoucí prodejny. Z důvodu slabého finančního ohodnocení jsem se rozhodla o ukončení pracovního poměru dohodou. 31.8.2010 jsem předala písemně žádost o ukončení pracovního poměru dohodou ke 31.10.2010 s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Moje žádost byla přijata.
  Dne 26.10.2010 proběhla na prodejně inventura. Při inventuře se zjistil schodek cca 22500kč. Následně po inventuře jsem prodejnu odevzdala. Nikdo po mě nepožadoval žádnou náhradu nebo část úhrady inventurního rozdílu. Dne 1.11.2010 jsem obdržela zápočtový list kde je uvedeno, že se jedna o ukončení pracovního poměru dohodou. Dále jsou na zápočtovém listu uvedeny – Závazky vůči zaměstnavateli “0Kč“, Zákonné srážky “0Kč“ a Smluvní srážky ze mzdy “0Kč“.
  Na mé překvapení mi koncem Ledna 2011 byl doručen návrh dohody na zaplacení poměrné části schodku na hodnotách svěřených k vyúčtování cca 6800Kč.
  Má na toto zaměstnavatel právo po řádném ukončení pracovního poměru a uvedení informací na zápočtovém listu že nemám vůči zaměstnavateli žádný dluh.

  Děkuji za pomoc a informaci.

 36. Hana napsal:

  Dobrý den,
  ráda bych požádala o informaci, zda je možné využít §56 ZP v případě, jsem – li zaměstnána ve zkušební době. Podle pracovní smlouvy měl být termín výplaty 15.3. Pokud mi zaměstnavatel mzdu nevyplatí do 30.3.?Měla bych právo na odstupné (3 měsíční )? Děkuji.

 37. Jana Nováková napsal:

  Dobrý den,
  je nějaká lhůta do kolika dnů je zaměstnavatel povinnen vystavit Potvrzení příjmů? Jedná se o potvrzení pro hypotéční úvěr.
  Děkuji

 38. marcel napsal:

  dobry den chtěl sem se zeptat dostal sem 17.2. zákaz dělat nočni.Zaměstnavateli sem vyhověl a udělal sem ješte týden nočni .Jenže se mi ve čtvrtek udělalo nevolno, protože beru silne léky na hodně vysoky tlak se kterým se léčim dlouhodobě,zaspal sem.V ponděli sem nastoupil a omluvil sem se že sem nemohl přijit dali vytku a 3 dny dovolene dolu.tak jsme se dohodli že najdou pro me nějaké vhodné misto už to bude 15 dni a neozvali se mohu dát vypověd a dostat odstupne při okamžitém ukončeni poměru.dekuju

  • petra napsal:

   Dobrý den Marceli,
   podle § 56 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
   Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže,
   a) podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo
   b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti (§ 141 odst. 1).

   Bohužel nemohu situaci dostatečně posoudit, prosím obraťte se na právního zástupce.

 39. Mario napsal:

  Dobrý den.
  Mám smlouvou na dobu určitou. Chci z práce odejít ke dni ukončení této pracovní smlouvy. Zajímalo by mě však, jak je to s mojí výpovědí. Jestli tady platí výp. lhůta 2 měsíců nebo prostě novou smlouvu nepodepíšu a tím to končí. A jestli můžu jít na úřad práce a mám nárok na soc. dávky? Dakujem.

  • petra napsal:

   Dobrý den Mario,
   když novou smlouvu nepodepíšete, pracovní poměr skončí uplynutím sjednané doby.
   Nárok na podporu v nezaměstnanosti budete mít, pokud jste získal v posledních třech letech zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Více o podpoře najdete zde:http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch

 40. Honza napsal:

  Dobrý den,

  Není mi jasný $338 zákoníku práce.
  V záhlaví Hlava XV, Díl 1 je napsáno:
  Přechod práv ….. , je-li zaměstnavatelem fyzická osoba.

  Naše firma (a.s. ) nás chce převést na jinou firmu. Bez projednání, pouze s oznámením poslední den před převodem. Akciová společnost je pro účely Zákoníku práce Fyzickou osobou?
  Je-li tomu tak, že mohu kdykoliv být převeden na kohokoliv jiného bez projednání a jakékoliv možnosti něco ovlivnit, potom je celý Zákoník práce jen cár recyklovaného papíru, bez jakékoliv hodnoty.

 41. Jindra napsal:

  Dobrý den.
  Mám smlouvou na dobu určitou. Chci z práce odejít ke dni ukončení této pracovní smlouvy. Zajímalo by mě však, jak je to s mojí výpovědí. Jestli i zde platí výpovědní lhůta 2 měsíců nebo prostě novou smlouvu nepodepíšu a tím to končí. Všude se píše o tom, že zaměstnavatel je povinen oznámit mi alespoň 3 dny předem, že mi smlouvu neprodlouží, ale nikde jsem se nedozvěděl, jak se může zachovat zaměstnanec. Děkuji za info…

  • petra napsal:

   Dobrý den Jindro,
   přikládám přesné znění zákona:
   § 65 Skončení pracovního poměru na dobu určitou
   (1) Pracovní poměr na dobu určitou může skončit také ostatními způsoby uvedenými v § 48 odst. 1, 3 a 4. Byla-li doba trvání tohoto pracovního poměru omezena na dobu konání určitých prací, upozorní zaměstnavatel zaměstnance na skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň 3 dny předem.
   (2) Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby (§ 48 odst. 2) s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.

   § 48
   (2) Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby.

   Pracovní poměr Vám tedy skončí posledním dnem. Musel byste buď podepsat novou smlouvu nebo dál chodit do práce – kdyby Vám zaměstnavatel dál přiděloval práci, pak by se změnila doba určitá na dobu neurčitou.

 42. Jana napsal:

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat. Mám podepsanou pracovní smlouvu na výkon práce v nepřetržitém provozu. Poslední dobou mi dělá špatně pracovat v noci. Byla jsem vyslána k závodnímu lékaři na prohlídku a ten mi práci v noci zakázal. Prosím jaký bude další postup ze strany zaměstnavatele. Myslím si, že nebude mít možnost mne zaměstnat ve dvousměnném režimu (ranní, odpolední). Pracovní poměr mám uzavřený na dobu neurčitou. Hrozí mi výpověď? Podle jakého paragrafu?

  Děkuji za odpověď.Hezký den. Jana

  • petra napsal:

   Dobrý den Jano,
   situace je trochu složitější. Záleží na tom, jestli se jedná o dočasnou nebo trvalou nezpůsobilost pro práci v noci. A ještě, zda jde o nemoc z povolání nebo ohrožení touto nemocí.

   Pokud to bude varianta – trvalá nezpůsobilost a není to nemoc z povolání, hrozí Vám výpověď podle ZP § 52
   e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci.
   Není nárok na odstupné.

   Je tu ale ještě možnost, že se jedná o dočasnou nezpůsobilost a pak by měl zaměstnavatel přímo zákaz dát Vám výpověď. Podle § 53 (Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem)
   e) v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče dočasně nezpůsobilým pro noční práci.

   Pokud by to byla trvalá nezpůsobilost a nemoc z povolání nebo ohrožení touto nemocí, pak byste mohla dostat výpověď podle § 52d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice
   Nárok je na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.

 43. alena napsal:

  Dobrý den chtěla jsem se zeptat 29.7.2011 mi končí mateřská měla bych nastoupit do práce jako servírka ale bohužel je to na krátký a dlouhý týden od rána do večera a nemá mi kdo pohlídat po školce děti, tak jsem se se zaměsnavatelem dohodli o zrušení pracovního poměru dohodou mám v tom případě nárok na odstupné? a nebo mi navrhl zaměstnavatel že udělá dodatek ke smlouvě že mi končí smlouva vden mého ukončení mateřské.Mám v tomto případě nárok na odstupné.Prosím poraďte jsem z toho zmatená Děkuji

  • petra napsal:

   Dobrý den Aleno,
   záleží, co bude v dohodě uvedeno.
   Pokud by tam uveden některý z těchto důvodů podle § 52
   a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
   b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
   c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách

   pak byste měla nárok na odstupné. Pokud to tam uvedeno nebude nebo nebude odstupné přímo v textu dohody, pak nárok není.

 44. Renáta napsal:

  Dobrý večer,

  mám smlouvu na dobu neurčitou. Vzala jsem si paragraf na dítě a po 5 dnech mi bylo oznámeno, že již má zaměstnavatel za mě náhradu. Bylo mi oznámeno, že se dohodneme na ukončení pracovní smlouvy. Byly mi předneseny slovně argumenty typu, nebyl jsem tak docela spokojen, byť před paragrafem byl se mnou velmi spokojenost. Mohu požadovat nárok na odstupné, v jaké maximální výši?
  Děkuji.

  • petra napsal:

   Dobrý den Renáto,
   pokud to budete dohoda, záleží skutečně na tom, jak se dohodnete, na co každá ze stran přistoupí. Pokud dostanete výpověď, záleží na výpovědním důvodu.
   V našem článku najdete více informací: https://www.superkariera.cz/poradna/pracovni-pravo/zakonik-prace-odstupne.html

   Pokud to bude nadbytečnost nebo organizační důvody, je ze zákona alespoň dvouměsíční výpovědní doba a tříměsíční odstupné.
   Při dohodě byste měla nižší podporu v nezaměstnanosti (45 % po celou podpůrčí dobu- samozřejmě za předokladu, že byste splňovala všechny podmínky pro poskytnutí podpory).

 45. Nikola napsal:

  Dobrý den,
  v práci jsem podepsala dodatek k pracovní smlouvě ohledně toho,že jsem se dostala na pozici přední prodavačka. Jelikož se ale nepotvrdily žádné slíbené výhody a vyšší plat a vznikla jen větší zodpovědnost za majetek zaměstnavatele a finance,tak bych chtěla tuto smlouvu zrušit a získat zpátky post obyčejné prodavačky. Mohli byste mi,prosím poradit,jakým způsobem mám tuto smlouvu na přední prodavačku vypovědět,aniž by to zaměstnavatel bral jako úplné ukončení pracovního poměru(výpověď)?
  Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Nikola.

  • petra napsal:

   Dobrý den Nikolo,
   uzavřený dodatek ke smouvě je možné zrušit dohodou (zaměstnavatel by musel souhlasit). Přímo v dodatku bývají uvedeny podmínky, za jakých se dá změnit.

 46. Žaneta napsal:

  Dobrý den,
  3.1. 2011 jsem nastoupila do zaměstnání do fabriky na třísměnný provoz. Ve smlouvě mám napsáno že jsem placená platovám výměrem č.5. . Při podepisování smlouvy nám garantovali první měsíc doplácení do sta procent, než se zaučíme a když mi přišla výplata , za odpracovaných 20 dní a jeden den paragraf, tak mi na účtě místo slíbených 17200 hrubého, přišlo jen 6900 čist. Při dotazu, co se děje, mi bylo zděleno, že
  jsem hned v prvním měsíci jelana procenta. Nastupovalo nás tam několik lidí a všichni dopadli stejně. Platová výměr nám nebyl dán jen nám ho ukázali a nebyl součátí smlouvy. Chci se zeptat, jak se můžu bránit a co bych měla v tomto případě dělat. Velmi děkuji za odpověď.S pozdravem Žaneta

  • petra napsal:

   Dobrý den Žaneto,
   především žádejte o vydání platového výměru – záleží, jak je tam mzda definovaná. Pokud jako procentuální z obratu apod., pak se s tím nedá moc nic dělat.
   Musela byste si najít jinou práci, pokud nebudete souhlasit s tímto odměňováním.

 47. Pavel napsal:

  Dobrý den,můžu jako pracující důchodce dát okamžitou výpověd? Mám pracovní smlouvu na dobu určitou do listopadu 2011.Děkuji a prosím o odpověd na můj e-mail. Pavel.

  • petra napsal:

   Dobrý den Pavle,
   bohužel ne, pokud pro to nevznikne důvod podle ZP nebo nejste ve zkušební době.
   Jinak musíte dát výpověď s výpovědní dobou dle smlouvy nebo odejít na dohodu, pokud bude zaměstnavatel souhlasit.

   § 56 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
   Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže,
   a) podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo
   b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti (§ 141 odst. 1).

 48. David napsal:

  Dobrý den,

  skončil jsem u zaměstnavatele dohodou a zajímalo by mě, jestli se dá nějak vymáhat mzda, když mi jí nechce vyplatit.

  Děkuji David

 49. Martin napsal:

  Dobrý den,
  zaměstnavatel mi nezaplatil mzdu a zdravotní pojištění, tak jsem se s nim dohodl na výpovědi dohodou. Výpověď jsem mu podepsal k 14.1.2011 a dostal jsem kopii, ale nedal mi a ani nechce mi dát zápočtový list a potvrzení o příjmu. A když jsem se byl nahlásit na pracovní úřad, tak mi řekli, že mě nemohou přijmout bez všech dokumentů a poslali mě do právní poradny a tam mi dali kontakt na právníka a řekli mi k tomu, že má hodně práce a že to nějaký měsíc potrvá, tak se chci zeptat, teoreticky, kdybych byl doma od toho 14.1. třeba do března kvůli tomu, že mi zaměstnavatel nevydal zápočťák, dala by se poté výplata soudně vymoct až dejme tomu do toho března, nebo aspoň aby za mě do března uhradil zdravotní a sociální? Protože teď jsem doma a nemohu ani nastoupit do nové práce a zaměstnavatel mě tímto „blokuje“ Tak jestli by se mi vyplatilo se soudit ještě o ušlý zisk. (teoreticky, když nebudu brát v potaz cenu co jsi za to řekne advokát)
  děkuji

 50. Lenka napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na ukončení pracovního poměru. Pracuji v jedné firmě u pásu jako dělnice. Mám smlouvu na dobu určitou (do 30.6. 2011). Z důvodů špatné pracovní doby ( i 25 hodin přesčasů týdně, žádné noční příplatky…..) jsem si našla jinou práci. Tam chtějí abych nastoupila co nejdříve. Je nějaká jiná možnost ukončení pracovního poměru (kromě dohody a zdravotních omezení). Můžu nastoupit do nové práce aniž bych měla rozvázaný pracovní poměr?? Předem děkuji L.

  • petra napsal:

   Dobrý den Lenko,
   můžete dát výpověď s dvouměsíční výpovědní dobou, pokud zaměstnavatel nepřistoupí na dohodu. Okamžitě lze zrušit pracovní poměr jen v těchto případech:
   § 56 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
   Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže,
   a) podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo
   b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti (§ 141 odst. 1).

   Do práce byste mohla nastoupit, pokud byste stíhala pracovat zároveň pro oba zaměstnavatele v průběhu výpovědní doby. Což je asi nereálné.

   • Zdeněk Polák napsal:

    Dobrý den, řeším podobný problém. Jaký je tedy postih, když současnému zaměstnavateli oznámím, že končím a do práce už nepřijdu? Může po mě něco chtít? Soudist se se mnou? Děkuji, Zdeněk

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2020 KARIERA.CZ s.r.o.