Konflikt jako začátek cesty k proměně? Naučme se s ním zacházet

Vydáno 21.březen 2014 v 14:14, redakce

Spory, hádky, neshody nás obtěžují. Ať chceme nebo ne, střety se stávají běžnou součástí našeho života. Vyhnout se konfliktům nebo je ignorovat přinese jen krátkodobou úlevu. Potíž se pak vrátí jako bumerang a zasáhne nás v nejméně očekávanou chvíli. Jak tedy těmto výzvám čelit a neubližovat přitom sobě ani druhým?

Business discussionStrkat hlavu do písku ani z boje utíkat se v mezilidských vztazích nevyplácí. Pro dosažení klidu zbraní je třeba se postavit ke konfliktu čelem a jednat fair play. Existují způsoby a techniky, které nám mohou pomoci najít řešení v konfliktních situacích. Na konflikt je možno pohlížet i jako na prostředek k potřebným změnám ve vztazích, k pročištění atmosféry, vyjasnění si stanovisek a hledání společných momentů, ve kterých se shodneme. Jak to zařídit, aby na konci tohoto procesu neodcházeli z kolbiště dva rozhněvaní soupeři, ale obě strany jako vítězové?

Postupujte konstruktivně…

Konflikt v mezilidských vztazích na počátku vzbuzuje emoce. Pokud bychom jim bez obalu dali průchod, snadno bychom vzbudili v nás dřímající pudové síly. Často by pak již nebyla cesta zpět, ke smíru, bez kterého nelze ve vztahu pokračovat. Je nutno postupovat konstruktivně, tedy tvořivě a životaschopně konflikt zpracovat. Na prvním místě stojí za to zachovat klid a chladnou hlavu. Nenechte se strhnout k agresi a negativismu. Racionální odstup pomůže vyhodnotit situaci objektivně na rozdíl od afektivních stavů, které zamlžují zdravý úsudek. Zmapujte situaci co nejpečlivěji a vyjasněte si stanoviska s protistranou. Zde se otevírá možnost poznat vnímání druhého člověka, jeho potřeby, postoje a názory.

Naslouchtejte empaticky…

Mnoho konfliktů nastává z nepochopení, ze zádrhelu v komunikaci. Stane se tak na cestě od člověka vysílajícího informaci ke člověku, kterému je tato zpráva určena. Můžeme obsah sdělení rozklíčovat, a to i dodatečně, když se budeme diplomaticky a otevřeně ptát, abychom se dopátrali skutečného významu a domluvili se. Upřímný zájem vyjadřovaný verbálně formou otevřených otázek by měl být v souladu s neverbálním projevem. Řeč těla je stejně důležitá jako slova – postoj, gestikulace, oční kontakt, tón a hlasitost slovního projevu. Aktivní naslouchání, bez přerušování skákáním do řeči, s vyjadřovaným opravdovým porozuměním, povzbuzením a oceněním je základním předpokladem pro vzájemnou domluvu.

Hovořte asertivně…

Nejen v případě řešení konfliktu se osvědčuje vystupovat autenticky, klidně a s vědomím své lidské hodnoty a sebeúcty. Současně je nezbytné přistupovat k protistraně s respektem. Poskytovat zpětnou vazbu, diskutovat a přiměřenou formou vyjadřovat svůj názor je právo každé živé bytosti. Asertivní myšlení a jednání otevírá dveře partnerskému vyjednávání. Lze se naučit různé techniky, které nám pomohou vypořádat se s emocemi, agresí a s pokusy o manipulativní jednání protistrany. Jedním příkladem za všechny je technika „otevřených dveří“, tzn. nekladení odporu při přímém slovním útoku, takže protistrana nenarazí na pomyslné zavřené dveře, ale otevřenými vejde do prostoru pro vyjednávání. Jedná se o částečné uznání kritiky, která většinou útočníka odzbrojí. Stejně tak pomáhá držet se věcné roviny hovoru a nenechat se zavléct do emotivních hlubin.

Pojmenujte problém…

V předchozích fázích jsme shromáždili informace. Nyní nastal čas na zpětnou vazbu a věcné pojmenování skutečného jádra konfliktu. Můžete si informace nechat nalít do pomyslného trychtýře či síta, kdy kombinací otevřených otázek a naslouchání dojde k oddělení podstatného a nepodstatného. Další pomůckou může být pomyslné odstoupení od problému a podívání se na něj z jiné perspektivy, buď očima protistrany nebo jiné, objektivní osoby. Jakmile problém pojmenujeme přijatelně pro obě strany, můžeme se vydat na cestu rozhodnutí se, jak situaci řešit.

Řešte efektivně…

Pokud se oběma stranám podaří vědomě přistoupit ke konfliktu jako k příležitosti vyříkat si a vyřešit některé sporné skutečnosti, je vysoká šance na to, že dospějí k oboustranně výhodné dohodě. Nezbytné je jednat konstruktivně a bez vzájemného napadání se, zaměřit se na fakta. Nalezení příčiny neshody, její interpretace, zaměření se na vyřešení důsledků a stanovení společného cíle jsou klíčové kroky pro celý proces. Postupujte od nejjednoduššího ke složitějšímu. Řešení se dá rozdělit na několik fází – na začátku je naplánování setkání a tématu, které se bude řešit. Další fáze spočívá v tom, že každá strana zvlášť dostane prostor vyjádřit svoje stanovisko, potřeby, zájmy a popsat okolnosti, které ho tíží. Ve třetí fázi proběhne diskuze, protistrany se pokoušejí podívat na konflikt očima druhého či objektivního pozorovatele. Poslední fáze směřuje ke společné dohodě a návrhu řešení konfliktní situace.

Uzavřete dohodu…

Pokud se pokusíme o oboustranně přijatelnou dohodu, kdy se protistrany shodnou, jedná se o konsensus. Obě strany pak odcházejí spokojené, oba jsou vítězové. Další přijatelnou formou výsledku je kompromis, kdy v některých bodech ustoupíme požadavkům druhé strany a naopak ona zase vyhoví nám. Může se stát, že jedna strana se podřídí druhé a pak odchází jeden vítěz a jeden poražený – s výsledkem ale není spokojený a konflikt může pokračovat či přerůst v další potíže. Určitá forma řešení může být dohoda o neshodě, kdy je žádoucí naplánovat další podmínky a potřeby pro pokračování jednání v budoucnu. Výhodou je, že byly ošetřeny emoce a je nyní možné zaměřit se na fakta. V případě, kdy se strany nedohodnou na ničem, zůstává konflikt nevyřešen a je dobré se poohlédnout po instituci, která s řešením sporu pomůže.

Využijte mediace…

Když se dohoda z nejrůznějších důvodů nedaří, je možné přizvat si k řešení neutrálního prostředníka neboli mediátora. Mediace je postup, který napomáhá hledat řešení ve všech konfliktních oblastech a typech sporů, jak soukromých tak pracovních. Pomáhá k objasnění stanovisek protistran a otevírá cestu k vzájemnému pochopení a nastavení pravidel komunikace a spolupráce. Podmínkou pro využití techniky mediace je, aby obě strany respektovaly stanovená pravidla, skutečně byly odhodlané situaci vyřešit a nadále spolu fungovat a spolupracovat.

Myslete pozitivně…

Konflikt může mít i pozitivní dopad. Ukazuje na to, že vše se vyvíjí. Schopnost otevřeně a slušně řešit konflikty je i měřítkem zralosti jedince a vztahů. Rozmanité životní peripetie nás formují a vyřešené konflikty nás posilují. I když se nedaří konflikt rychle a snadno vyřešit, posiluje nás naděje, že se tak jednou stane a nastane smír. Situace zraje a my aktivně hledáme cesty ke zdárnému řešení. Důležité je také problémům předcházet a jako prevenci můžeme užívat realistický optimismus, toleranci k odlišnostem a vzájemný respekt. Pokud už konflikty nastanou, můžeme si je představit jako zranění duše a vztahů, které by měly být účinně ošetřeny a zahojeny.

Ing. Sabina Morawitzová

Kategorie: Osobnostní rozvoj

Štítky: ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2017 KARIERA.CZ s.r.o.