Co předchází zaměstnání prvního zaměstnance?

Vydáno 9.květen 2008 v 13:43, redakce

Chcete si založit vlastní firmu? Nebo už podnikáte a na množství zakázek prostě nestačíte? V obou případech asi budete potřebovat nějakého zaměstnance. Že ale nevíte co všechno v praxi obnáší zaměstnání toho prvního pracovníka? Poradíme Vám, co všechno musíte zařídit. Zjistíte také jaké jsou náležitosti pracovní smlouvy a další užitečné tipy.

Před přijetím prvního zaměstnance se připravte.

Co vyžadují úřady

Na některých úřadech máte ze zákona povinnost nahlašovat každého svého zaměstnance:

 • Správa sociálního zabezpečení – Registraci nového zaměstnance musíte provést do 8 dnů od vzniku pracovního poměru. Platí to ovšem jen pro malé organizace zaměstnávající max. 25 pracovníků. Ty větší si výplatu dávek nemocenského pojištění musí zajišťovat samy. Tento úřad dohlíží na odvádění pojistného z mezd zaměstnanců, zároveň ale provádí a kontroluje všechny sociální dávky (související s pojištěním), které zaměstnancům náleží.
 • Zdravotní pojišťovny – Stejně jako u Správy sociálního zabezpečení musí být u zdravotních pojišťoven nahlášení provedeno do 8 dnů od vzniku pracovního poměru. A to na konkrétní pojišťovně, u které je zaměstnanec registrován.
 • Finanční úřad – Z důvodu odvádění daně z příjmů ze závislé činnosti zaregistrujte zaměstnance do 15 dnů od vzniku pracovního poměru také na Finančním úřadu.
 • Komerční pojišťovna – Jako zaměstnavatelský subjekt se navíc pojistěte u komerční pojišťovny. Ze zákona musíte mít firmu pojištěnou na odpovědnost za škody způsobené při pracovních úrazech nebo pro případ nemocí z povolání u zaměstnanců.

Vedení agendy

S příchodem prvních zaměstnanců budete potřebovat někoho, kdo bude vypočítávat výše jejich mezd. Vyplatí se Vám najmout si kvalifikovanou mzdovou účetní, která může být zaměstnána i externě.

Kromě vypočítávání výplat ale ještě musíte mít vedenou personální agendu jednotlivých zaměstnanců. Můžete to zahrnout do pracovní náplně někoho ze zaměstnanců. Výhodné ale je domluvit se přímo se mzdovou účetní, že se Vám postará i o tyto nezbytnosti.

Náležitosti pracovní smlouvy

Aby smlouva platila, musí obsahovat tato fakta:

 • druh práce, na kterou zaměstnance přijímáte
 • místo výkonu práce (obec a organizační jednotku nebo jinak určené místo)
 • den nástupu do práce

Níže uvedené informace by ve smlouvě měly být také zaznamenány. Nejsou-li její součástí, musíte je zaměstnanci písemně oznámit do jednoho měsíce od začátku pracovního poměru:

 • bližší označení druhu a místa výkonu práce
 • Váš název a sídlo (jste-li právnickou osobou), nebo jméno a adresu (jste-li osobou fyzickou)
 • délka dovolené na zotavenou, popřípadě uvedení způsobu jejího určování
 • údaje o mzdě – její výše, dále pak termín, místo a způsob vyplácení mzdy a její splatnost
 • stanovení týdenní pracovní doby a její rozvržení
 • délka výpovědní lhůty

Před uzavřením smlouvy musíte navíc ze zákona pracovníka zasvětit do jeho nově vzniklých práv a povinností. Dále ho pak seznamte s jeho pracovními a mzdovými podmínkami.

Je pro zaměstnance vše připraveno?

Než přijmete jakéhokoli zaměstnance, odpovězte si zde třikrát ANO:

 1. Máte pro něj zajištěnou pracovní náplň?
 2. Má zaměstnanec kde pracovat?
 3. Máte dostatek finančních prostředků na výplaty?

Mzda pracovníka a systém odměn

Ujasněte si (třeba i ve spolupráci se mzdovou účetní) nějaký systém odměňování za práci. Například, zda půjde o hodinovou mzdu, nebo konkrétní částku za splněný úkol. U každé pozice tomu pak může být jinak.

Snažte se způsob odměňování vytvořit tak, aby byli zaměstnanci co nejvíce motivováni. S tím souvisí i systém odměn, či postihů za nekvalitní práci, které si můžete také vypracovat.

Takovéto podmínky (změny výše mzdového nebo platového výměru) by pak měly být specifikovány v pracovní smlouvě. Co nedefinujete v ní, dořešte v dodatku či doplňku k pracovní smlouvě, případně pak ve mzdovém předpisu.

Upozorňujeme, že dodatek či doplněk k pracovní smlouvě není povinen zaměstnanec podepsat v případě, že mu na jeho základě můžete snižovat mzdu.

Zavedení zaměstnance

Na některé pracovní pozice (zvláště ty prestižnější s větší odpovědností) je výhodné počáteční proškolení, či zaplacení speciálního kurzu pro daného pracovníka.

Doporučujeme Vám také zvážit zavedení povinné vstupní lékařské prohlídky (např. u manuálně pracujících). Můžete se tak vyhnout pozdějším komplikacím.

Nejpozději v den nástupu do zaměstnání pak musíte pracovníka seznámit s pravidly bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zároveň také s předpisy protipožárními.

V tomto článku jsme chtěli poukázat na vše, co Vás čeká v případě přijetí prvních pracovníků. Snad Vás tedy v praxi nic výrazně nepřekvapí a Vaší firmě se bude dařit.

Kategorie: Pro firmy

Štítky: , , , ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2017 KARIERA.CZ s.r.o.