Chcete v práci dosáhnout svého? Buďte asertivní!

Vydáno 9.květen 2008 v 12:48, redakce

Jednáte příliš často pasivně? Vyvarujete se tak sice nepříjemných hádek, na druhou stranu však neprosadíte své názory či požadavky. Nebo jste spíše člověk konfliktní, který stojí za svým stanoviskem vždy a za každou cenu? Náš článek Vám ukáže, že zlatá střední cesta se při jednání s kolegy i nadřízenými vyplatí. Dozvíte se, co znamená asertivní jednání, k čemu je dobré a jak ho docílit.

Jak se pozná asertivní člověk?Lidé občas zaměňují asertivitu za agresivní chování.

Asertivní jedinec je přirozeně sebevědomý, avšak nechová se arogantně. Stojí si za svými názory, ale nikoli za každou cenu a na úkor ostatních lidí. Je schopen prosadit svá stanoviska a říci otevřeně a upřímně, co si myslí a cítí. K druhým lidem se chová vstřícně a snaží se vyslyšet jejich názory a porozumět jim.

Odborníci se shodují: „Osvojíte-li si asertivní myšlení, naučíte se svobodněji rozhodovat a snáze tak dosáhnete svých cílů.“

Agresivní a únikové jednání jako dva extrémy

Z pohledu psychologie se asertivita nachází na středu stupnice různých způsobů lidského jednání. Za dva extrémy této škály jsou pak považovány agresivita a únik. Ukažme si na příkladu, jak se konkrétně v praxi projevují:

Přijde za Vámi kolega a snaží se na Vás hodit část svých povinností. Moc dobře přitom ví, že sám máte práce až nad hlavu. Jak zareagujete?

1. Naštvete se, jak si může vůbec něco takového dovolit, a patřičně mu to osolíte.
2. Snažíte se každému (v rámci zachování dobrých vztahů) vyhovět. Na kolegovu žádost tedy kývnete, i když je Vám jasné, že si zbytečně přiděláváte práci a čeká Vás tím pádem pořádná honička.
3. Řeknete něco ve stylu: „Nezlob se, mám toho už tak dost. Kdykoli to půjde, s radostí ti pomohu, ale dnes je to nad mé síly“.

Varianta 1 je typickým příkladem agresivního výpadu. Útočným chováním sice ochráníte svůj zájem, na druhou stranu ale žádost svého spolupracovníka odmítnete velmi neuctivě. Krátkodobě slaví tato metoda („postup přes mrtvoly“) úspěch. Z dlouhodobého hlediska si však naděláte mnoho nepřátel a rozhodně se Vám taková arogance jednou vrátí.

Druhý typ reakce je přímým opakem předchozího. Touto únikovou odpovědí totiž naprosto degradujete své vlastní potřeby a zájmy. Na první pohled sice zachováte klid na pracovišti, ve Vás samotných ale zůstane pocit méněcennosti a zášť. Budete se pak zlobit nejen na kolegu, ale především na sebe, že nedokážete říci ne.

Nejlepší odpovědí je tedy v našem ilustrativním případě varianta 3. Respektujete v ní jak kolegovo právo požádat Vás o laskavost, tak své právo tuto prosbu odmítnout. Vyjádříte svůj názor i vnitřní pocit tím nejvhodnějším způsobem, aniž by se kolega mohl cítit dotčen.

Proč je asertivita tak důležitá?

Síla asertivity tkví především v tom, že pomáhá lidem řešit jakékoli konflikty či spory konstruktivně. To znamená, že se pak snáze docílí vzájemné shody, která je v zájmu věci a zároveň je výhodná pro obě strany.

Naučíte-li se chovat asertivně, mnoho si v dnešním uspěchaném a neúprosném světě ulehčíte. Toto zdravé sebeprosazení je však více než jen způsob jednání, jde zároveň o způsob myšlení a celkového pohledu na svět.

Asertivita se dá naučit

Zdravě sebevědomý způsob chování si lze odpovídajícím nácvikem osvojit. Někomu to půjde rychle, někomu pomaleji. Vhodné je využít nabídky speciálních kurzů a nechat se tak ve svém úsilí vést odborníky. Umět v praxi ovládat výbušné emoce, nebo se naučit bránit manipulativnímu nátlaku vyžaduje totiž často intenzivní a dlouhodobý trénink.

Podle odborníků je pak zajímavým paradoxem, že člověk, který se s asertivním myšlením ztotožní, využije v běžném životě naučené techniky jen výjimečně. Už svým chováním totiž vzbuzuje ve svém okolí přirozený respekt a agresivním výpadům nenechává mnoho prostoru.

Pár tipů, kde začít

Zde je několik tipů pro komunikaci s kolegy a nadřízenými:

  • Naučte se ovládat své tělo. Buší Vám srdce jako o závod, kdykoli máte řešit něco se spolupracovníky či vedením? V takové situaci se na chvíli zastavte a několikrát se zhluboka nadechněte. Snažte se co nejvíce uvolnit.
  • Na každé avizované jednání se co nejkvalitněji připravte. Budete tak mít dostatek podkladů pro případnou argumentaci.
  • Vždy říkejte, co přesně chcete a potřebujete. Pamatujte i na své dlouhodobé cíle a sny.
  • Při každém rozhovoru jednejte otevřeně a upřímně. Své nápady, potřeby a pocity se snažte vyjádřit v každém případě jasně a přímo. Stůjte si za nimi.
  • Emoce vyjadřujte verbálně. Vždy říkejte vše, co máte na srdci.
  • Buďte taktní. Druhou osobu respektujte a vždy si vyslechněte i její stanoviska.
  • Nechte otevřené dveře pro další komunikaci.

Zkuste se inspirovat našimi tipy, podpoříte tak své sebevědomí a dosáhnete celkové vyrovnanosti. Úspěch na sebe nenechá dlouho čekat ani v pracovním životě.

Kategorie: Osobnostní rozvoj

Štítky: , , , ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2017 KARIERA.CZ s.r.o.