Ukončení pracovního poměru

Vydáno 30.duben 2008 v 13:25, redakce, 62 komentáře

Máte v úmyslu odejít ze stávajícího zaměstnání nebo jako zaměstnavatel chcete dát výpověď svému podřízenému? Určitě ale chcete zjistit, která forma ukončení pracovního poměru je právě pro Vás tou nejvýhodnější.Ukončení pracovního poměru většinou probíhá klidně.

V tomto článku se věnujeme jednotlivým možnostem rozvázání pracovního vztahu a jejich vzájemným rozdílům. Najdete zde také, v jakých případech zaměstnanec výpověď dostat nemůže.

Typy ukončení pracovního poměru

Zaměstnancům i zaměstnavatelům se podle Zákoníku práce nabízejí následující čtyři možnosti rozvázání pracovního poměru:

Dohoda

Dohoda znamená rozvázání pracovního vztahu po vzájemné dohodě zaměstnavatele a zaměstnance. Dokument musí být písemný, přičemž důvod výpovědi na něm nemusí být uveden (jedině v případě, že to vyžaduje zaměstnanec). Pracovní poměr končí smluveným datem.

Výpověď

Výpověď musí být písemně doručena druhému účastníkovi. Na rozdíl od dohody končí v tomto případě pracovní poměr uplynutím výpovědní lhůty. Ta začíná první den následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi.

Zaměstnanec může dát výpověď bez udání důvodu, naopak zaměstnavatel udat důvod musí vždy, a ty legální Zákoník práce striktně stanoví.

Důvodů je celkem šest, přičemž k prvním třem náleží výpovědní lhůta dlouhá 3 měsíce, k ostatním pouze měsíce dva:

 • Zaměstnavatel nebo jeho část se ruší.
 • Zaměstnavatel nebo jeho část mění své sídlo.
 • Pracovník se stal nadbytečným kvůli organizačním změnám. Patří sem změny pracovních úkolů, technického vybavení, nebo snížení počtu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce.
 • zaměstnanec pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost k vykonávání dané práce. Například kvůli vážné nemoci z povolání.
 • Zaměstnanec nesplňuje předpoklady pro řádný výkon své práce (bez zavinění zaměstnavatele), v posledních 12 měsících byl navíc písemně nadřízeným vyzván k odstranění těchto nedostatků a přesto nedošlo k pozitivní změně.
 • Zaměstnanec soustavně porušuje pracovní kázeň a v posledních 6 měsících na to byl písemně upozorněn. Patří sem také, splňuje-li pracovník podmínky pro možnost okamžité výpovědi (viz níže).

Výpověď může být případně (se souhlasem obou stran) písemně odvolána.

Okamžité zrušení

Dalším možným způsobem rozvázání pracovního poměru je jeho okamžité zrušení. I v tomto případě ale musí být splněny zvláštní podmínky. Ty se navíc odlišují podle toho, která strana chce pracovní vztah ukončit:

Zaměstnavatel může dát okamžitou výpověď v těchto případech:

 • Hrubé porušení pracovní kázně ze strany zaměstnance
 • Pracovník byl odsouzen pro úmyslný trestný čin nepodmíněně k odnětí svobody na více než 1 rok.
 • Zaměstnanec byl odsouzen k nepodmíněnému odnětí svobody minimálně na 6 měsíců. A to navíc pro úmyslný trestný čin spáchaný v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů.

Pracovník může dát okamžitou výpověď v těchto případech:

 • Nedostal-li mzdu nebo její náhradu do 15 dní od data splatnosti.
 • Ztratil-li zdravotní způsobilost k vykonávání dané práce (nutno doložit lékařským potvrzením) a zaměstnavatel nenašel do 15 dní od oznámení zaměstnanci jinou vhodnou pozici.

Zrušení ve zkušební době

Ve zkušební době mají zaměstnavatel i zaměstnanec možnost ukončit pracovní poměr bez udání důvodu. Výpověď by měla být sepsána a oznámena alespoň tři dny předem (to ale není právně vymahatelné).

Automatické ukončení

Pracovní poměr automaticky zaniká uplynutím dohodnuté doby v případě smlouvy na dobu určitou (bez dalšího prodloužení), či smrtí zaměstnance.

Zákaz výpovědi

Výpověď nemohou dostat zaměstnanci v tzv. ochranné době. Zákoník práce tímto způsobem chrání pracovníky, na které se vztahuje některý z následujících případů:

 • Zaměstnanec je dočasně neschopný práce kvůli nemoci či úrazu, které si ale nezpůsobil úmyslně nebo v opilosti.
 • Pracující v noci byl uznán dočasně nezpůsobilým pro noční práci.
 • Těhotenství nebo mateřská a rodičovská dovolená.
 • Dlouhodobé uvolnění pro výkon veřejné funkce.
 • Doba od podání návrhu na ústavní péči nebo od povolení lázeňského léčení až do jejich ukončení. Pro nemocné tuberkulózou je tato ochranná doba prodloužena o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování.
 • Při výkonu vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení.

Zde jsme se Vám pokusili přiblížit rozdíly mezi jednotlivými možnostmi ukončení pracovního poměru. Každý z nich je vhodný pro jiný důvod rozvázání pracovního vztahu a nese s sebou různé výhody či nevýhody. Například výpověď je díky své několikaměsíční výpovědní lhůtě výhodná především pro zaměstnance, kteří nemají zatím jistou žádnou novou práci.

Údaje jsou aktualizované k 19.8.2014.

Share

Kategorie: Pracovní právo

Štítky: , , , , , , ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Komentáře ke článku “Ukončení pracovního poměru”

 1. jana napsal:

  dobrý den jsem na neschopence a ted mi přišla ze zaměstnání že ni končí smlouva k 31.5 na neschopence jsem už od 7.72018 a stále marodím a práci už vykonávat nemuzu ze zdravotních duvodu múže me i tak zamestnanec propustit dekuji za odpověd. a co mam potom dělat kam nosit lístky na peníze

  • petra napsal:

   Dobrý den, Jano,

   jaký máte pracovní poměr? Pokud je na dobu určitou, pak skutečně bohužel končí bez ohledu na nemoc…

 2. Anežka napsal:

  Dobrý dne,
  mám smlouvu na dobu určitou, za dva měsíce mi bude končit. Nikdo nikdy neměl k mojí práci výhrady, nikdo neříká, že bych měla odejít, místo se rušit nebude, přesto se bojím, že mi ji neprodlouží. Bojím se, že mi poslední den řeknou, tak zítra ne. Vím, že na to mají právo, ale můžu se nějak bránit?
  Anežka

  • petra napsal:

   Dobrý den, Anežko,

   reálně nemáte šanci se bránit, jde o pracovní poměr na dobu určitou, se kterou jste uzavřením pracovní smlouvy souhlasila.
   Jedině připadá v úvahu, že pokud by s Vámi vedení neprojednávalo novou smlouvu a nadále jste i po uplynutí doby, na kterou je smlouva uzavřena, chodila do práce, pracovní poměr se automaticky mění na dobu neurčitou:
   Podle ZP:
   § 65 Skončení pracovního poměru na dobu určitou
   (2) Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby (§ 48 odst. 2) s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.

 3. Karolína napsal:

  Dobrý den,
  chci ukončit pracovní poměr dohodou ve zkušební době. Se zaměstnavatelem jsme se dohodli na datu 22.2.2019 – pátek. Dne 25.2.2019 nastupuji do nové práce. Prosím o radu, zda se mi sobota a neděle bude započítávat do odpracované doby. Děkuji

 4. Helena napsal:

  Dobrý den, chtěla sem se zeptat jestli mužů ukončit pracovní poměr ze zdravotních důvodu ,jestli mě zaměstnavatel musí pustit hned. Nebo musím mít taky 2mesiční výpovědní lhůtu ?Dekuji za odpověď.

  • petra napsal:

   Dobrý den, Heleno,

   odpověď najdete zde:
   Zrušení pracovního poměru zaměstnancem

   Pracovní poměr může ze zdravotních důvodů skončit i zaměstnanec. Může to udělat po dohodě se zaměstnavatelem, nebo může dát výpověď (v tomto případě nemusí ani uvádět důvod výpovědi), nebo může okamžitě zrušit pracovní poměr podle § 56 odst. 1. písm. a) zákoníku práce.

   Podmínkou pro okamžité zrušení ze zdravotních důvodů je, že zaměstnanec předloží lékařský posudek. V něm musí být vyjádřeno, že nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví. Další podmínkou je, že zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce. Lékařský posudek v tomto případě musí být formulován jako zákaz konkrétní práce. Pouhé lékařské doporučení pro okamžité zrušení pracovního poměru nepostačuje. Není tedy legislativně uznatelné, jestliže lékař v posudku uvede, že „doporučuje, aby zaměstnanec XY nadále nevykonával těžké práce ve skladu, neboť má onemocnění pohybového aparátu.“

   Zaměstnanec má po okamžitém zrušení pracovního poměru ze zdravotních důvodů nárok podle § 56 odst. 2 zákoníku práce na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Zpravidla se jedná o dvojnásobek měsíčního průměrného výdělku.

   Zdroj: http://www.bulletin-advokacie.cz/skonceni-pracovniho-pomeru-ze-zdravotnich-duvodu

 5. Alex napsal:

  Dobrý den, podělila bych se s vámi o svoji zkušenost. Po dlouhe absenci při hledání zaměstnání, jsem konečně zajásala. Byla jsem pozvána na vstupní pohovor.Byli to dva příjemní lidé (manželé zaměstnáni u jedné firmy) po pohovoru mi řekli, že mě chtějí, jestli můžu hned druhý den nastoupit. Na všem jsme se domluvili a pan vedoucí mi řekl,že potřebuje, abych se do jednoho roku vše naučila, aby se on mohl věnovat obchodu. Při předložení smlouvy jsem ho upozornila, že tam stojí, že vše musím umět do 3 měsíců. Ohradil se, že platí naše ústní dohoda. Zaučovat mě dostal za úkol můj kolega. Po 14-ti dnech začala šikana, která vůbec nesouvisela s co už umím, ale to, že při umývání regálu se zbožím si nenapoustim vodu do kýblu, ale chodím si hadr prát pod kohoutek. A další a další….když jsem se chtěla na cokoliv zeptat, tak mě osočili, že mám pořád nějaké řeči. Ale jak se máte něco naučit , když se nesmíte ptát ? Podotýkám, že moje hlavní práce a smlouva je „Asistentka prodeje“. Poslední kapkou byl zmíněný úklid ,kdy jsem za dveřmi zaslechla, že to byla poslední kapka a že jsem neschopná ,že na úklid si někoho najmou. Nemá to žádnou logiku, ale situace je taková, že nikdo proti nim nic neřekne, každý chce mít svůj klid. Budu opět bez práce ,bez financí. Nevím jak se bránit proti takovým zrůdam. Děkuji

 6. Martin napsal:

  Dobrý den,
  mám smlouvu na dobu určitou na 1 rok (již podruhé),
  pokud nebudu chtít po uplynutí termínu další smlouvu se zaměstnavatelem uzavřít, jaký mi vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti?
  Děkuji Martin

  • petra napsal:

   Dobrý den, Martine,

   podpora bude v plné výši (v prvních dvou měsících podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 %)

 7. Jiri napsal:

  Dobry den chtel buch se zeptat kdyz ja jako zamestnanec podam zruseni pracovniho pomeru se vzajemnou dohodou a nebude udano z jakeho duvodu jestli mam narok na odstupne od zamestnavatele.dekuju moc za odpoved

 8. Jana napsal:

  Dobrý den , podepsala sem dohodu o rozvázání pracovního poměru na mojí žádost ke dni 13.2.2017. Musím ještě tento den do práce? Děkuji za odpověď

 9. Mirka napsal:

  Dobry den.Jsem pracujici ID. duchodce ,Mam smlouvu do 1 .11 2016 na dobu určitou.Chci podat vypoved. Musim čekat na vypověd dva mesice,nebo mužu skončit hned. Dekuji.

 10. Helena napsal:

  Dobrý den,

  jsem na neschopence a z osobních důvodů chci dát výpověď zaměstnavateli bez udání důvodu.
  Smlouvu mám na dobu neurčitou. Můžu dát výpověď, i když jsme na neschopence? Jestli ano, stačí ji poslat poštou na personální oddělení, a nebo ji musím předat svému vedoucímu?
  Předem děkuji za pomoc.

 11. Nikol napsal:

  Dobrý den
  chtěla jsem se zeptat, zda platí stál sedmi denní ochrana lhůta ve výpovědi.Včera jsem byla donucena pod nátlakem podepsat rozvázaní pracovního poměru dohodou a nyní zvažuji, zda jít na nemocenskou….platí stále sedmi denní ochrana lhůta,kdy jsem stále pracovníkem dané organizace a můžu nastoupit na nemocenskou?

  Děkuji

 12. petra s. napsal:

  Dobrý den,
  Chtěla bych se zeptat. V jaké podobe bych měla očekávat výpověď ze strany zamestnavatele (ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem, dohodu ….), jestliže jsem měla pracovní smlouvu na dobu určitou tj. 23.6. 2014 – 30.6. 2015 a ve smlouve je uvedeno zástup za MD. Ale bylo mi oznámeno, že paní se má vrátit už 16.3. 2015 a tedy budu mít já ukončení pracovního poměru. V jakém případě a jestli vůbec mám nárok na odstupné? Také mi bylo řečeno ze čerpat dovolenou nebudu do ukončení pracovního pomeru, že mi bude proplacena. Nejsem si jistá zda se může takto dovolena proplacet. Předem děkuji za opoved.

 13. Raxina napsal:

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat-můžu podat výpověď a to z lhůtou jakou? A také mohu se zaregistrovat na úřad a pobírat dávku,když jsem výpověď podala sama?Mám strach abych nebyla bez peněz.Pracuji zde již 10let.Jsem ve složité situaci-mám 6letou dceru diabetika na inzulínu 4xdenně,musím se jí věnovat a být neustále poruce.V době podání inzulínu si beru pausu na oběd a utíkám jí píchnout a předat babičce,pak hned zpět do práce.Čili já jsem celý den až do 15,30hod.bez jídla.Nebo mám dotaz-existuje nějaký zákon,ve kterém je nějaká úleva,která by se týkala přestávky ze zdrav.důvodů…moc děkuji,za odpověď.

 14. Jarek napsal:

  Dobrý den,
  zaměstnavatel mi již dluží 3 výplaty. Chci ukončit pracovní poměr – dohodou.
  Můžu po zaměstnavateli vymáhat tyto 3 výplaty soudně i když se dohodneme na ukončení pracovního poměru a nebude to okamžité zrušení pracovního poměru pro nevyplácení výplaty?
  Děkuji

 15. Marce napsal:

  Dobrý den chtěla jsem se zeptat. Jsem na druhé mateřské dovolené, malý má 5. měsíců, takže jsem začala čerpat rodičovskou dovolenou a mám ji na tři roky. Se zaměstnavatelem jsme se dohodli na výpovědi dohodou s pětiměsíčním odstupným.
  Takže mě zajímá, jestli to mám někde nahlásit. Myslím, sociálku, nebo OSSZ nebo pojišťovnu. Anebo to hlásit až mě skončí mateřská, za ty tři roky a půjdu se zaregistrovat na pracák, když si do té doby nenajdu nějakou práci.
  Kde a kdy to musím nahlásit?
  Předem děkuji za odpověď

 16. Andrea Kučerová napsal:

  Dobrý den, jsem na mateřské dov. která mi v září končí. Měla bych nastoupit k zaměstnavateli, ale hledám si jiné místo. Jak mohu ukončit současný zaměstnanecký poměr a pokud bych chtěla nastoupit do nového zaměstnánídříve, mohu současně ukončit mat. dov.? Jak mám v tomto případě postupovat? Děkuji Kučerová

 17. Antonín Roun napsal:

  Prosím o radu, zaměstnavatel mě propustil /nyní je to jako po vzájemné dohodě/ ale nechce mi proplatit dovolenou.
  Mám si ji údajně převést k novému zaměstnavateli./ kterého samozřejmě nemám/
  Děkuji za radu.

 18. Jaroslav Málek napsal:

  Dobrý den, můžete mně detailněji vysvětlit tento bod- ukončení pracovního poměru výpovědí: 2.Porušil-li zaměstnanec pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem. Běžně zaměstnavatel používá pro nepohodlné zamětnance v první fázi způsob porušení pracovní kázně.K tomu se zaměstnanec nemá šanci vyjádřit a může s ním jen nesouhlasit.S tím souvisí odebrání osobního příplatku…opět bez možnosti dovolání se „spravedlnosti“. Když toto zaměstnavatel provede několikrát za sebou (myslím,že třikrát) za sebenepatrnější, třeba i vykonstruovaný přestupek, dává zaměstnanci možnost -buď sám ukončí prac.poměr a nebo s ním bude naloženo dle § 52, odst.g) Zákoníku práce. Jak se bránit zlovůli zaměstnavatele? Děkuji za odpověď.

 19. Zuzana napsal:

  Prosim o radu:pokud podam vypoved v zamestnani,kde jsem pracovala rok,mohu se nahlasit na prac.urad a budu mit narok na plnou podporu?nenastala v novem zakoniku prace v takovem pripade nejaka zmena?dekuji za odpoved

  • petra napsal:

   Dobrý den Zuzano,
   nárok na podporu má občan s bydlištěm na území ČR, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění. Potřebnou dobu pojištění je možné získat i prostřednictvím tzv. náhradních dob, což je třeba doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, doba výkonu veřejné služby či dlouhodobé dobrovolnické služby

 20. Eva napsal:

  Dobrý den. Potřebuji radu – mám pracovní smlouvu od 20. října 2011 do
  30. června 2012, nevím jestli se ke smlouvě vztahuje 3měsíční zkušební doba. Může mi zaměstnavatel dát výpověď dříve než mám ve smlouvě a jestli mám nárok na odstupné?
  Zaměstnavatel mi chce dát výpověď, důvod: že jsem stále ve zkušební době.
  Děkuji.

  • petra napsal:

   Dobrý den Evo,
   z pracovní smlouvy by mělo být patrné, zda a jak dlouhou máte zkušební dobu (zkušební doba musí být sjednána písemně).
   Pokud byste dostala výpověď např. pro nadbytečnost, pak nárok na odstupné máte.

 21. Robin napsal:

  Dobrý den chtěl sem se zeptat jestli se dá ukončit pracovní poměr okamžitě z duvodu změny trvaleho pobytu díky

 22. Ivana napsal:

  Dobrý den.
  Mám uzavřen pracovní poměr na dobu určitou do 31.12.2011. V září se mi stal úraz nohy. Stále jsem v pracovní neschopnosti a je velmi pravděpodobné,že budu i v lednu 2012. Nevím, co podniknout v lednu,pokud mi zaměstnavatel smlouvu neprodlouží. Mám se hlásit na UP? Nebo mi pracovní poměr bude končit až ukončením pracovní neschopnosti i když to bude až po 31.12.? Děkuji

  • petra napsal:

   Dobrý den Ivano,
   můžete být dál na nemocenské a až bude noha v pořádku, je možné se zaregistrovat na úřadu práce.
   Pracovní poměr končí sjednaným dnem, o nemoc se neprodlužuje.

 23. Stanislav Sentenský napsal:

  Dobrý den.Potřeboval bych poradit jak postupovat při ukončení pracovního poměru při odchodu do starobního důchodu.V roce 2009 a to ke dni k 31.12.mi byl ukončen pracovní poměr s tím že jsem odešel ke dni 02.01.2010 do starobního důchodu.Byl mi vystaven formulář / Potrvrzení při změně zaměstnání / kde v odstavci ukončení pracovního poměru nebylo napsáno proč pracovní poměr končí ani žádný důvod ukončení pracovního poměru.Jsem tedy i dál zaměstnancem firmy i když mě neplatí? A ještě jedno.Slyšel jsem že od 01.01.2010 platí že když dá zaměstnavatel zaměstnanci i když už je starobní důchodce,výpoveď pro nadbytečnost a nebo z takového jiného důvodu,musí mu vyplatit 3 měsíční odstupné.Děkuji za radu.Stanislav Sentenský

  • petra napsal:

   Dobrý den pane Sentenský,
   jakým způsobem byl Váš pracovní poměr tehdy ukončen? Předpokládám, že existuje nějaká dohoda případně výpověď. Potvrzení při změně zaměstnání je jen „zápočtový list“. Tímto dokumentem se pracovní poměr ukončit nedá.
   Rozhodující pro nárok na odstupné je právě výpovědní důvod či důvod uvedený v dohodě o rozvázání pracovního poměru. Jste si jistý, že nic takového není?

 24. lena napsal:

  Dobrý den,
  potřebovala bych poradit, co dělat v případě, kdy můj zaměstnavatel skončil ve vazbě, jak mám ukončit pracovní poměr, jak to bude s mou výplatou, kterou musí podepsat, aby mě učetní mohla vystavit výplatní list, zápočtový list. Zatím stále pracuji na stejném místě, nevím kam se obrátit pro pomoc. Děkuji za radu a odpověď.

 25. Jaroslava Sedáková napsal:

  Dobrý den,
  jsem ve výpovědní době od 1.7.2011 z pracovního poměru uvedeného v § 52 písm. c) ZP tj. z důvodu organizačních změn. Z důvodu překážky na straně zaměstnavatele jsem druhý měsíc doma a docházka mi je dopisována (jako bych byla v zaměstnání). Ještě nemám dočerpanou dovolenou ve výši 10,5 dne, kterou jsem si nestihla vybrat z pracovních důvodů. Začátkem měsíce srpna mi mzdová účetní sdělila, že mi vedoucí úřadu nařizuje ve výpovědní době tuto dovolenou vybrat. Dle ZP je ovšem zaměstnavatel povinen toto mi písemně oznámit, alespoň 14 dnů předem. Do dnešního dne jsem žádné oznámení neobdržela. Domnívám se, že během 2 měsíční výpovědní doby mi nemůže zaměstnavatel vzkázat po mzdové účetní, že mám čerpat dovolenou (žádanku o dovolenou jsem nevyplňovala), a tudíž by mi tato dovolená měla být proplacena po ukončení pracovního poměru. Prosím o Váš názor.
  Předem děkuji za odpověď.
  Jarka

  • petra napsal:

   Dobrý den Jarko,
   termín čerpání dovolené určuje zaměstnavatel (žádanka o dovolenou je v tomto případě zbytečná).
   Může Vám být dovolená nařízena k vyčerpání během výpovědní doby.

   Dle ZP: Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. Takže můžete trvat na tom, že chcete oznámení o čerpání dovolené písemně, ale vyčerpat ji budete muset…

 26. pardis napsal:

  Nemám ve smlouvě určený kalendařní den, jako vyplatní. Je jen napsáno ve smlouvě, ve výplatním termínu zaměstnavatele. Je to důvod k rozvázání pracovního poměru ve skušební době?

  • petra napsal:

   Dobrý den,
   zrušit pracovní poměr ve zkušební době lze z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Důvod, který uvádíte, by neplatnost pracovní smlouvy nezpůsobil.

 27. petr napsal:

  Dobrý den chtěl bych se zeptat. K 30.4. jsem ukončil pracovní poměr klasicky s 2 měsíční výpovědní dobou. Zaměstnavatel mi předal i zápočtový list, ale stále mi dluží část mzdy za leden, celou výplatu za měsíce březen a duben. Jak se mohu domoci svých peněz? Děkuji.

 28. Jaroslava napsal:

  Dobrý den,
  jsem ve výpovědní době a mám nárok ještě na 7 dní dovolené. Mám nárok vybrat si tyto dny na již zaplacený zájezd?Nebo čerpání určuje zaměstnavatel i v tomto případě?
  Předem děkuji za odpověď.Jaroslava

  • petra napsal:

   Dobrý den Jaroslavo,
   čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Pokud ale máte dovolenou písemně přislíbenou, pak by Vám v případě odvolání dovolené musel zaměstnavatel nahradit vzniklé náklady.
   Pokud se ptáte na to, jestli si můžete dovolenou čerpat bez souhlasu zaměstnavatele ve výpovědní době, tak samozřejmě ne.
   Kdyby se dovolená nestihla vyčerpat, dostala byste ji proplacenou s poslední výplatou.

 29. Mirka napsal:

  Dobrý den, 2.2. byly dcerce 3 roky, jelikož mi ji nevzali do školky, musela jsem dát výpověď a od 3.2. jsem vedena na úřadu práce. Chtěla bych se zeptat, z čeho se počítá podpora a když jsem uvedla, že ukončuju pracovní poměr z důvodu péče o dítě do 4 let podle § 49, měla bych nárok na 65%. Děkuju Mirka

  • petra napsal:

   Dobrý den Mirko,
   výše podpory v nezaměstnanosti se vám stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u vás zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely ve vašem posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období, tj. v posledních třech letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/navod#k17
   Péče o díte je vážným důvodem, podpora by měla být v plné výši (prosím informujte se i na ÚP).
   Pokud jste neměla během posledních tří let žádný příjem, činí podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců 0,15 násobek, další 2 měsíce ve výši 0,12 násobek, po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla žádost o tuto podporu podána.
   Průměrná mzda pro rok 2011 činí 23.324,- Kč. Více zde: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch

   Zde najdete potřebné informace:
   http://dumfinanci.cz/zajimavosti/podpora-v-nezamestnanosti-pro-maminky-po-rodicovske-dovolene-se-nevyplati

 30. Martina napsal:

  Opravuji se,psala jsem 14.4.

 31. Martina napsal:

  Dobrý den,psala jsem Vám 17.4.,děkuji za odpověď.Mohla bych Vás poprosit,ještě o radu?Vím,že se mě bude snažit zaměstnavatelka obalamutit a já bych na její argumenty chtěla být připravená.Když jí řeknu,že mi měla dát výpověd sama,bude po mě chtít dvouměsíční výpovědní lhůtu i když nepodniká?Na něco takového narážela v našem minulém rozhovoru,něco v tom smyslu,že ty 2 měsíce budu muset dopracovat u někoho jiného,že se jen změní palička na smlouvě.A určitě mi bude chtít nabídnout,že mi sežene práci,ale bude to pro mě daleko,tudíž ji nebudu moct vzít.Co bych ji tedy měla říct,abych tu výpověď z důvodu ukončení podnikání dostala?

  Děkuji
  s pozdravem Martina

  • petra napsal:

   Dobrý den Martino,
   máte nárok na práci podle své pracovní smlouvy, zaměstnavatelka Vás nemůže nutit pracovat v jiném místě, než je sjednáno v pracovní smlouvě.
   Zákoník práce § 43 Přeložení
   (1) Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba.

 32. Martina napsal:

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jak mám postupovat.25.června mi končí mateřská a já musím s mojí zaměstnavatelkou ukončit pracovní smlouvu.Už nemá živnost a já bych i tak u ní už nemohla pracovat,poněvadž ani nevím,kde bydlí.Nevím,jestli mám podat výpověď sama,nebo mi ji má dát zaměstnavatelka.Novou práci zatím nemám,takže se asi budu muset nahlásit na prac.úřad.A co se týká odstupného,to mi nemá z čeho vyplatit.předem Vám děkuji.

  • petra napsal:

   Dobrý den Martino,
   pracovní poměr měl být ukončen v momentě, kdy Vaše zaměstnavatelka zrušila živnost – mělo jít o paragraf 52a) s odstupným.
   Zkuste kontaktní centrum Ministerstva práce a sociálních věcí, kde by Vám měli poradit, jakým způsobem postupovat dál: http://portal.mpsv.cz/sz/call_centrum

 33. ivet napsal:

  dobrý den, ráda bych znala radu. mám smlouvu na dobu určitou k červnu. zaměstnavatel mi ale v pátek 1.4. dal dohodu o ukončení smlouvy ke konci měsíci. v případě že nepodepíši že mi udělá problémy formou výtek a tak podobně. nechci se nechat vydírat a počítala jsem s červnem už kvůli hledání práce. myslíte že v případě že bych onemocněla tak se mi nějakým způsobem může mstít ač já nic nepodepíšu? jakou může mít zaměstnavatel moc aby mne zastrašil a já sem podepsala co nechci? jak moc mi může ublížit?
  může vyhotovit nepravdivé dokumenty, které mu ale ostatní odsouhlasí a mě pak tím dostat? říkal že vyhotoví výtky, případně neplnění pracovních povinností a tak…

  díky moc..

  • petra napsal:

   Dobrý den Ivet,
   podle toho, co píšete, bude zaměstnavatel zřejmě usilovat o to, aby s Vámi mohl okamžitě zrušit pracovní poměr (bez odstupného).
   Tento paragraf by se objevil i ve Vašem zápočtovém listu, což by Vám mohlo zkomplikovat nalezení nové práce a nedostala byste podporu. Takže Váš zaměstnavatel zřejmě spoléhá, že Vám nezbyde než dohodu podepsat…
   Bohužel byste se musela nejspíše bránit soudní cestou. Záleží, jak se k případnému soudnímu sporu stavíte vy, zda je to pro Vás schůdná varianta.
   Můžete zkusit kontaktovat i inspektorát práce.

 34. Lukáš Čermák napsal:

  Dobrý den,
  prosím všechny zkušené odborníky, zda-li mi pomohou v těžké situaci. Mám smlouvu s nynějším zaměstnavatelem do 1.března 2011. Včera mi po inventuře sdělil, že mi již smlouvu neprodlouží. Protože se o této situaci již hovořilo minulý rok, z důvodů zavření jedné z prodejny, neotálel jsem a dal jsem žádost o nové zaměstnání u jiného zaměstnavatele. Tam mě již předběžně přijali na začátku ledna, nicméně jsem chtěl být férový zaměstnanec, takže jsem chtěl mít nejprve 100% jistotu, že u stávajícího zaměstnavatele již nemám další budoucnost, takže jsem vyčkával na rozhodnutí. Když jsem hovořil s vedoucím, tak mi sdělil, že mohu skončit dříve jen o počet dnů co mám v dovolené cca.9dnů. Budoucí zaměstnavatel mě, ale již nutně potřebuje 12.února, což je o 5 dnů dříve než mě stávající zaměstnavatel chce uvolnit. Nerad bych kvůli 5dnům ztratil i nové zaměstnání, takže Vás tímto žádám o radu, jak se nejlépe zachovat. Děkuji Vám za všechny odpovědi.

  • petra napsal:

   Vážený pane Čermáku,
   rozumím Vaší situaci, ale bohužel nevidím legální způsob, jak skončit o zmíněných 5 dnů dříve. Jediná možnost je uzavřít dohodu se současným zaměstnavatelem.
   Případně vysvětlit situaci novému zaměstnavateli… Opravdu tady není možnost předčasného ukončení.

 35. Lenka napsal:

  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,dcera dala výpověd a končila jí k 31.8.,týden před výpovědí se jí stal pracovní úraz,a neschopenku měla do 3.9.Zaměstnavatel jí odmítl ty 3 dny proplatit,má na to právo?Prosím o paragraf abych se mohla kdyžtak o něj opřít při jednání se zaměstnavatelem.Děkuji.

  • petra napsal:

   Dobrý den Lenko,
   podle mého názoru je to tak v pořádku, protože výpověď dala dcera a pracovní poměr tedy končí uplynutím výpovědní doby.

   Jiná situace by byla, pokud by dcera dostala výpověď od zaměstnavatele:
   Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby…

 36. Ondřej napsal:

  Dobrý den, chtěl bych poradit. V 31. října sem ukončil neschopenku a 1.11. sem chtěl ukončit pracovní poměr. Zaměstnavatel s mojí výpovědí nesouhlasil i když sem mu řekl že nemohu pokračovat ze zdravotních důvodů. I po přinesení potvrzení od doktora mi nevyhověl. Od 1.11. mi píše nulovou absenci jelikož do zaměstnání nechodím. Jelikož kvůli PN se mi snížil průměr platu nemám z čeho platit hypotéku. Chci nastoupit jinde kvůli většímu výdělku, ale zaměstnavatel mi nechce ukončit pracovní poměr. Potřebuji zápočtový list pro druhého zaměstnavatele. Prosím poraďte. Děkuji Ondřej

  • petra napsal:

   Dobrý den Ondřeji,
   asi Vás nepotěším, ale z toho co píšete soudím, že na straně zaměstnavatele nedošlo k žádnému pochybení.
   Pokud nechodíte do práce a nemáte neschopenku, vidím to jako neomluvenou absenci.

   § 56 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
   Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže,
   a) podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce.

   Vy jste vlastně zaměstnavateli ani neumožnil, aby Vás mohl přeřadit na jinou práci…
   Bohužel nevidím jinou možnost, než se zaměstnavatelem pokusit dohodnout na ukončení pracovního poměru. Pokud se to nepodaří, pak dát výpověď, ale počítejte s výpovědní dobou.

   Je tu ještě možnost, že s Vámi zaměstnavatel sám okamžitě zruší pracovní poměr pro hrubé porušení pracovní kázně – absence. Sice byste byl pak okamžitě volný, ale plynou z toho určité nepříjemné důsledky (záznam v zápočtovém listu, problém s podporou v nezaměstnanosti).

 37. maja napsal:

  Pracovník může dát okamžitou výpověď v těchto případech:
  Nedostal-li mzdu nebo její náhradu do 15 dní od data splatnosti.
  Pak se děje co? Osobně doručím, zaměstnavatel převezme, co mám právo a povinnost udělat já – zaměstnanec, co má právo a povinnost udělat zaměstnavatel.

  Okamžité zrušení bylo potvrzeno vedením, že bylo doručeno. Zaměstnavatel sdělil, že nepřijímá, že mi nařizuje čerpat dovolenou. Přihlásila jsem se na úřadu práce hned druhý den, považuji pracovní poměr za ukončený. Je to správně? Záleží to na přijetí, souhlasu zaměstnavatele? Moc děkuji za odpověď.

  • petra napsal:

   Pokud je skutečně naplněn zákonný důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru, pak pracovní poměr již skončil. Upozorňuji, že datum splatnosti mzdy je do konce následujícího měsíce, po splatnosti ale až 16. den po termínu splatnosti.
   Mzda za srpen – splatná do konce září – po splatnosti až 16.10.
   Okamžité zrušení pracovního poměru je jednostranný právní akt, zaměstnavatel souhlasit nemusí. Ale pak počítejte s tím, že může napadnout platnost tohoto zrušení soudní cestou.
   Doporučuji obrátit se na právního zástupce, případně na inspektorát práce.

   Dále ze Zákoníku práce:
   § 59
   Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.
   § 60
   Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec provést písemně, musí v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a musí je ve stanovené době doručit druhému účastníku, jinak je neplatné; uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn.

 38. CERNA VERA napsal:

  dobry den..moc se mi libi tyto stranky,ale stale hledam jednu,ale nemohu ji najit..Kdyz je matka samozivitlka s 11 letym ditetem a dela na trismenny provoz a zamestnavatel ji nechce umoznit vypoved jen s dvoumesicni vypovedni lhutou i kdyz nema zabezpecene dite pro tyto smeny,jak ma nadale postupovat?prosim na jakych strankach najdu toto reseni?mockrat dekuji..

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2020 KARIERA.CZ s.r.o.