Metody vzdělávání zaměstnanců na pracovišti

Vydáno 22.únor 2015 v 10:16, redakce

Lidský potenciál je jednou ze základních hodnot tvořící kapitál každého zaměstnavatele. Setkáváme se s různými přístupy k zaměstnanci, počínaje vedením lidí na vysoké úrovni a konče jednáním připomínajícím spíše vykořisťování. together_64138456_XS

O zaměstnavateli mnoho vypovídá to, jak pracuje s lidskými zdroji, zda své zaměstnance efektivně a moudře podporuje, motivuje a rozvíjí. Pokud volí účinné a ekonomické metody vzdělávání, pak sklízí plody své snahy v podobě vyšší kvality produktivity práce. Podívejme se na některé způsoby, jak lze vzdělávat zaměstnance přímo na pracovišti.

 
Metody vzdělávání na pracovišti (On the Job Training), dále jen OJT, jsou účinným a ekonomickým nástrojem řízení a rozvoje lidských zdrojů. Existuje paleta metod OJT, ze kterých je třeba volit vždy podle efektivnosti a užití v pracovním procesu. Důležitým krokem pro stanovení účinné metody je identifikace potřeby vzdělávání na pracovišti s ohledem na rozvoj zaměstnanců a celé společnosti.

K čemu OJT slouží

OJT se týkají zejména situací, když je potřeba zaměstnance zaškolit v nové činnosti nebo si natrénovat pracovní dovednost v reálu. Mají také vliv na posílení flexibility a zastupitelnosti v týmu či na profesní postup, ať horizontální, tak vertikální. OJT rozvíjejí lidský potenciál, napomáhají seberealizaci a fungují jako prevence proti syndromu vyhoření. Pojďme se podívat nejčastěji užívané metody vzdělávání OJT, které probíhají v průběhu pracovního procesu přímo na pracovišti.

After Action Review (AAR)

AAR je metoda zdokumentování a sdílení praktických znalostí z praxe. Nejčastěji po ukončení projektu nebo pracovního úkolu zpracuje zodpovědný pracovník souhrnnou zprávu. Jsou zde zdůrazněny podstatné momenty a popsány nové poznatky a postupy. Zpráva je pak k dispozici v elektronické či tištěné podobě ostatním pracovníkům v rámci firemní strategie řízení znalostí.

Asistování

Asistování spočívá v tom, že pracovník, který se připravuje na novou či vyšší pracovní pozici se učí od zkušeného kolegy, který tuto profesi vykonává. Asistující pracovník tak pozoruje v praxi, jak se pracovní činnosti provádějí. Zkušený pracovník na práci asistujícího kolegy dohlíží, předává informace a poskytuje bezprostřední zpětnou vazbu.

Brífink (Briefing)

Brífink je krátké „akční“ setkání či porada kolegů nebo členů týmu před spuštěním akce či zahájením pracovního úkolu. Má spíše neformální charakter, může se odehrávat i ve stoje. Proberou se základní informace k akci a proběhne krátká diskuse. Vykazuje stimulující účinky, posiluje týmového ducha, napomáhá k odbourání stresu před akcí. Je součástí strategie řízení znalostí.

Instruktáž

Instruktáž patří mezi metody vzdělávání na pracovišti, kdy instruktor popisuje a předvádí zacvičujícímu se pracovníkovi žádoucí a správné pracovní postupy a úkony. Pracovník pak opakuje naučené postupy a úkony již samostatně. Metoda instruktáže není vhodná pro komplikované činnosti, hodí se spíše pro jednodušší úkoly.

Koučování (Coaching)

Při koučování je pracovníkovi přidělen kouč, který ho s respektem doprovází a poskytuje mu podporu v jeho rozvoji a vzdělávání. Podle potřeb koučovaného a momentální situace se mění náplň i intenzita vzdělávacího procesu. Kouč nehodnotí, podporuje pracovníkovy kompetence a napomáhá k volbě efektivních postupů. Kouč nemusí být expert v daném oboru. Pokud není kouč dostatečně zkušený v práci s lidmi, může být slabinou menší systematičnost této metody. Hodí se například pro pozice orientované na výsledky.

Konzultování (Counselling)

Konzultování je metoda vzdělávání na pracovišti. Konzultant poskytuje konzultace pracovníkům podle jejich aktuálních potřeb a průběhu vzdělávání. Konzultování může být použito jako doplněk samostudia a nebo při zavádění nových systémů, produktů či procesů ve společnosti. Pracovník nastuduje potřebnou teorii a na konzultanta se obrací, když potřebuje vysvětlit problematiku či poradit se.

Mentorování (Mentoring)

Další metoda na pracovišti je podobná koučování. Rozdílné je, že mentor je expertem v oboru a funguje jako rádce i hodnotitel v procesu vzdělávání. Mentoring je vhodný pro rozvíjení specifických dovedností a znalostí, které slouží k profesnímu i osobnímu růstu u méně zkušené osoby. Mentor vytváří odbornou expertizu, motivuje vzdělávajícího se pracovníka a poskytuje mu zpětnou vazbu.

Pověření úkolem

Pověření úkolem je poměrně častá metoda vzdělávání na pracovišti. Vzdělávající se pracovník je pověřen realizací určitého úkolu. Obvykle je mu přidělen zkušený pracovník, který na něj dohlíží, pomáhá radou nebo přímo ukázkou konkrétní činnosti. Směruje a koriguje ho při plnění zadaného úkolu.

Pracovní porada

Pracovní porada je dalším častým nástrojem pro komunikaci, koordinaci činností, předávání informací nebo rozšiřování znalostí pracovníků formou odborných příspěvků. Jsou to organizovaná pracovní setkání pracovníků vedená za účelem rozvoje spolupráce. Patří mezi nástroje vedení lidí. Může mít různé velikosti, formy a podoby, dle charakteru, účelu a významu porady.

Rotace práce (Job Rotation)

Rotace práce je další efektivní metodou vzdělávání na pracovišti. Vzdělávající se pracovník je postupně pověřován úkoly na různých pracovištích nebo dočasně vykonává jiné profese. Pracovník poznává fungování dalších jednotlivých úseků či oddělení. Seznamování se s kolegy na jiných pracovištích podporuje vztahy a spolupráci v širším kontextu. Vzdělává se a praktikuje nové činnosti, což přispívá k jeho osobnímu a profesnímu růstu. Výhodu je pak také větší zastupitelnost na pracovištích např. v době dovolených. Tato metoda se využívá také jako prevence syndromu vyhoření při výkonu profese rutinního charakteru nebo na stresově náročných pozicích.

OJT patří mezi frekventované metody vzdělávání zaměstnanců. OJT podporují profesní i osobní rozvoj a rozšiřování kompetencí pracovníků. Poskytují možnosti práce na nových úkolech či projektech a rozvíjejí spolupráci s dalšími kolegy. OJT mohou motivovat zaměstnance k neustálé práci na sobě, umožňují vytvářet kariérové „mosty“ a podporují horizontální i vertikální přesuny zaměstnanců. Pokud jsou OJT dobře zvoleny, vedou ke zlepšení image, zvýšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti zaměstnavatele.

Ing. Sabina Morawitzová

Kategorie: Pro firmy

Štítky: ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2017 KARIERA.CZ s.r.o.