Zakázané otázky formulujte jinak

2008-05-13 15:15:14, redakce, Pro firmy

Potřebujete zjistit, zda nemá uchazečka malé děti, protože daná pozice vyžaduje plné nasazení a značné časové oběti? Taková otázka a mnoho dalších jsou ze zákona u přijímacího pohovoru zakázány. Pomůžeme Vám však osmělit si způsoby, jak obdobné dotazy obejít a na potřebnou informaci se zeptat jinak.

Co jsou zakázané otázky?

[Zkuste se zeptat jinak.

Zkuste se zeptat jinak.

Pracovní právo České republiky označuje některé otázky za diskriminační a zakazuje Vám se na ně u přijímacích pohovorů ptát. Patří sem dotazy týkající se: pohlaví, věku, zdravotního stavu, vyznání, národnosti, sexuální orientace, rasy, sociálního původu, politického či jiného smýšlení nebo členství v nejrůznějších organizacích.

Příklady nelegálních dotazů

Proč se podobným otázkám vyhnout?

Téměř každý uchazeč se s nějakým z těchto nepříjemných dotazů setkal, přestože zákon jasně vymezuje, na co se jako zaměstnavatel ptát smíte a na co ne. V Americe by na Vás za dotaz na počet dětí neúspěšný kandidát možná i podal trestní oznámení. To se u nás ale s největší pravděpodobností nestane. Proč se tedy podobné otázce vyhnout?

Zakázanou otázkou totiž pomyslně využíváte uchazeče, který si opravdu přeje danou práci získat. Zkuste se vžít do jeho role, takto osobním dotazem ho totiž značně vyvedete z míry. Může se navíc cítit znevýhodněn proti ostatním kandidátům jen kvůli tomu, že má například doma malé dítě. Přitom to ve skutečnosti nemusí mít vliv na výkon jeho práce.

Jak se zakázané otázce vyhnout?

Zakázané otázky klidně vyškrtněte ze své baterie dotazů. I tak totiž máte šanci zjistit to, co opravdu vědět potřebujete. Důležité je si uvědomit skutečný cíl dotazu. Například za otázkou na rodinný stav se může skrývat snaha odhalit, zda zaměstnanec má vůli a čas se plně věnovat práci.

Zkuste si proto odpovědět na skutečný význam otázky. Co přesně se za ní skrývá pro danou pozici podstatného? Určitě se Vám tak podaří vytvořit více dotazů legálních, kterými v podstatě dojdete k požadované informaci.

Například místo otázky na rodinný stav se uchazeče zeptejte na to, kolik času trávil v posledním zaměstnání, zda mu nevadí pracovat přesčas, či mu něco nebrání vycestovat apod.

Chcete vědět, zda uchazečka pečuje o děti?

Hledáte zaměstnance, který musí cestovat a jeho práce tedy vyžaduje určitou časovou flexibilitu? Na pohovor si přitom pozvete ženu, která se podle Vás na danou pozici hodí, jak ale legálně zjistíte, zda nepečuje o děti?

Připravte si otázky typu:

Zajímá vás původ kandidáta?

Je slyšet v hlase uchazeče přízvuk? Zní jeho jméno cizokrajně? Mezi zakázané otázky patří (i nezištné) dotazy typu:

Zajímat by Vás totiž mělo pouze to, zda má daný kandidát povolení pracovat v České republice. Takový dotaz je pak z Vaší strany oprávněný. Je už pak na uchazečovi samotném, zda svůj původ blíže osvětlí, Vy se na to ale ptát nesmíte.

Opatrně i v otázkách na zdravotní stav

Diskriminace ze zdravotních důvodů je také zakázána. Pro výběr zaměstnanců na některé pozice je pro Vás přeci jen nezbytné znát případné handicapy uchazečů. Nesmíte se ale zeptat přímo. Příklady zakázaných otázek na zdravotní stav:

Povolené jsou naopak otázky vztahující se ke konkrétním pracovním úkolům. Kandidáta se tak můžete například zeptat, zda existují nějaké důvody, které by mu znemožňovali výkon dané práce. Jinou možností je pro Vás zavedení povinné vstupní lékařské prohlídky pro zaměstnance.

Pokuste se vyhnout pokládání zakázaných otázek. Daného kandidáta nepříjemným tématem zbytečně uvádíte do rozpaků. Na skutečnou informaci, kterou potřebujete znát, je možné zeptat se i jinak. Ukázali jsme zde několik příkladů, které by Vám měli usnadnit se nelegálních dotazů vyvarovat.