Odcházím do důchodu – mám nárok na odstupné?

Vydáno 11.červenec 2018 v 09:37, redakce

Odchod do důchodu bohužel není důvodem pro zaměstnavatele, aby vyplácel odstupné. Může se to zdát nefér, vždyť řada zaměstnanců pracuje pro jednu firmu i desítky let. Bohužel však podle zákoníku práce není dosažení důchodového věku výpovědním důvodem a nevzniká tak nárok na výplatu odstupného.

Jak ukončit pracovní poměr při odchodu do důchodu

Pracovní poměr se neukončuje automaticky při dosažení důchodového věku. Je potřeba podat výpověď nebo se na skončení pracovního poměru se zaměstnavatelem dohodnout – tedy uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru.

Vždy musí mít výpověď či dohoda písemnou formu. Výpověď musí být sepsána ve dvou vyhotoveních (zaměstnancům doporučujeme nechat si potvrdit přijetí výpovědi zaměstnavatelem – datum, razítko, podpis). Při výpovědi se bude uplatňovat výpovědní doba – ze zákona je nejméně 2-měsíční. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Když tedy podám výpověď 11.7., začne běžet výpovědní doba 1.8. a skončí 30.9. (případně později, pokud je v pracovní smlouvě sjednána delší výpovědní doba než dva měsíce).

Lepší variantou je ukončení pracovního poměru dohodou. Ukončení může v tomto případě nastat k libovolnému datu, na kterém se zaměstnanec se zaměstnavatelem domluví.

Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď pro dosažení důchodového věku. Důvodem musí být např. organizační změny nebo nadbytečnost. Pak zaměstnanci odstupné náleží.

Pokud  zaměstnanec chce i po dosažení důchodového věku pracovat, nic se pro něj nemění a může ve své práci bez jakýchkoliv úprav pracovní smlouvy pokračovat. Samozřejmě musí i nadále splňovat všechny požadavky na pracovní pozici, tj. být pro práci zdravotně způsobilý a plnit pracovní povinnosti.

Občas se stane, že zaměstnanec ve vyšším věku již nezvládá všechny pracovní povinnosti jako ostatní, je pomalejší nebo dělá více chyb. Personalista nebo nadřízený musí v tomto případě zaměstnanci dát šanci na odstranění chyb – předat písemnou výzvu k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků (tzv. vytýkací dopis). Pokud nedojde k nápravě situace a zlepšení pracovních výsledků, může zaměstnanec obdržet výpověď z pracovního poměru a to bohužel opět bez odstupného.

Dnešní doba je pracujícím důchodcům nakloněna, protože téměř ve všech oborech je zoufalý nedostatek zaměstnanců a zkušený spolehlivý pracovník má obrovskou cenu. Doporučujeme ale neodkládat pobírání důchodu, raději využít možnosti čerpání hned od začátku, protože navýšení důchodu při odloženém pobírání je stejně velmi malé a více se vyplatí částku ukládat na vhodný bankovní účet.

Share

Kategorie: Pracovní právo, Pro zaměstnance

Štítky: , , ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2020 KARIERA.CZ s.r.o.