Zpětná vazba aneb Řekni, jak to vidíš ty

Vydáno 16.říjen 2009 v 13:15, Pavla Janečková, 1 komentář

Zpětná vazba neboli feedback je v současné době populární a velmi často používané slovo. O co přesně se ale jedná? Obecně jde o jeden z klíčových prvků mezilidské komunikace. Je to reakce okolí na naše chování. Díky ní si můžeme uvědomit, jak nás ostatní lidé vnímají. O tom, co přesně zpětná vazba je, k čemu slouží a jaké jsou její techniky a hlavně, jak ji využít v práci, se dočtete v následujícím článku.

Zpětná vazba – O co jde?Podávat zpětnbou podřízeným vazbu je dnes již zcela běžné.

Zpětnou vazbu můžeme vnímat jako uzavřený cyklus příčin a následků. Zjednodušeně řečeno, naše chování způsobuje určitou reakci lidí kolem nás a ta zpětně ovlivňuje změny v našem dalším jednání. Zpětná vazba, anglicky feedback, tedy mimo jiné slouží jako nástroj ke zjištění toho, jak působíme na ostatní. S touto informací pak na sobě můžeme pracovat a dál se zdokonalovat.

Feedback používá každý z nás denně v běžném životě – mnohdy si to ani neuvědomujeme. Při jakékoli komunikaci vysíláme signály – verbální i neverbální – které našemu protějšku prozradí mnohé o tom, jak vnímáme, co říká, ale i to, co si myslíme o něm samém. Zpětná vazba může být přitom dvojí: pozitivní a negativní.

Při pozitivní zpětné vazbě je naše chování okolím oceňováno a podporováno. Jsme přijímáni, takže nemáme nejmenší potřebu na svých projevech cokoli měnit. Právě negativní zpětná vazba, kdy naše jednání vyvolává negativní reakce, může být impulsem pro zamyšlení se nad sebou a motivací zachovat se příště jinak – mnohdy lépe.

Zpětná vazba v pracovních týmech

Cílená zpětná vazba, a to vědomá i nevědomá, se využívá prakticky ve všech oblastech vzdělávání, v poradenství, supervizi a v pracovních týmech. V českém kontextu se můžete setkat s takovýmto označením: reflexe, feedback, review, debriefing, nebo jednoduše zpětná vazba.

Odborníci v této souvislosti hovoří o zákonitostech zpětné vazby, což jsou pravidla komunikace mezi pracovníky. Pravidelně podávaný a přijímaný feedback pomáhá kolegům k vzájemnému pochopení přání, měnících se potřeb jednotlivců a pracovních cílů. Vzájemný dialog zároveň prohlubuje důvěru a pomáhá budovat otevřenou pracovní atmosféru.

Cílená zpětná vazba může být užitečná jak pro vedoucího týmu či instruktora, tak pro ostatní účastníky, a to hned z několika důvodů:

 • Tomu, kdo zpětnou vazbu poskytuje, umožňuje vyjasnění a formulaci vlastních názorů a postojů.
 • Ten, kdo zpětnou vazbu přijímá, může vidět své chování a pracovní výkony očima druhého a získat tak jistý nadhled.

Tipy pro použití feedbacku

Zpětná vazba může být reflexí a zdrojem užitečných podnětů prakticky v každé životní situaci. Aby bylo její použití efektivní, a zároveň jste se vyhnuli zbytečnému dohadování a neshodám, nesmíte při jejím použití zapomenout na důkladnou přípravu.

Pokud se při feedbacku budete řídit několika základními pravidly, nejen že se vyhnete možným nepříjemnostem, ale získáte skvělý nástroj při hodnocení práce v týmu.

 • Ujasněte si, co chcete druhému říci. Promyslete si způsob, jakým budete druhému sdělovat mnohdy i nepříjemné a citlivé věci.
 • Vždy jednejte slušně, svého kolegu nesmíte urazit. Cílem zpětné vazby není druhého zahanbit, ale poukázat na cesty, které mohou řešit pro něj nelehké nebo dokonce neznámé situace.
 • Pokuste se vidět problém očima svého protějšku. Budete tak schopni lépe porozumět jeho názorům a nalézt společné řešení.
 • Mluvte o chování druhého, nikdy ne o tom, jaký je. Taková diskuze by snadno mohla sklouznout do nepříjemné slovní potyčky a nepřinesla by nic užitečného.
 • Naslouchejte. Zajímejte se o názory a postoje kolegy a berte na ně ohled.
 • Ověřujte si, zda váš protějšek rozumí vašim připomínkám. Na odmítnutí a hněv reagujte s klidem, vyslechněte si názor druhého.
 • Stanete- li se příjemcem zpětné vazby, buďte vždy otevření. Máte jedinečnou možnost podívat se na sebe očima jiného člověka. Naslouchejte, ptejte se na podrobnosti a projednejte společně návrhy, jak dělat věci jinak a lépe.

Dobře vedená zpětná vazba může být velkým přínosem pro všechny, kteří se jí účastní. Nejenže má vést ke zkvalitnění práce a prohloubení kontaktu mezi lidmi. Je také prostředkem, díky němuž člověk poznává sám sebe prostřednictvím jiných. A podívat se na sebe z jiného úhlu je občas opravdu zapotřebí.

Share

Kategorie: Osobnostní rozvoj

Štítky: , , , ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Komentáře ke článku “Zpětná vazba aneb Řekni, jak to vidíš ty”

 1. Kamila napsal:

  Výborně napsáno. Děkuji.
  Do důsledku vzato můžeme se na ZV dívat tak, že vlastně negativní ZV neexistuje. Pokud mi někdo umí citlivě sdělit, že něco dělám nebo se chovám nevhodně (já to nemusím ani tušit), pak mu mohu jedině děkovat za jeho odvahu mi to říci.
  Ideální je, pokud si ZV sama vyžádán. I pak bych si však měla dát pozor, zda ten druhý sleduje mé, popř. všeobecné dobro, a nikoli jen to, aby mě tzv. nachytal a otřel mi to o nos.
  Přeji nám, abychom uměli ZV přijímat i poskytovat.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2023 KARIERA.CZ s.r.o.