Zákoník práce: Rozvázání pracovního poměru

Vydáno 19.srpen 2014 v 01:53, redakce, 677 komentáře

Podmínky rozvázání pracovního poměru upravuje Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce). Pracovní poměr na dobu neurčitou může být rozvázán čtyřmi způsoby: dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením a zrušením ve zkušební době. Pracovní poměr na dobu určitou navíc i uplynutím sjednané doby.

Ukončení pracovního poměru dohodouBusinessman with paragraph symbol

Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být uzavřena písemně (ústní dohody jsou neplatné). Na žádost zaměstnance musí zaměstnavatel uvést i důvody rozvázání pracovního poměru. Pracovní poměr pak končí sjednaným dnem.

Ukončení pracovního poměru výpovědí

Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být vyhotovena písemně a doručena druhé straně. Zaměstnanec má ze zákona právo ukončit pracovní poměr výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu.
Zaměstnavatel je na tom podstatně hůře. Zaměstnavatel totiž může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52 a nesmí důvod dodatečně měnit.
Pracovní poměr pak končí uplynutím výpovědní doby, která činí nejméně dva měsíce (stejně pro zaměstnance i zaměstnavatele). Začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Výpověď zaměstnanci podle paragrafu 52

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď podle paragrafu 52 jen z těchto důvodů:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným,
d) nesmí-li zaměstnanec dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání,
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr,
h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a, který zaměstnanci ukládá povinnost pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci.

Okamžité zrušení pracovního poměru

Podle paragrafu 55  může zaměstnavatel pracovní poměr okamžitě zrušit, pokud byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin (trest musí být nepodmíněný – odnětí svobody nejméně 6 měsíců resp. 1 rok dle povahy činu). Další a častější důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru nastane, pokud zaměstnanec poruší povinnosti vztahující se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit podle paragrafu 56 rovněž ve dvou případech. Pokud nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil přechod na jinou vhodnou práci (do 15 dnů od předložení zdravotního posudku) nebo pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat jeho důvod.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době podle § 66

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů. V období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.

Odstupné

Výše odstupného závisí na způsobu, jakým byl pracovním poměr rozvázán. Při výpovědi dané zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) přísluší zaměstnanci při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Více o odstupném.

Úplné znění zákona najdete zde.

Share

Kategorie: Pracovní právo, Pro zaměstnance

Štítky: ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Komentáře ke článku “Zákoník práce: Rozvázání pracovního poměru”

 1. Frantisek napsal:

  Dobrý den
  Mám jeden dotaz zaměstnavatel omezuje výrobu a nabízí některým zaměstnancům přechod do dcřiné společnosti ,za zcela jiných mzdových podmínek ,mohu žádat odstupné a odejít pokud nechci do dceřiné společnosti
  Děkuji František

  • petra napsal:

   Dobrý den, Františku,

   pokud by docházelo ke změně podmínek pracovní smlouvy, nemusíte souhlasit a určitě žádejte odstupné.

 2. Sarka napsal:

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat zda můžu stáhnout výpověď,kterou jsem podepsala a dal mi ji zamestnavatel z důvodu že jsem neprošla zdravotní prohlídkou? V tu chvíli jsem byla úplně z toho vyvalena tak jsem jednala bez rozmýšlení pracují tam víc jak 6let a nikdy nebyl žádný problem. Moc děkuju za odpověď

  • petra napsal:

   Dobrý den, Šárko,

   moc mě to mrzí, ale pokud jste dostala výpověď ze strany zaměstnavatele, nic s tím nenaděláte. Pokud byl pracovní poměr ukončen dohodou, tak Vaším podpisem se dohoda stala platnou a také nelze vzít zpět bez souhlasu zaměstnavatele.

 3. Gabriela napsal:

  Dobrý den,pracovala jsem v hypermarketu 12let … Pracovní doba mě byla upravena kvůli dětem, ředitelem ale ústně. Ředitel omarodil dlouhodobě a vedoucí úseku to vzala po svém a prác.dobu mě navýšila do 21h. Domluvit se nešlo,a tak sem byla nucena odejít. Děti 4,10let mě nemá kdo hlídat. Manžel kamionak,jezdí víkendy domu a někdy zůstává i víkendy v práci. Odešla jsem na hodinu. Teď UP žádá doložit papír o prac.dobe . Do započ. listu napsáno bez udání důvodu….ale já důvod udala . Odpoledni smeny.Lze se bránit? Započ.list přišel . Děkuji

 4. Radek napsal:

  Dobrý den,
  Mám pracovní poměr na dobu neurčitou. Zaměstnavatel mi poslal první vytýkací dopis za porušení pracovní kázně.
  Za jakých podmínek mi může teď zrušit pracovní poměr.
  Musí mi poslat ještě jeden dopis o porušení nebo mě může rovnou ukončit pracovní poměr?

  • petra napsal:

   Dobrý den, Radku,

   podle § 52 f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil

   Řekla bych, že záleží na tom, jaké nedostatky to byly, navíc přiměřená doba se může různit. Teoreticky zaměstnavatel může po uplynutí přiměřené doby kdykoliv výpověď dát. Máte vždy možnost bránit se výpovědi soudní cestou…

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2020 KARIERA.CZ s.r.o.