Které osobní údaje může zaměstnavatel požadovat

2019-10-01 11:13:25, redakce, Hledání práce, Pracovní právo, Pro zaměstnance

Co všechno musíte svému zaměstnavateli (resp.budoucímu) o sobě říct? Věděli jste, že rodné číslo ano, ale vytvořit kopii občanského průkazu už ne? Pokusíme se zmapovat nejčastější požadavky zaměstnavatelů.

Každou informaci, kterou zaměstnavatel požaduje, říct nemusíte. Důležitým kritériem je, zda je informace nutná pro výkon zaměstnání nebo pro vyřízení agendy zaměstnavatelů. Například pokud nebudete řídit služební vozidlo, je požadavek na číslo řidičského průkazu bezpředmětný.

Rodné číslo, adresa, OP, ŘP ano

Zaměstnavatel pro řádné plnění povinností vůči úřadům a pojišťovnám bude potřebovat kromě jména, příjmení, adresy trvalého pobytu i rodné číslo, všechna dřívější příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, státní občanství, Vaši zdravotní pojišťovnu, případně i zdravotní znevýhodnění.Pokud si však zaměstnavatel chce pořídit kopii dokladů, je nutný výslovný souhlas uchazeče či zaměstance (tedy ideálně písemný)! Rodná čísla a jména dětí pouze v případě, že budete uplatňovat slevu na dani. Stejně tak pokud bude zaměstnavatel zpracovávat daňové přiznání, bude požadovat i osobní údaje manžela/manželky a bude na to mít právo.

Vzdělání, předchozí zaměstnání ano

Požadavek na doložení získaného vzdělání, které je pro pracovní pozici vyžadováno, je také legitimní. Dokonce i informace o předchozím zaměstnání je údaj, který může zaměstnavatel vyžadovat pro účely výpočtu mzdy.

Počet dětí ?

Ano, tento údaj se týká žen, které budou odcházet do důchodu - pro stanovení data nároku pro přiznání starobního důchodu.

Výpis z rejstříku trestů ano

Pokud to povaha práce vyžaduje, je zaměstnavatel oprávněn vyžadovat od zaměstnance informace o trestněprávní bezúhonnosti. Například pro práci v bance, jako pedagogický pracovník, zdravotník apod. Zaměstnavatel by ale měl hodnotit případný záznam v rejstříku trestů vzhledem k pracovní pozici.

Zaměstnavatel nesmí požadovat následující informace: