Současný trend: Firma společensky odpovědná

Vydáno 10.prosinec 2015 v 14:57, redakce

Sociální rozměr podnikání je pojem skloňovaný v posledních letech čím dál častěji. Zejména nadnárodní organizace, jejichž činnost je na očích široké veřejnosti, vyvíjejí aktivity prospěšné zaměstnancům i celé společnosti. Někdy to může být i určitá úlitba společnosti za možné negativní dopady podnikání na životní prostředí a trh práce v regionu, kde organizace působí.

Fotolia_95557863_XSKromě toho ale existuje i mnoho firem, jejichž management má přirozené sociální cítění a ekologické jednání bez nutnosti něco dokazovat veřejnosti. Co tyto subjekty s různou motivací může spojovat?

Existuje potřeba posílit dobrou pověst organizace. Média i neziskové organizace totiž stále častěji odhalují a pranýřují neetické či neekologické podnikání. Atmosféra ve společnosti vede mnoho organizací k zavedení „pozitivních“ opatření pro zajištění zaměstnanců, podporu jejich zdraví a rozvoje a pro ochranu životního prostředí. Všechny společnosti usilující o zodpovědné podnikání spojuje pojem CSR.

Co je koncept podnikání CSR

Společenská odpovědnost v podnikání neboli CSR (Corporate Social Responsibility) je koncept odpovědného chování, a to nejen v oblasti obchodní strategie, ale také v oblasti životního prostředí a sociálního dopadu fungování firmy. Na prvním místě pak není jen zisk z podnikatelských aktivit, ale také společenská prospěšnost.

Organizace dobrovolně rozhodují, zdali koncept CSR přijmou, a jakým způsobem stanoví své hodnoty a priority. Aktivity by měly odpovídat charakteru organizace a být v souladu s etickým přesvědčením managementu i zaměstnanců.

Trojí zodpovědnost CSR

Zásady jednání společensky odpovědné organizace lze rozdělit do třech složek tzv. trojí zodpovědnosti. Zasahuje oblast ekonomickou, sociální a enviromentální. Zkusme si shrnout základní zásady zodpovědnosti v jednotlivých sférách. Bývají stanoveny v normách či kodexu společnosti.

Ekonomická sféra CSR

 • Transparentnost podnikání
 • Dobré vztahy s veřejností, zákazníky, obchodními partnery a akcionáři
 • Férová odměna za práci zaměstnanců
 • Nepřípustnost korupce
 • Ochrana duševního vlastnictví
 • Sociální sféra CSR
 • Dobročinné jednání a dárcovství – firemní filantropie
 • Otevřená komunikace uvnitř i vně organizace
 • Ochrana lidských práv
 • Dodržování pravidel a norem
 • Enviromentální sféra CSR
 • Certifikace procesů a produktů – ISO normy
 • Produkce šetrná k životnímu prostředí
 • Ekologická opatření na všech odděleních organizace
 • Ochrana přírodních zdrojů využívaných při podnikání
 • Zapojení do projektů ochrany přírody v regionu podnikání
 • Výhody CSR pro organizaci

Zavedení konceptu Společenské odpovědnosti firmy znamená zviditelnit se jako férový zaměstnavatel a obchodní partner. Poslouží k rozvoji a udržení ekonomického úspěchu a posílení hodnoty značky. Vede k získání konkurenční výhody tím, že organizace buduje svou dobrou pověst.

Transparentním jednáním získává firma důvěru svého okolí. Zákazníci pak očekávají kvalitu výrobků a služeb a také solidní přístup. Obchodní partneři a dodavatelé ocení loajalitu, dlouhodobou spolupráci a dodržování dohod i platebních termínů. Zaměstnance motivuje pracovat pro firmu, na kterou mohou být hrdi, a stoupá jejich produktivita práce. Obyvatelé regionu, ve kterém organizace působí, přivítají, když se firma chová odpovědně ke společnosti i k okolnímu prostředí a mohou vzniknout zajímavé komunitní projekty.

Jak na filantropii v rámci CSR

Organizace, která zvažuje společensky odpovědný přístup, a rozhoduje se pro filantropickou strategii, by měla zpočátku popřemýšlet, jakou oblast finančně či jinak podpoří. Zamyslet se nad regionem, kde bude působit a jaké prostředky použije. Lze využít zkušenosti získané z komerční sféry a nabídnout profesní zkušenosti neziskovému sektoru v rámci bezplatného poradenství či zapůjčit zaměstnance na dobrovolnickou výpomoc.

Předání zkušeností a know how může být jednou formou pomoci. Další možností je vybrat si dle vlastních priorit charitativní projekt či neziskovou organizaci a podpořit ji i finančně či věcně některými ze svých produktů nebo služeb. Výhodu oběma stranám přináší dlouhodobá a koncepční spolupráce.

Status CSR v České republice

Společenská odpovědnost firem je uznávána jako strategie i Evropskou unií, která ji definuje jako „odpovědnost podniků za dopady jejich činností na společnost“. Předpokladem úspěchu integrace CSR je systematický přístup, kdy odpovědné chování navazuje na obchodní strategii, hodnoty a poslání podniku.

V České republice většinou najdeme pojem CSR ve stanovách velkých nadnárodních firem. Postupně můžeme zaznamenat pozitivní kroky týkající se propagace a podpory společenské odpovědnosti ze strany státu. Vláda České republiky vloni schválila „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice“.

Záměrem obsažených dobrovolných aktivit je především motivovat komerční podniky, neziskové organizace i orgány státní správy k uplatňování společenské odpovědnosti. V České republice lze získat Standard odpovědné firmy, který uděluje Fórum dárců nebo ocenění Podnik Fair Play udílené Iniciativou Etického fóra ČR.

Co říci závěrem…

Podnikání a jeho úloha ve společnosti se v současné době mění. Veřejnost posuzuje činnost organizace nejen podle kvality nabízených služeb a produktů, ale také podle míry odpovědnosti za působení na společnost a životní prostředí. Odpovědné chování firmě přináší významný potenciál rozvoje, udržení i řešení možných krizových situací. Společensky odpovědné chování organizace a zájem o otázky týkající stavu společenského a životního prostředí je dlouhodobou investicí, prospěšnou pro všechny zúčastněné.

Ing. Sabina Morawitzová

Kategorie: Pro firmy

Štítky:

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2017 KARIERA.CZ s.r.o.