OKURKOVÁ SEZONA SE TRHU PRÁCE NETÝKÁ

Vydáno 22.srpen 2017 v 08:09, redakce

Jste registrováni na úřadu práce, ale narazili jste na možnost přivýdělku? Přemýšlíte, že se necháte zaměstnat některou pracovní agenturou? V tom případě zbystřete pozornost. Vzhledem k tomu, že od července 2017 vstoupila v platnost novelizace normy číslo 435/2004 Sb. – Zákona o zaměstnanosti, začaly některé náležitosti fungovat na odlišných principech. V následujícím článku se zaměříme na ty nejzásadnější změny.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM AGENTURY

Pokud využijete této možnosti, musí vám být nabídnuty totožné podmínky, jaké čerpají kmenoví zaměstnanci najati samotnou firmou. Realizaci této skutečnosti musí zajistit jak agentura, jejímž jste jste zaměstnancem, tak firma, kam jste byli na práci dočasně přiděleni. Jde o zákonem stanovenou a tedy nezpochybnitelnou povinnost. Konkrétní podmínky má řešit sepsaná písemná dohoda obsahující jasně specifikové body, jako např. výši mzdy nebo pracovní podmínky.

S DUBLOVÁNÍM JE AMEN

Možná jste se někdy v minulosti dostali do situace, kdy jste byli zaměstnanci firmy a zároveň u ní pracovali jako agenturní zaměstnanci. Tato možnost padá a lze vybrat pouze jednu s těchto variant. Agentura i firma si zkrátka musí pohlídat, zda agenturní pracovník nebyl dočasně přidělen na práci u stejné firmy, u níž je již zaměstnán na klasický pracovní poměr.

AGENTURNÍ KAUCE

Zmíněná novela má prioritně zajistit, aby se zprostředkování zaměstnání věnovaly pouze seriózní firmy. Z tohoto důvodu musí úplně všechny (tedy i ty stávají) složit kauci ve výši půl milionu korun. Tato jistina má omezit zakládání zmatečných agentur a zabránit účelovému obcházení zákonných předpisů v oblasti zdravotního a sociálního pojištění.

I EVIDOVANÍ NA PRACÁKU MŮŽOU ONEMOCNĚT

Od 1. října 2017 začne platit režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání. Ten stanovuje, že všichni registrovaní budou dokládat svou nemoc, úraz nebo ošetření u lékaře písemným potvrzením a to nejpozději do osmi dnů od vzniklé události. Ovšem pozor, nahlásit se bude muset okamžitě! Následně tak budou mít stejné povinnosti jako zaměstnanec na neschopence. To znamená zdržovat se na nahlášené adrese a toto místo opouštět jen během vycházek povolených ošetřujícím lékařem.

PŘIVÝDĚLEK PRO REGISTROVANÉ NA ÚŘADU PRÁCE

Možný je, ale pouze na dohodu o pracovní činnosti (DPČ)/v pracovním/ve služebním poměru a maximálně do výše poloviny průměrné mzdy, tedy 5 500 Kč měsíčně. Na dohodu o provedení práce (DPP) to od července 2017 už není možné. Pokud máte DPP uzavřenou z dřívější doby, nebudete z odměny platit pojistné odvody ještě do konce října 2017. Pak už ale musíte dohodu ukončit, přejít do pracovního poměru nebo na DPČ. Neuděláte-li to, budete vyřazeni z evidence uchazečů o zaměstnání, čímž pochopitelně přijdete o všechny výhody s touto skutečností související.

A nejde pouze o absenci podpory v nezaměstnanosti – doba bez práce se vám nezapočítá ani do důchodu a rovněž si budete muset sami hradit zdravotní pojištění.

DPP je možné ukončit některým z následujících způsobů:

  • dohodou obou stran ke sjednanému datu
  • výpovědí s patnáctidenní výpovědní lhůtou
  • z jakéhokoliv důvodu nebo i bez jeho udání.

Jak vidno, naši zákonodárci připravili nemálo novinek. Je proto dobré být ve střehu a nenechat se zaskočit. Další inovace v pracovněprávní oblasti budeme pochopitelně nadále sledovat a naše čtenáře o nich informovat.

Share

Kategorie: Pracovní právo

Štítky: , ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2018 KARIERA.CZ s.r.o.