Tři různé přístupy k přijímacímu pohovoru

2008-05-13 15:22:05, redakce, Pro firmy

Přijímací interview je nedílnou součástí výběrového řízení. Konkurs ale může být vypsán na pozice různé úrovně a kvalifikace. Pro každou z nich se pak hodí jiný způsob vedení pohovoru. Existují tři základní přístupy k jeho přípravě a my Vám je zde přiblížíme. Dozvíte se, kdy který způsob použít a co každý z nich obnáší.

![K pohovoru lze přistupovat různě.](/poradna/img/2008/05/42.jpg "K pohovoru lze přistup

K pohovoru lze přistupovat různě.

Tři základní druhy interview:

1. Strukturované

2. Formální nestrukturované

3. Neformální

Strukturovaný pohovor - ideální při výběru manažera

Strukturované interview se uplatňuje především u velkých mezinárodních podniků, kde existuje samostatné personální oddělení. Proškolení odborníci jsou schopni po celou dobu takového pohovoru v uchazeči udržovat jistý stupeň napětí.

Tréma pak ale kandidáta nutí ke zvýšené sebekontrole a s ní spojené stylizace v někoho „lepšího“, což nemusí být vždy zcela prospěšné. Zkušený personalista je však schopen to odhalit.

Doba trvání takového interview je přibližně 45 – 60 minut. Dotazující má přitom připravenou vlastní baterii otázek. Odpovědi by pak měly zapadat vždy do některé z uspokojivých variant, které si personalista také předem promyslel.

Strukturovaný způsob pohovoru je vhodné zvolit v případě, že vybíráme nejlepšího kandidáta na vysokou manažerskou pozici. Tento typ interview je také možné realizovat v několika kolech.

Formální nestrukturované interview - vhodné na důležitou pozici

Charakteristické pro tento typ pohovoru je, že neexistuje žádný předem daný plán konverzace. Směr rozhovoru tedy vždy vyplývá z okamžité situace. Přesto je ale formálnost a serióznost této významné události zachována.

Formální nestrukturované interview trvá přibližně 20 – 30 minut, přičemž je možné ho také zrealizovat v několika kolech.

Neformální pohovor - často u malých firem

Neformální nestrukturované interview je jakési příjemné uvolněné popovídání. Setkat se s ním lze hlavně u malých podniků, kde všeobecně vládne spíše domácká atmosféra.

Přestože jde o schůzku s významným představitelem dané společnosti, kandidát nemá pocit, že jsou jeho slova příliš analyzována. Rezignuje tak na zbytečně velkou sebekontrolu a velmi snadno z něj opadá svazující tréma.

Ten, kdo neformální interview vede, by měl mít jistou míru přirozeného charizmatu. Od potenciálního kolegy tak získá bezprostřednější a upřímnější odpovědi.

Samotný rozhovor je dobré začít několika všeobecnými otázkami, na které je uchazeč schopen bez větších potíží odpovědět. Pak už se můžete bavit o čemkoli, co se dané práce týká. Povzbuďte i samotného kandidáta, ať se ptá na vše, co ho zajímá.

Velkou výhodou takového pohovoru je právě jeho neformální bezprostřednost. Některé velké firmy s vlastním personálním útvarem tak tento typ interview využívají jako první kolo pohovorů, aby nezastrašily potenciální zájemce. Personalista je přitom schopen odhalit velkou část skutečné nestylizované povahy uchazeče.

Existují tedy tři základní druhy přijímacího pohovoru. Vyberte si s pomocí našeho článku ten nejlepší způsob pro výběr kandidáta právě na Vámi nabízenou pozici. Při přípravě strukturovaného interview se pak nechte inspirovat dalšími články v sekci „Pro zaměstnavatele“.