Nemocenské a náhrada mzdy

Vydáno 7.srpen 2018 v 20:05, redakce

Jak se říká „Nemoci nechodí po horách, ale po lidech“. Většinu nemocí je lepší vyležet a být v klidu, proto se podívejme, na jaké dávky zaměstnancům vzniká nárok.

Sick days

Oblíbeným firemním benefitem se stalo poskytnutí několika placených dnů (obvykle 5) na vyléčení lehkých nemocí nebo nevolností. Pokud tento benefit firma neposkytuje nebo máte všechny dny sick days vybrané, přichází na řadu dočasná pracovní neschopnost.

Náhrada mzdy

Zaměstnancům náleží v prvních dvou týdnech dočasné pracovní neschopnosti náhrada mzdy za pracovní dny, ovšem s výjimkou prvních tří dnů, ty nejsou hrazené. Náhrada mzdy náleží za dobu zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění – tedy ne u dohod o provedení práce do 10000 Kč a dohod o pracovní činnosti do 2500 Kč měsíčně.

Nemocenské

Nemocenské náleží pojištěncům od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti případně karantény a náleží za kalendářní dny.

Podpůrčí doba, tj. doba po kterou  se poskytuje nemocenské, trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Výše nemocenského za kalendářní den činí:

  • do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu,
  • od 31. dne do 60. dne 66 % redukovaného denního vyměřovacího základ,
  • od 61. dne 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Denní vyměřovací základ se vypočítá jako součet všech příjmů podléhajících odvodu pojistného na sociální zabezpečení za rozhodné období (nejčastěji to bude úhrn hrubé mzdy za období 12 kalendářních měsíců). Tento součet se vydělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.

To není všechno, ještě se vyměřovací základ redukuje a to takto:

  • do částky první redukční hranice se počítá 90 %,
  • z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %
  • z částky nad druhou redukční hranic do třetí redukční hranice se počítá 30 %
  • k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Redukční hranice od 1. 1. 2018 činí:

  • 1. redukční hranice                1 000 Kč
  • 2. redukční hranice                1 499 Kč
  • 3. redukční hranice                2 998 Kč

Konec pracovního poměru a nemoc

Pokud stihnete onemocnět v tzv. ochranné lhůtě, tj.  7 kalendářních dnů ode dne zániku nemocenského pojištění, máte ještě nárok na nemocenské.

Pozor: Pokud vznikne dočasná pracovní neschopnost v důsledku zaviněné rvačky, opilosti, pod vlivem omamných prostředků nebo psychotropních látek, při spáchání úmyslného trestného činu či přestupku, náleží nemocenské jen v poloviční výši. Pokud je pracovní neschopnost způsobena úmyslně, nenáleží vůbec!

Ještě info pro zaměstnance ve zkušební době – v prvních 14 dnech nemoci jste chránění proti zrušení pracovního poměru ve zkušební době od zaměstnavatele. V případě, že zkušební doba uplyne, nesmíte dostat výpověď po celou dobu nemoci.

Share

Kategorie: Pracovní právo, Pro zaměstnance

Štítky: , ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2020 KARIERA.CZ s.r.o.