Může být kariéra matek past?

2012-12-26 21:59:45, redakce, Názory a postřehy

Na fotografii se prostírá prosvětlená místnost, moderní interiér obývacího pokoje. Pod oknem stojící minimalistický psací stůl, za ním sedí upravená mladá žena v kostýmku, štíhlé prsty položené na klávesnici notebooku. Před stolem leží světlý koberec, na něm si spokojeně hraje přibližně roční batole v bílém neposkvrněném oblečku. Máma je v práci. Podobné idylické obrázky zahlédnete čas od času například v magazínech pro ženy. Texty k nim pojednávají o slaďování rodinného a pracovního života. Vytváří obraz matky na mateřské či rodičovské „dovolené“ jako někoho, kdo hravě zvládne 24 hodinovou péči o dítě a domácnost v kombinaci s plným profesním nasazením. Ukazuje ženu,

Pozitivní profesní image matek

Takováto propagace může fungovat pozitivně, posilovat obraz schopné ženy, která zvládá více než jen měnit plenky a vařit kašičky. Dosud však nemá na zaměstnavatele takový vliv, aby masivně zaměstnávali matky pečující o malé děti a nechali je pracovat z domova aspoň na část úvazku. Je pro ně stále jistější mít zaměstnance bez závazků a pod plnou kontrolou na pracovišti, nejlépe na plný úvazek. A dokud nenastane finanční úleva pro zaměstnavatele a celková podpora ze strany státu pro částečné úvazky a jiné flexibilní formy práce, nebude pro firmy zaměs

Spíše medvědí služba matkám

Na veřejné mínění však může mít tato kampaň částečně dopad v tom smyslu, že se může zdát, že péče o dítě není nic náročného, a že lze bez potíží skloubit s prací. A tak matka zůstává více let doma a „jen“ se stará o dítě, může se okolí jevit jako nedostačující, méně schopná nebo dokonce líná. Jakoby děti byly jen nějaké dekorace, které nemají potřeby a požadavky. Dokáže například kojenec respektovat, že maminka momentálně vede telefonickou konferenci a on musí počkat s krmením, kakáním nebo spinkáním? Zkušené matky vědí, že tomu tak není. A že pokud dítě dlouze pláče a nedočká se pomoci, je tím hluboce frustrováno a ztrác

Matka jako bezpečný přístav

Pro harmonický duševní a fyzický rozvoj dítěte od narození do tří až čtyř let je interakce s matkou či blízkou pečující osobou nezbytná. Studie zabývající se citovou vazbou vytvořenou ke stálé pečující osobě, nejčastěji k matce, potvrzují, že jaké pocity, vztahy a formy komunikace dítě v útlém věku zažije, ovlivní to, jaké bude ono schopno vytvářet v pozdějším životě. Jistá citová vazba je základní kámen při stavbě jeho charakteru a je nezbytná i p

A co když matka chce nebo musí pracovat?

Určitě je mnoho možností a cest k tomu, jak se matky mohou aspoň částečně realizovat profesně i během péče o malé dítě. Ovšem nelze si nalhávat, že bez pomoci jiné „hlídací“ osoby či bez ukrojení si času z vlastního odpočinku a spánku, mohou matky vydělávat peníze současně s celodenní plnohodnotnou péčí o malé dítě. Dlouhodobým nedostatkem odpočinku a pracovním stresem může být narušena psychika a zdraví matky. Kromě náročnosti výchovy a péče o dítě na ni doléhají pracovní povinnosti, blíží se termíny a i čekající resty mají vliv na matčino rozpoložení. Únava a špatná nálada má negativní dopad i na péči a věnování se dítěti

Jak tedy sladit práci a péči o dítě?

Po zralé úvaze a určení si životních priorit mohou někdy ženy dospět k tomu, že jim pro seberealizaci nedostačuje pouze starání se o potomky. Nebo zcela prozaicky zjistí, že potřebují vydělat finanční prostředky k životu. Pak je třeba zvážit zapojení partnera, ostatních členů rodiny či pravidelné hlídací „tety“ a zorganizovat den tak, aby matka našla kromě péče o dítě čas i na práci či na studium, pokud si to tak přeje. Důležité je, aby dítě mělo po většinu dne nablízku stálou pečující osobu, která se mu bude věnovat. Podle názorů některých dětských psychologů je dobré, aby děti nastoupily do kolektivu nejdříve po dosažení třetího nebo i čtvrtého roku života. Dlouhodobý pobyt ženy „doma“ je však stále ještě personalisty a šéfy firem považován za hendikep. Je nedoceněna mnohotvárnost, náročnost a podnětnost péče o dítě, organizace a vedení celé domácnosti, což rozvíjí ženu po více stránkách, nejen lidské a manažerské. Částečný úvazek či studium pak matkám s

Co je dobré vzít na vědomí

Při těchto úvahách je dobré si uvědomit, že několikaletá etapa mateřství je jen krátkou epizodou v životě dospělého člověka, ale na vývoj a formování dítěte má dalekosáhlý vliv. Malé děti dříve či později vyrostou a první životní krůčky a poznávání světa z náruče maminky, je období, které se již nikdy nevrátí. Na druhou stranu máma, která se věnuje činnostem, které ji baví, a je tím pádem spokojená a veselá, je pro dítě velmi prospěšná. Záleží na tom, jaké jsou momentální priority každé maminky, a jak se daří tyto různé světy vybalancovat, někdy i navzdory předsudkům či netoleranci okolí. Jako ženy a matky jsme tvůrkyně nejen vlastního života, ale i současnosti a budoucnosti svých dětí.

Ing. Sabina Morawitzová