Celoživotní vzdělávání je trend

Vydáno 22.říjen 2014 v 13:25, redakce, 1 komentář

Moderní společnost klade stále častěji důraz na znalosti a dovednosti lidí. Často se hovoří i o „soft skills“, mezi které patří ochota a schopnost učení se novým věcem a využívaní nových informací v praxi.

e-learning blue 3d realistic square isolated buttonKontinuální vzdělávání se projevuje nejen ve zvyšování intelektuálního potenciálu v osobním životě, ale také v profesním uplatnění. Společnost oceňuje aktivní přístup jednotlivců ke svému životu a vzdělávání se stává celoživotním procesem.

Celoživotní vzdělávání je zmiňováno i v souvislosti s prodlužující se střední délkou života. Souvisí nejen s vylepšováním ekonomické situace, ale i s kvalitním prožíváním života a s duševním zdravím. Je považováno za kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností. Ze zkušeností mnoha pedagogů je nesrovnatelně vyšší míra motivace dospělých studentů a jejich zájem o studium v porovnání se většinou studentů bez praxe a životních zkušeností.

Formování pracovních schopností

Získávání a rozšiřování pracovních schopností se obecně rozděluje na tři základní oblasti. První je oblast všeobecného vzdělávání, kde se formují základní dovednosti a znalosti, které člověku umožňují fungovat ve společnosti. Další je oblast odborného vzdělávání, kde lze získat a rozvíjet specializované pracovní dovednosti. Je zde zahrnuta příprava na povolání a obsahuje i další potřebné školení v průběhu vykonávání profese. Třetí oblastí je oblast rozvoje, která se orientuje na širší vzdělání, než které je momentálně potřeba k výkonu práce.

Organizace celoživotního vzdělání

V širším kontextu jsou za celoživotní vzdělávání považovány všechny podoby kontinuálního vzdělávání člověka od narození do konce života. Formální způsob je organizovaná forma studia prostřednictvím školství, neformální je prostřednictvím individuální zájmové činnosti nebo se můžeme učit věcem bezděčně a spontánně v průběhu života. Celoživotní vzdělávání tedy zahrnuje i veškerou školní docházku, všechny formy studia, kurzů a rekvalifikací až po vzdělávání seniorů.

Možnosti vzdělávání dospělých na českých univerzitách

Celoživotní vzdělávání má na vysokých školách v České republice dlouholetou tradici, například na Karlově univerzitě v Praze či Masarykově univerzitě v Brně, ale i v dalších městech. V posledních letech význam a potenciál celoživotního vzdělávání stále roste. České univerzity nabízejí systém kontinuálního vzdělávání, kdy na množství akreditovaných studijních programů navazují četné programy celoživotního vzdělávání. Jsou to druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků.

Stále populární je studium MBA pro manažery, které je srovnatelné s magisterským studiem. Zájemci, kteří nenaleznou na vysoké škole systém vzdělání zapadající do jejich plánu a potřeb, se mohou obrátit na některou z mnoha vzdělávacích agentur fungujících na českém trhu.

Jakou formou lze studovat univerzitu v průběhu celého života

Je možné stát se řádným studentem v každém věku, pokud zájemce splní podmínky přijímacího řízení, má ukončené středoškolské vzdělání a složí přijímací zkoušku. Zda je studium bezplatné či s poplatkem stanovuje univerzita ve svých podmínkách. Další možností jsou většinou placené programy celoživotního vzdělávání, ve kterých nemá frekventant status studenta, ale využívá nástroje pro vzdělání a výhody univerzitního prostředí. Lze studovat formou prezenčního (denního), kombinovaného (docházení do školy na konzultace) či distančního (dálkového či korespondenčního) studia. Programy mohou být orientovány buď na výkon povolání nebo jsou orientovány zájmově pro nejširší veřejnost. Někdy se jedná i o krátkodobé semináře či kurzy jazyka. Třešinkou na dortu je Univerzita třetího věku pro seniory, která je zaměřena na aktivní prožívání podzimu života.

Zahraniční univerzity otevřené pro dospělé studenty

Pro jazykově vybavené zájemce je dobré vědět, že lze studovat i při zaměstnání v mnoha zemích Evropské Unie bezplatně. Studium je vedeno v úředním jazyku země a někdy v angličtině i v neanglicky mluvících zemích. Přijímací řízení nebývá složité a jednou z důležitých součástí je motivační dopis. Studium v zahraniční také není věkově omezené a přihlásit se ke studiu na univerzitě může v podstatě kdokoliv. Bakalářský studijní program trvá většinou tři roky, magisterský titul je možné získat během jednoho až dvou let studia. Existují i jednoleté bakalářské obory pro studenty, kteří už mají vzdělání a titul ze své domovské země, ale chtějí získat další ze zahraničí ze stejného či příbuzného oboru.

Vize interaktivního vzdělávání

V současnosti se stále častěji dostávají do popředí i způsoby studia prostřednictvím informačních technologií. Internet se stal mocným nástrojem, e-learning je běžnou součástí vzdělávání, například u distanční formy studia. Výhodou je učení se z pohodlí domova, postup svým vlastním tempem, možnost vracet se k látce, interaktivní ovládání, využití videa, komunikace na dálku a sdílení studia v tematicky zaměřených ve skupinách.

Fenomény interaktivního vzdělávání na internetu

Jedním z fenoménů současnosti je elektronická Khanova Akademie, kde lze zdarma zhlédnout mnoho videí vztahujících se k výuce od základní přes střední až po vysokou školu. Přednášky fungují v typické podobě komentované digitální tabule. Existuje už i poněkud ořezaná česká verze. Původní anglická verze vznikla před několika lety jako nástroj pro názorné doučování z matematiky na dálku pomocí videolekcí, rozrůstá se i o zpětnou vazbu a procvičování. Tento styl výuky je účinný a stále populárnější zejména mezi mladou generací.

Dalším projektem k využití zdarma je také online jazyková škola LANGMaster s výukovými materiály pro 75 různých jazyků. Známý a propracovaný interaktivní systém univerzitních on-line kurzů v anglickém jazyce je Coursera. Nabízí od teoretických semestrálních kurzů po praktické užití a zaměřuje se zejména na informační technologie, matematiku, společenské vědy a obchod. Sérii videoklipů z přednášek ze všech oborů můžete v angličtině shlédnout na APPLE iTunesU či na Open Culture. Mnoho lidí si zvyklo využívat pro vzdělávací účely i videoklipy na YouTube. Přehled on-line kurzů amerických univerzit lze nalézt na https://www.edx.org.

Technické univerzity jako je Stanford Univerzity a technologický institut MIT nabízejí on-line výuku už dlouho. Experimentují s novými způsoby výuky a to vede k prohloubení prestiže u fanoušků techniky. Výuka programování je na amerických webech jako Codecademy, Code.org či Bento. Je nesporné, že informační technologie budou čím dál tím častější součástí tradičního způsobu vzdělávání.

Suma sumárum

Současný a již delší dobu trvající trend propagující celoživotní vzdělávání se nám může líbit nebo nemusí. Neustálé učení se není zcela v souladu s člověku přirozenou pohodlností a také s unavitelností, která se v souvislosti se rostoucím věkem může zvyšovat. Ale můžeme zkusit překonat své zábrany a pustit se do studia, nejlépe oboru, který nás zajímá a naplňuje. Pak u sebe zaregistrujeme nejen nový příliv energie, ale získáme svou aktivitou i respekt okolí. A dost možná se přiblížíme i práci svých snů.

Ing. Sabina Morawitzová

Kategorie: Osobnostní rozvoj

Štítky:

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Komentáře ke článku “Celoživotní vzdělávání je trend”

  1. Karolína Šrahůlková napsal:

    Děkuji za článek. Je skutečně pravdivý. Mnoho lidí stále ještě opustit svou zónu pohodlí a věnovat se svému rozvoji. Což je ale špatně. Dovednosti, především v oblasti soft skills, jsme se na školách nenaučili. A proto je potřeba se i v nich celý život zdokonalovat.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2017 KARIERA.CZ s.r.o.