Transformační leadership jako cesta k vyšší angažovanosti zaměstnanců

Vydáno 6.květen 2016 v 13:46, redakce

Zaměstnavatelé hledají účinné nástroje, jak aktivizovat zaměstnance a povzbudit je k vyšším a kvalitnějším pracovním výkonům. Přemýšlejí nad motivačními programy a zavádějí drahé systémy benefitů, někdy bez garantovaného účinku. Nákladně odstraňují technologické a technické bariéry. V některých případech by stačila pouze změna stylu vedení.

Fotolia_108922202_XSLeadership namísto pouhého managementu povede k  uspokojivým výkonům a současně může vygenerovat i spokojené, proaktivní zaměstnance. Množství studií leadershipu z posledních let poukazuje na prospěšnost tohoto stylu vedení. Moderní je dnes kombinovat prvky tradičního managementu, ve smyslu řízení, a transformačního leadershipu, ve smyslu procesu vedení či vůdcovství. O managementu toho bylo již mnoho napsáno. Pojďme se nyní podívat na fenomén zvaný transformační leadership.

Formující lídr

Transformační leader je považován za vzor ideálního vůdce, se kterým by se chtěli jeho podřízení identifikovat. V jazyce transformačního leadershipu jsou podřízení nazýváni následovníci. Správný lídr své následovníky formuje a vede k osobnímu a profesnímu rozvoji. Podněcuje podřízené k samostatnosti, angažovanosti, kreativitě, pracovitosti a zodpovědnosti.

Lídr vede své lidi tak, jako by chtěl z nich vychovat své nástupce. Jako pracovní nástroj používá své chování, které má vliv na myšlení, vnímání a chování následovníků. Může se projevit lídrovo charisma, může druhé lidi inspirovat a motivovat, intelektuálně stimulovat a věnovat svým lidem individuální pozornost a respekt. Vedoucí nikdy nekritizuje následníky veřejně. Pomáhá svým lidem získat a udržet si pozitivní sebehodnocení. Zvyšuje jejich pravomoci v rovnováze s odpovědnostmi.

Druhá strana mince

Transformační leadership je vnímán jako vztah, jeho působení je obousměrné. Partnerem lídra je jeho následovník, jehož vliv se v interakci a ve výsledku spolupráce významně promítá. Lídr může používat celou paletu vedení lidí, ale záleží na typu osobnosti následovníka a okolnostech situace, což může být pracovní prostředí, typ profese, atmosféra a vztahy na pracovišti. Důležité také je, jakou vizi a způsob chování leader zvolí s ohledem na charakter následovníka a jeho očekávání. Od těchto okolností se odvíjí stanovení dosažitelného výsledku, který reprezentuje i hodnoty zúčastněných stran. U leadershipu je vždy přítomna i vize budoucích cílů, které výhledově překračují dosavadní očekávání následovníků.

Angažovaní zaměstnanci

Iniciativa a loajalita, proaktivita a kooperace, pracovní zápal a pocit kompetentnosti pro výkon svojí profese. Tyto faktory mohou být obsaženy v pojmu pracovní angažovanost. Jedná se vlastně o zapojenost zaměstnance do pracovního procesu.

V zahraničních výzkumech z posledních let se prokázalo, že angažovanost zaměstnanců má vliv na úspěšnost celé organizace. Ve výsledku vede k vyšším pracovním výkonům a efektivitě práce, k rozvoji firemní kultury a k  nižším nákladům organizace. Pokud jsou zaměstnanci prostřednictvím transformačního leadershipu zapojeni do své práce, stoupá jejich pracovní odhodlání a odolnost vůči stresu. Projevuje se jejich vitalita, ochota věnovat svou energii práci a oddanost práci ve formě spokojenosti se svými úkoly a schopnosti ponořit se do své práce.

Jak vychovat lídra

Pro získání dovedností transformačního lídra je třeba se seznámit s dostupnou literaturou. Po zvládnutí teorie nastává trénink praktických dovedností lídra a nastolení změny chování žádoucím směrem. Psychologové považují transformační leadreship za behaviorální proces, tedy projevující se chováním, kdy je možné se dovednosti vůdcovství naučit. Je třeba formulovat kritéria výcviku transformačního leadershipu a poznat všechny souvislosti vůdcovství ve vztahu k následovníkům. Existuje možnost skupinového workshopu pod vedením zkušeného kouče. Je možné stanovit zkušeného lídra jakožto mentora uvnitř firmy či přizvat na pomoc odborníka zvenčí, který povede individuální trénink.

Hlavní ale bude začít a v praxi zkoušet techniky vůdcovství, které jsou založeny zásadně jen na pozitivní motivací následníků, jejich posílení a snaze udělat sebe i své lidi lepšími.

Když vedeni nefunguje

Pokud se v organizaci zapomíná na důležitost správného vedení lidí, může docházet k silné demotivaci zaměstnanců a rozpadu pracovní morálky. Zaměstnanec musí znát smysl své práce, jinak může ztratit zájem pracovat. Pokud nikdy nezažívá pocit úspěchu, nedostává za dobrý výkon žádné uznání, naopak je za sebemenší pochybení kritizován, může dojít k vyhýbaní se práci, zbavování se zodpovědnosti a nepříjemnému chování ke kolegům i zákazníkům.

V případě, že se nadřízený nezajímá o názor svých lidí, klesá jejich angažovanost, nastupuje rezignace na situaci a stagnace či propad pracovního výkonu. U většiny zaměstnanců je oslabena možnost seberealizace, což vede k deziluzi. Zklamaní a rozčarovaní zaměstnanci pak šíří negativní atmosféru na pracovišti i směrem ven k zákazníkům a obchodním partnerům.

Rada a pomoc nablízku

Efektivní vedoucí pracovník ve většině organizací v sobě spojuje prvky managera, který dbá na optimální pracovní podmínky, plány i spravedlivý systém odměňování, a osobnosti transformačního leadera.

Za vůdce je považován ten, kdo udává směr. Lídři svým přístupem formují následovníky a stimulují jejich rozvoj a výkon. Jsou svým lidem denně nablízku. Zajímají se o očekávání svých následovníků a pomáhají jim nahlížet na stávající problémy novým způsobem. Vedou ke vzájemné toleranci odlišností v pracovní skupině a posilují týmového ducha. Výsledkem mnoha fungujících „koleček“ v soukolí je stabilní, fungující a prosperující organizace.

Ing. Sabina Morawitzová

Kategorie: Osobnostní rozvoj, Pro firmy

Štítky: , ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2017 KARIERA.CZ s.r.o.