Právo a soukromé podnikání

Vydáno 30.duben 2008 v 13:14, redakce, 2 komentáře

Založit si vlastní živnost je jedna z možností, jak se uplatnit na pracovním trhu a přitom být svým vlastním pánem. K úspěšnému podnikání je však potřeba nejen dostatek odvahy a píle, ale také znalost příslušných zákonů. Tento článek Vám pomůže zorientovat se v různých typech živností. Poradíme Vám také, co všechno potřebujete k založení živnostenského listu.

Živnost a všeobecné podmínky pro její provozování

Raději si vše zjistěte dopředu.

Živnost je v zákoně definována jako soustavná činnost za účelem zisku. Podnikatel ji musí provozovat samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Může to být nejen majitel velké firmy, ale také například automechanik s vlastní dílnou. Biblí podnikatelů je pak Živnostenský zákon.

Ten stanovuje tři všeobecné podmínky pro provozování živností:

 • dosažení věku 18 let
 • prokázání bezúhonnosti
 • způsobilosti k právním úkonům

Chcete-li podnikat jako osoba fyzická, dokládáte splnění podmínek Vy. U právnické osoby je pak musí prokázat její odpovědný zástupce (viz níže).

Typy živností

Živnostenský zákon také rozlišuje dva základní druhy živností, a to tzv. ohlašovací a koncesované živnosti.

Ohlašovací živnosti

Tento typ podnikání stačí příslušnému úřadu pouze ohlásit. Živnostníkem se stanete po splnění zákonem stanovených podmínek, které jsou blíže specifikovány u jednotlivých druhů ohlašovacích živností:

Volné

K provozování volné živnosti Vám stačí splnění všeobecných podmínek (viz. výše). Nemusíte tedy prokazovat svou odbornou způsobilost. Mezi volné živnosti patří například provozování obchodů, výroba vína, textilu, obuvi a mnoho dalších činností.

Řemeslné

Podmínkou k vydání tohoto živnostenského oprávnění je především prokázat Vaši odbornou způsobilost. V závislosti na dosaženém vzdělání v daném oboru musíte doložit různě dlouhou odpovídající praxi. Například po absolvování střední odborné školy musíte prokázat praxi dvouletou. V případě vysoké školy Vám postačí praxe roční.

Vázané

Vydání oprávnění k vázané živnosti ošetřují zvláštní předpisy. Obdobně jako u živností řemeslných stanovují požadované vzdělání a praxi v oboru. Mezi tyto živnosti patří například průvodcovské a masérské služby, projektování budov či provádění různých technických montáží, oprav a revizí.

Koncesované živnosti

Pro toto podnikání musíte získat státem schválenou koncesi. Nárok na ni máte, pokud splníte podmínky pro provozování živnosti dané živnostenským úřadem. Do oblasti koncesovaných živností spadá například provozování cestovní agentury, taxislužby či nákladní dopravy.

Funkce odpovědného zástupce

K zavedení většiny typů živností vyžaduje zákon vzdělání a různě dlouhou praxi v oboru. Zároveň ale umožňuje podnikání i fyzickým osobám, které dané podmínky nesplňují. Tito živnostníci si však musí ustanovit odpovědného zástupce, který podmínkám vyhovuje. Zástupce pak zodpovídá za dodržování živnostenskoprávních předpisů a řádný provoz živnosti.

Právnická osoba samozřejmě sama o sobě nemůže splňovat podmínky vzdělání a praxe. Musí tedy být zaštítěna odpovědným zástupcem vždy.

Dokumenty potřebné k ohlášení živnosti a žádosti o koncesi
Na Živnostenském úřadu musíte svou žádost o vydání živnostenského listu podložit patřičnými dokumenty. Upozorňujeme, že většina dokladů nesmí být starší než 3 měsíce.

Jako fyzická osoba musíte doložit:

 • Výpis z rejstříku trestů. Je-li odpovědným zástupcem jiná osoba, musí tento dokument také předložit.
 • Doklady prokazující odbornou způsobilost Vaší, nebo odpovědného zástupce.
 • Čestné prohlášení odpovědného zástupce, je-li stanoven. Dokument musí obsahovat jeho souhlas s ustanovením do funkce a převzetím zákonných povinností. Prohlášení musí být úředně ověřeno nebo podepsáno osobně na živnostenském úřadu.
 • Výpis z obchodního rejstříku je požadován od fyzických osob, které v něm jsou již zapsány.
 • Doklad o vlastnictví či jiném právu k objektům a prostorám, kde hodláte podnikat. Povinnost odpadá, budete-li živnost vykonávat na adrese svého bydliště.
 • Další povinnosti má fyzická osoba, která na území ČR už dříve podnikala, nebo podniká. Ta musí přiložit doklady o platbách daní, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Doklad o zaplacení správního poplatku.

Právnická osoba je povinna přiložit:

 • Doklady týkající se osoby odpovědného zástupce – výpis z jeho rejstříku trestů, prokázání odborné způsobilosti. Nutné je také doložit jeho čestné prohlášení, podobně jako u ohlášení živnosti fyzické osoby (viz výše).
 • Dokumenty prokazující vlastnictví či jiné právo k objektům a prostorám, kde právnická osoba sídlí.
 • Doklad o zápisu firmy do obchodního rejstříku. Nebyl-li dosud zápis proveden (nebo ho firma ani neprovede), postačí jiný dokument o jejím zřízení, či založení.
 • V případě živnosti provozované průmyslovým způsobem mohou být vyžadovány dokumenty prokazující její provozování včetně vymezení konkrétních činností.
 • Doklad o zaplacení správního poplatku.

Přerušení a zrušení podnikání

Zákon dále upravuje povinnosti podnikatele, který chce svou živnost na čas přerušit, či úplně zrušit.

Přerušení

Podnikatel může svou činnost přerušit maximálně na 2 roky. Její dočasné ukončení i znovuobnovení přitom musí nahlásit Živnostenskému úřadu. Přerušení podnikání na dobu delší než 6 měsíců je pak povinen oznámit předem a písemně.

Zrušení

K úplnému zrušení podnikání stačí vyplnit příslušnou žádost na Živnostenském úřadu a zaplatit správní poplatek. Ruší-li podnikatel zároveň všechna svá živnostenská oprávnění, musí doložit pravomocný souhlas správce daně (= finančního úřadu).

Formuláře

Všechny potřebné formuláře související s Vaším podnikáním naleznete na každém Živnostenském úřadu. Jsou ale také volně ke stažení na internetu.

Podnikání je činnost velice různorodá a ne každému se musí vyplatit. Jako podnikatelé se mohou velmi dobře uplatnit především lidé s chutí k seberealizaci a originálními nápady. Založit si vlastní živnost je ale také šance pro nezaměstnané. Nutné je především vybrat správnou oblast podnikání a nebát se převzít odpovědnost sám za sebe. Pokud navíc vymyslíte něco nového, jste na nejlepší cestě k úspěchu.

Kategorie: Pracovní právo

Štítky: , , , , , , , ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Komentáře ke článku “Právo a soukromé podnikání”

 1. Matysová napsal:

  Dobrý den,
  mohli by jste mě poradit jaké doklady potřebuji k založení ŽL v zemích EU? Také by mě pomohlo vědět pokud nevíte odpověď na moji otázku na koho se mohu obrátit.
  Děkuji za odpověď Matysová

 2. V. Bambulová napsal:

  Dobrý den,

  obracím se na Vás s dotazem. Co je to soukromé podnikání a co všechno do něj spadá?

  Děkuji za odpověď

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2017 KARIERA.CZ s.r.o.