Jak vést pracovníky efektivně

Vydáno 13.květen 2008 v 14:57, redakce

Chcete dosáhnout těch nejlepších výkonů svých zaměstnanců? Velmi důležitou roli při tom hraje právě Váš přístup k nim. Poradíme Vám proto, jak správně jednat se svými kolegy a dosáhnout tak zvýšení produktivity a kvality jejich práce.

Vzájemný dialog vedeZaměstnanci ocení, když se budete o jejich práci zajímat.

Trend současné doby velí vedoucím pracovníkům často a otevřeně komunikovat se svými podřízenými. Z nejrůznějších výzkumů vyplývá, že pro zefektivnění práce zaměstnanců je fungující vzájemný dialog velmi důležitý. Manageři by se tedy měli upřímně snažit dávat svým podřízeným zpětnou vazbu pravidelně.

V mnoha českých podnicích se už také od direktivního řízení ustupuje, stále jsou ale ve většině z nich rozkazy a příkazy na denním pořádku.

Jednejte s podřízenými otevřeně

I přes současné trendy stále nejsou výjimkou vedoucí pracovníci, kteří si drží značný odstup od svých zaměstnanců. Chtějí si tak zachovat patřičný respekt. Je to ale špatný přístup, podřízení se šéfa s touto „maskou“ spíše bojí a straní. Málokterý zaměstnanec pak přijde za takovým nadřízeným řešit sebemenší problém. To samozřejmě znemožňuje vzájemný dialog.

Zdravého respektu dosáhnete přístupem zcela opačným. Buďte vůči svým podřízeným otevření a jednejte s nimi vždy na rovinu. Přijměte vstřícně jakoukoli přínosnou diskuzi.

Motivujte zaměstnance svým zájmem

Je velmi těžké udržet si pracovní nasazení, pokud neslyšíte od vedení žádnou odezvu. Mluvte proto se svými zaměstnanci o jejich práci. Svým opravdovým zájmem a ochotou konzultovat aktuální dění na pracovišti je pozitivně motivujete k plnění zadaných úkolů.

Sem tam se jich jen tak (ale upřímně!) zeptejte, jak se dnes mají a jestli je baví to, na čem právě pracují. Pravděpodobně nebudete mít čas s nimi konzultovat každý odevzdaný úkol, přeci jen u zkušených pracovníků to už ani není potřeba.

Občas se s nimi ale zastavte na kávu, a za nějakou kvalitně odvedenou práci je pochvalte. S kritikou to naopak nepřehánějte. Je-li však nutná, snažte se pracovníky na nedostatky upozorňovat vždy konstruktivně, aby věděli, co mají vylepšit a neztratili potřebnou motivaci.

Iniciativě se vyplatí fandit

Vedoucí pracovníci mají obvykle jen přibližnou představu, s jakými konkrétními problémy se každý den jejich podřízení potýkají. Vyplatí se Vám proto kolegům opravdu naslouchat. Potýkají se totiž dennodenně s praktickými problémy, o kterých Vy nemáte ani tušení. Jejich poznatky pak mohou být značně přínosné pro zefektivnění práce v dané oblasti.

Věnujte proto pozornost novým nápadům každého zaměstnance. Snažte se je inspirovat a přijímejte zlepšující podněty. Přínosnou iniciativu pak také patřičně oceňte.

Úkoly zadávejte jasně

Vždy si předem ujasněte svá očekávání. A to jak na každodenní pracovní výkony jednotlivých zaměstnanců, tak třeba i na způsob vypracování konkrétních projektů.

Práci se všem snažte vždy zadávat co nejpřesněji. Vyhnete se tak možným nedorozuměním a případným chybám. Zvláště pak u složitějších či typově zcela nových úkolů se klidně ujistěte, že kolega Vaše požadavky opravdu chápe. Neopomeňte také zadat termín, do kdy má být zadaná práce hotová.

Problémy řešte ihned

Velkou chybou, kterou můžete jako nadřízený udělat, je zlehčovat připomínky Vašich pracovníků. Jsou to přeci Vaši zaměstnanci, proto vůči nim nejednejte lhostejně a snažte se jim vycházet vstříc. Navíc problémy se snadno nahromadí a situace na pracovišti se pak může stát neudržitelnou.

Svým podřízeným proto dávejte najevo, že s jakýmkoli problémem či podnětnou připomínkou mají vždy přijít za Vámi. V takových případech se pak pokuste najít společné řešení tak, aby vyhovovalo oběma stranám.

Zaměstnanec musí pracovat rád

Výzkum společnosti Gallup, provedený nedávno ve státě Ohio, potvrzuje nesmírnou důležitost komunikace mezi Vámi a Vašimi podřízenými. Podle něj je v prostředí s fungující zpětnou vazbou zaměstnanec až třináctkrát více do své práce „zapálen“. Nové úkoly pak s radostí přijímá, na rozdíl od zaměstnanců společností, kde komunikace vázne.

K pozitivnímu přístupu zaměstnanců k práci podle výzkumu značně přispěje, pokud jim jejich pracovní náplň opravdu sedí. Skvěle si s se zadanými úkoly poradí především ti, kdo jsou pro danou oblast talentovaní a konkrétní činnosti s ní související je opravdu baví. Snažte se tedy v pracovnících odhalit a následně rozvíjet to, pro co mají největší předpoklady.

Co Vám radí statistiky?

Společnost Gallup také formulovala 12 faktorů, které hrají nejdůležitější roli v tom, jak zaměstnanec svou práci odvádí. Vychází z nich naše následující tipy pro úspěšné managery.

Spočítejte si kladné odpovědi na tyto otázky. Čím více jich je, tím máte větší šanci docílit produktivnější a kvalitnější práce svých kolegů:

1. Vědí všichni, co od nich očekáváte?

2. Má každý odpovídající vybavení pro to, aby mohl vykonávat svou práci co nejlépe?

3. Jednáte s podřízenými s otevřeným a individuálním přístupem?

4. Berete v úvahu jejich názory či připomínky?

5. Slyšel od Vás každý zaměstnanec v posledním týdnu kladnou reakci na svou práci?

6. Mají všichni pocit, že je jejich práce pro cíle a záměry podniku smysluplná?

7. Dává každý do svých výkonů maximum?

8. Jsou na pracovišti opravdu dobré vztahy?

9. Měli všichni možnost se v posledním roce nějakým způsobem ve své práci zdokonalit a něco nového se naučit?

Ukázali jsme Vám, že velmi důležitou roli v kvalitě pracovních výkonů zaměstnanců hraje jejich spokojenost na pracovišti. Tu do značné míry ovlivní fungující vzájemná komunikace mezi nimi a vedením. Inspirujte se našimi radami a dosáhněte tak zefektivnění jejich práce.

Kategorie: Pro firmy

Štítky: , , , ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2017 KARIERA.CZ s.r.o.