Co o vás vypovídá váš rukopis – například u přijímacího pohovoru

Vydáno 2.říjen 2009 v 22:00, Irena Janíková

Když jdete na vstupní interview, personalista po vás může chtít, abyste absolvovali různé testy. Například psychologické ohledně vašich schopností, dovedností, vašich vlastností, projektivní testy a tak dále. Jedním z možných, ne tak známých způsobů, jak zjistit, jací jste, je rozbor ručně psaného textu. Tomu se říká grafologický rozbor. Na rozdíl od jiných testů se při něm hůře předstírá a falšuje.

Při pohovoru po vás mohou chtít, abyste něco napsali rukou.Grafologie se snaží na základě individuálních rysů psaní usuzovat o psychických vlastnostech autora textu. Čistý list papíru metaforicky představuje svět, a to, jakým způsobem píšete, má vyjadřovat váš přístup ke světu. Psaní textu vychází z mozku, takže je jedno, zda píšete rukou, nohou či ústy. O všech vypovídá jejich písmo stejně.

Jaké vlastnosti se dají z rozboru zjistit?

Extroverze – introverze

Podle toho, jak rychle píšete, se dá usuzovat, zda jste extrovert či introvert. Rychlé písmo je charakteristické pro extroverty, značí spontánnost a velkou vnímavost na vnější podněty. Naopak introverti píší pomaleji, což dokazuje jejich soustředěnost a klidnou povahu. Extroverti dále píší písmem širokým, které se interpretuje jako otevřenost k okolí, na rozdíl od introvertů, jejichž úzké písmo značí uzavřenost. Introverti jsou také význační strukturovanějším textem.

Stabilita – labilita

Dále se může grafolog zaměřit na to, zda jste labilní a potažmo rigidní či naopak stabilní. Rigidita je sice opakem lability, označuje člověka ztuhlého a naprosto neflexibilního, ale existují časté případy, kdy člověk labilní je zároveň rigidní. Nečekaná situace, na kterou není schopen pružně reagovat, v něm vyvolá labilitu. Labilita se z písma pozná podle častých změn písma, dotyčný nemá ujednocený styl, hodně škrtá a přepisuje a nečlení text, který je celkově nepravidelný a špatně rozvržený. Stabilní jedinec píše ve všech směrech vyváženě, má jasno. S těmito vlastnostmi se dále sleduje výška prahu vzniku emocí, citové zranitelnosti a ovlivnitelnosti, míra citové sebekontroly atd.

Temperament

Spojením extroverze/introverze a lability/stability lze usuzovat o temperamentním typu autora textu. Sangvinik je stabilní extrovert, cholerik labilní extrovert, flegmatik stabilní introvert a melancholik labilní introvert.

Organizační schopnosti

Váš budoucí zaměstnavatel jistě chce vědět, zda jste schopni organizovat a řídit lidi. Mezi hlavní vlastnosti vůdčích osobností jsou považovány dominantnost, extraverze a inteligence. Na zkoumání inteligence ovšem existují jiné testy.

Jak tedy poznat dominantnost? Takový člověk píše velkým písmem – potřebuje hodně osobního prostoru, rychle a s velkými okraji. Na nelinkovaném papíru mu řádek pomalu stoupá, také tlačí při psaní na propisku, což značí jeho energičnost. Má ostřejší přechody, podtrhává, zvýrazňuje. Člověk submisivní píše na opačném pólu. Písmo je malé, nejisté, řádek klesající.

Pásmo, v kterém píšete, a sklon vašeho písma

Písmo je rozděleno do tří pásem – dolní, střední a horní. Dolní pásmo značí nevědomou oblast, jedná se o biologický základ člověka, také vypovídá o přístupu k materiálnosti a sexualitě. Střední pásmo značí všední, praktický život. Horní pásmo směřuje k intelektuální stránce osobnosti, projevují se zde fantazie a ideály.

Podle toho, které pásmo autor zdůrazňuje, lze usoudit, která složka je pro něj nejdůležitější. Lze poznat orientaci jeho zájmů či míru sebevědomí.

Sklon vpravo značí to, že směřujete k budoucnosti, ta je pro vás důležitá. Také jste zaměřeni více na ostatní než na sebe. Pokud píšete se sklonem doleva, orientujete se na minulost a nedořešené problémy. Jste tudíž zaměřeni hodně na sebe a možná nemáte prostor na vnímání druhých. Kolmé písmo vyjadřuje napětí mezi minulostí, současností a budoucností.

Z rukopisu se dá vyčíst velké množství vašich vlastností. Zaměstnavatel většinou nechce celkový rozbor, ale zajímá se jen o vlastnosti důležité pro pozici, o kterou se ucházíte. Je tedy dobré vědět, co se o vás druzí mohou z písma dozvědět.

Kategorie: Přijímací řízení

Štítky: , , , , ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2017 KARIERA.CZ s.r.o.