Stres z pohledu zaměstnavatele: Jak mu čelit?

Vydáno 20.srpen 2009 v 20:57, Pavla Janečková

Nejeden z nás to zažívá dnes a denně. V zaměstnání se na nás valí tolik úkolů, že nevíme, kam dřív skočit. Přibývají stále nové termíny a atmosféra na pracovišti je napnutá k prasknutí. Pracovat v takovém prostředí je pak velmi stresující. Dá se ale stresu předcházet? A co můžete vy sám jako zaměstnavatel udělat?

Stres? Neustálé napětí!Jedním z důvodů stresu na pracovišti je příliš mnoho práce.

Pokud mluvíme o stresu, máme většinou na mysli reakci organismu na nadměrnou fyzickou, psychickou nebo intelektuální zátěž. Jestliže lidé dlouhodobě pracují pod nějakým tlakem- časovým, psychickým nebo mezi kolegy přetrvává problém v komunikaci, projeví se tento stav dříve nebo později navenek. Mohou tak vzniknout konflikty, sníží se efektivnost práce, ale téměř vždy lze na pracovišti zaznamenat trvalé napětí.

Při stresu se totiž do těla vyloučí stresové hormony. Jejich krátkodobé uvolnění pomáhá mobilizovat jedince a ten je pak schopen reagovat na případné ohrožení. Jestliže však stres přetrvává, je pro tělo velmi zatěžující.

Od stresu až k infarktu?

Příznaky stresu mohou být velmi různorodé. Nejčastěji však můžeme pozorovat zvýšenou podrážděnost, neschopnost soustředění, únavu, nervozitu, v horším případě může stres ústit až v depresi. Britská studie zjistila, že lidé, kteří jsou více než polovinu své pracovní kariéry vystaveni stresu, jsou náchylnější k mozkovým příhodám a infarktům. Podle dalších výzkumů vnímají lidé právě stres jako největší problém na pracovišti.

Stres se pak stává brzdou jak v řešení pracovních úkolů, tak také v mezilidských vztazích a při dosahování cílů organizace.

Co může za stres na pracovišti?

Aby bylo možné stresu předejít nebo jej alespoň zmírnit, je důležité položit si nejprve jednu otázku: Co způsobuje stres na pracovišti? Jen tak budete moci upravit podmínky ve vaší firmě do takové podoby, že se zde bude lépe pracovat nejen vašim zaměstnancům, ale i vám.

Pojmenovat příčinu stresu je tedy prvním krokem. Další postup je jen na vás. Můžete však při tom využít některý z tipů, které nabízíme.

Vaši zaměstnanci mají příliš mnoho nebo příliš málo práce

Tip: Zajistěte, aby povinnosti zaměstnanců odpovídaly jejich schopnostem a momentálním možnostem. Základem je přitom komunikace. Pokud bude pracovní vytíženost vašich podřízených optimální, odrazí se to také na zvýšení efektivity práce.

Zaměstnanci nemohou ovlivňovat záležitosti, které jsou pro ně důležité

Tip: Dejte zaměstnancům možnost podílet se na rozhodnutích, které mohou v budoucnu ovlivnit jejich práci. Nemělo by přitom jít jen o gesto. Všechny názory a připomínky berte v úvahu.

Zaměstnanci postrádají výzvy, v souvislosti s prací zažívají nudu a frustraci z rutiny.

Tip: Pokuste se ve vaší firmě vytvořit takové pozice, které by nabízely stimulaci a zároveň by měly jasný smysl. Vytvořte pro své zaměstnance příležitosti, ve kterých mohou využít své schopnosti, a vytvořte jasné plány pro rozvoj jejich kariéry.

Nejednoznačné instrukce při zadávání pracovních úkolů a nejasné kompetence

Tip: Zde je opět klíčová komunikace se zaměstnanci. Vyjasněte cíle podniku a roli jednotlivých zaměstnanců. Zlepšete organizaci pracovních postupů a definujte role a zodpovědnosti svých pracovníků. Jen tak předejdete nejistotě, která je v tomto případě zdrojem stresu.

Nepříjemné pracovní prostředí a nedostatečná komunikace

Tip: Snažte se zlepšit podmínky pracovního prostředí. Co vašim zaměstnancům vadí nejvíce? Stres může totiž zmírnit i zútulnění kanceláře, čisté prostředí či snížení hluku na minimum. Ověřte si také, zda mezi všemi úseky na vašem pracovišti dobře funguje komunikace.

Zaměstnanci nemají rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem

Tip: Pokud je to možné, nastavte pohyblivou pracovní dobu a další opatření, abyste tak pomohli vašim pracovníkům vybalancovat jejich pracovní a rodinný život.

Jistě existují i jiné faktory, které mohou stres způsobovat a na které se zde již nedostalo. Jakýkoli pokus o zlepšení pracovní atmosféry se však cení. Nezapomeňte přitom komunikovat se svými zaměstnanci- ať už přímo nebo prostřednictvím odborů. Právě tak totiž získáte zásadní zpětnou vazbu.

Pokud vás problematika snižování stresu na pracovišti zaujala, přečtěte si knihu P. Druckera Efektivní vedoucí.

Kategorie: Pro firmy

Štítky: , , , ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2017 KARIERA.CZ s.r.o.