Co čekat od kariérového poradenství

Vydáno 21.duben 2015 v 06:36, redakce

Stane se to i několikrát za život. Změní se určité okolnosti a najednou stojíte na životní křižovatce. Rozhlížíte se a přemýšlíte, kterým směrem se vydat. Nejčastěji taková situace nastává při rozhodování se, jaký obor studovat, při potřebě uplatnění se po absolvování školy, po dlouhodobém pobytu v zahraničí nebo několikaleté péči o své blízké, při potřebě rekvalifikace dle požadavků pracovního trhu nebo při změně zdravotní způsobilosti pro určitou profesi.

Coaching ConceptPomoci se zorientovat a vykročit správným směrem mohou odborníci z oboru kariérového poradenství. Co služby kariérového poradenství mohou nabídnout?

Podle některých psychologů je každý člověk svými osobnostními charakteristikami více či méně vhodný pro určité typy zaměstnání. Kariérní poradci by vás tedy mohli nasměrovat na profesi pro vás nejpřiléhavější, kde budete moci co nevíce rozvinout svůj potenciál.

V čem spočívá kariérové poradenství

Kariérové poradenství je systém poradenských služeb. Odborníci na kariérové poradenství pomáhají lidem všech věkových kategorií při rozhodování se v otázkách vzdělávání, přípravy na výkon profese, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v nejrůznějších životních situacích. Patří sem aktivity ve školách na pomoc žákům a studentům ujasnit si vlastní kariérní cíle a porozumět světu práce. Zacílené jsou na volbu studia, na získání a změnu zaměstnání případně na návrat do práce po delší pauze. Kariérové poradenství zahrnuje pestrou paletu informačních, poradenských, diagnostických, motivačních a vzdělávacích aktivit pro budování kariéry. Za kariéru považujeme profesní dráhu člověka. Podle potřeby vybíráme typ poradenské organizace, která nám momentálně vyhovuje.

Co vás čeká u kariérového poradce

Poradenství a pomoc při výstavbě kariéry může mít více podob, být více či méně podrobná a podle potřeby odstupňovaná. Počínaje poskytnutím informací, jaké možnosti v oblasti vzdělávání a na trhu práce v České republice i v zahraničí jsou, včetně internetových odkazů a podpůrných materiálů, přes psychologické testování a bilanční diagnostiku až po vydání podrobné analýzy všech rysů osobnosti a schopností člověka, včetně např. inteligence a nadání. Další nabídkou je tzv. komplexní poradenská péče, která navíc zájemce různými způsoby vzdělává a posiluje jejich kompetence, aby se na základě získaných informací mohli a uměli sami rozhodnout.

Kde se můžete setkat s kariérovými poradci

Existuje u nás několik institucí, kam je možné se obrátit. Nejprve se podíváme na možnosti studia či zaměstnání po absolutoriu. Jedná se o různé subjekty školského poradenského systému, jako je např. výchovný poradce či psycholog přímo ve škole nebo příslušná pedagogicko-psychologická poradna či speciální pedagogické centrum. Poradenství probíhá individuálně ve spolupráci odborníků se studentem a rodiči nebo skupinově formou přednášek, videoprezentací, exkurzí a tak podobně.

Poradenský systém v resortu práce a sociálních věcí pak řeší otázky související s optimální volbou a přípravou na povolání a s problematikou změny či ztráty kvalifikace a zaměstnání. Zde fungují Informační a poradenská střediska při úřadech práce. Zde je zohledňována kromě individuality každého klienta a specifik regionu, kde žije, také návaznost na aktuální i předpokládanou situaci na trhu práce.

Dále je možné se obrátit na poradenské služby poskytované přímo některými zaměstnavateli a nebo na soukromé agentury zabývajícími se kariérním poradenstvím. U agentur vzdělávání, práce nebo personalistiky a profesního rozvoje jsou poradenské a diagnostické služby většinou placené a zahrnují kromě konzultací často i kurzy a tréninky dovedností. Některé soukromé organizace také nabízejí možnost služeb klientům zdarma v rámci účasti na určitém projektu zaměstnanosti financovaném z fondů Evropské unie.

Nejít cestou pokusů a omylů..

Kariérové poradenství by mělo mezi své cíle zařadit především aktivizaci vlastních zdrojů člověka, vnitřních i vnějších, které umožní, aby se samostatně rozhodoval o své budoucnosti. Jedním z významných nástrojů je proto sebepoznání, kam patří zmapování svých silných a slabých stránek, svých ambicí a potřeb, možností a příležitostí, ale také hrozeb, kterým je třeba se vyhnout. Kvalitní a odborné kariérové poradenství je efektivní nástroj, který umožní plánovat a stimulovat svůj osobní i pracovní rozvoj.

Ing. Sabina Morawitzová

Kategorie: Hledání práce, Osobnostní rozvoj

Štítky: ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2017 KARIERA.CZ s.r.o.