MBTI: Jak poznat, na jakou práci se hodím

Vydáno 8.únor 2016 v 14:53, redakce

Úspěch v práci. Nalezení profese, ve které uplatníme své silné stránky. Pracovní místo, kde se budeme cítit naplněni a spokojeni. To jsou sny a cíle mnoha lidí.

personalityNa příběhu slečny Heleny si můžeme ilustrovat, jak někdy neznalost osobnostního nastavení zbytečně zkomplikuje naši kariéru a život. Pomoci nám může možnost otestovat svoji osobnost třeba dotazníkem MBTI. Co si pod touto zkratkou můžeme představit?

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) je dotazníkový test navržený pro měření osobnostních typů. Koncept testu vytvořily Katharine Cook Briggs a její dcera Isabel Briggs Myers, které inspiroval svou prací Carl Gustav Jung. Využití MBTI je zejména v kariérovém poradenství, při výběru zaměstnanců nebo v oblasti osobního rozvoje. V praxi byla účinnost MBTI mnohokrát ověřena a platnost výsledků potvrzena.

Jak funguje diagnostika osobnosti MBTI

Test MBTI vychází z předpokladu, že každý jedinec má své vlastní charakteristické preference, které jsou základem jeho zájmů, potřeb, hodnotového žebříčku a motivace jeho chování.

Osobnostní model vychází ze čtyř dimenzí, z nichž každá nabízí dvě možnosti:

  • Vnímání okolního prostředí (Extroverze × Introverze), ExI
  • Získávání informací (Smysly × Intuice), SxN
  • Zpracování informací (Myšlení × Cítění), TxF
  • Životní styl (Usuzování × Vnímání), PxJ

Model popisuje šestnáct osobnostních typů, které jsou označeny čtyřmi písmeny a jsou pojmenovány názvem role typického reprezentanta každého typu. Stručný popis a přehled typů MBTI:

INFP – Snílek
Zamyšlený, tichý a citlivý člověk. Často má umělecké nadání a sklon idealizovat si skutečnost. Touží po lásce a hlubokých vztazích. Cestuje ve své fantazii, bývá duchem nepřítomný.

INFJ – Umělec
Perfekcionista, estét a intelektuál. Bývá nedůvěřivý, introvertní, se silným smyslem pro zodpovědnost a pravidla. Na druhou stranu vykazuje schopnost empatie.

INTP – Vědec
Introvertní člověk s logickým uvažováním, zajímající se zejména o vědu a svět technologií. Bývá skeptický, rád objevuje, jak věci fungují. Často bývá pohroužený ve svých myšlenkách.

INTJ – Analytik
Logicky zaměřený introvert, libuje si v diskusi a argumentaci. Analyzuje postupy a situace a rád  přemýšlí nad tím, jak věci fungují. Bývá společensky nešikovný až netaktní.

ENFP – Optimista
Společenský jedinec s veselou povahou. Bývá roztržitý, ale miluje, když se něco děje. Mívá hodně různých zájmů, kvůli kterým může zanedbávat povinnosti.

ENFJ – Učitel
Extravert se smyslem pro pořádek, jedná většinou diplomaticky, rád pomáhá lidem ve svém okolí. Umí dobře učit, motivovat a přesvědčovat.

ENTP – Vizionář
Pohotový extravert, je odvážný, nebojí se nových věcí ani rizika. Vystupuje sebevědomě a asertivně, rád konverzuje a prezentuje své nápady. Bývá nekonvenční.

ENTJ – Leader
Talentovaný vedoucí a organizátor, společensky obratný. Přirozená a silná vůdcovská osobnost, ale nemívá dostatek ohledů ke slabostem druhých lidí.

ISFP – Skladatel
Je citlivý introvertní jedinec, má jemné smyslové vnímání, talent až vášeň pro umění. Bývá neprůbojný až plachý.

ISFJ – Ochránce
Introvert s respektem k tradicím a pravidlům, disponuje pečovatelskými sklony. Bývá organizovaný a ctí zásady. Nerad riskuje.

ISTP – Kutil
Bývá to tichý jedinec, kterého přitahují obory vyžadující manuální zručnost. Preferuje stabilitu a klid. Mívá svou vlastní hlavu a příliš neuznává pravidla.

ISTJ – Správce
Svědomitý, konzervativní introvert, na kterého je spolehnutí. Obvykle je technicky nebo matematicky zdatný. Odpovídá pracovní pozici inženýra, úředníka či účetního.

ESFP – Bavič
Spontánní a společenský, udělá zábavu při každé příležitosti. Rád je středem pozornost a žije přítomností. Lehce se nechá ovlivnit a přemluvit.

ESFJ – Pečovatel
Společenský a přívětivý jedinec. Ke spokojenosti potřebuje fungovat ve skupině. Rád se stará o druhé, vyhýbá se konfliktům. Má smysl pro pořádek.

ESTP – Dobyvatel
Sebevědomý a neohrožený dobrodruh. Miluje překonávání překážek, je rád ve společnosti a soutěží s ostatními. Žije přítomnným okamžikem. Nerad se váže ve vztahu.

ESTJ – Strážce
Extravertní jedinec, který se snaží lidi stmelovat, hlídat a chránit. Spolehlivý a dominantní s malou tolerancí k pokleskům druhých. Umí vzít za práci a a je ochoten hodně pracovat.

Případ slečny Heleny

Helena byla vždy vzorná studentka, většinu mládí strávila v ústraní nad učebnicemi. Na základě výborných studijních výsledků získala místo kreativní manažerky v reklamní agentuře. Dostala velký prostor pro seberealizaci a tvorbu nových projektů. Po více než roce pilné práce se však Helena cítila stále více vyčerpaná z kontaktu s lidmi, stěžovala si, že klienti jsou nároční a nevděční. Přicházely i stížnosti od klientů, že se Barbora chová neosobně, připadá jim nepřesvědčivá a nejistá.

Po administrativní stránce však Barbora fungovala stále bezchybně. Proto nadřízený Heleně doporučil přestup na administrativní pozici na oddělení správy majetku. Nebude tam prý potřeba tolik improvizace a empatie.

Poté, co překonala počáteční zklamání, vrhla se Helena na oddělení správy pilně do práce. Prokousala se horami papírů a systematicky je roztřídila, stanovila si priority řešení a bezchybně v krátkém čase všechny resty vyřídila.

Ocenila pravidla a postupy stanovené na pracovišti, které ji naplnily jistotou. Kontakt s kolegy na této pozici je nejvíce emailem a jen občas telefonicky a osobně, což jí vyhovuje. Ve stabilním kolektivu se cítí bezpečně, sklízí pochvaly od vedení i kolegů. Nyní se cítí plná energie, práce jí jde od ruky a naplňuje ji.

Co se vlastně stalo

Na příběhu slečny Heleny můžeme vidět, co se může stát, když se bez znalosti vlastních možností a osobnostního nastavení vrhneme do zaměstnání. V tomto případě se jednalo naštěstí jen o krátkou trpkou zkušenost, než se podařilo najít více vyhovující profesi. Nadřízený v tomto případě Helenu přeřadil na práci, která jí bude lépe svědčit. Nabízí se otázka, o jakou profesi by se Helena po ukončení školy zajímala, kdyby znala svůj osobnostní typ a doporučení pro jeho „použití“ v kariéře.

Dotazník slečny Heleny

Nyní si Helena vyplnila pro zajímavost osobnostní dotazník MBTI. Podívejme se, co jí vyšlo. Její typ je nazvaný Správce s kódem ISTJ. Písmeno I značí introvertního člověka, který se dokáže soustředit na maličkosti. Obvykle předem promyslí, co řekne, než aby ze sebe chrlil nesourodé informace. S znamená, že upřednostňuje vnímání faktů a přítomného okamžiku. Raději věci používá, než aby se zabýval tím, proč a jak fungují. T charakterizuje člověka, který lépe pracuje s daty a čísly, než s pocity a lidmi. J znamená, že preferuje úsudek před vnímáním. Takový člověk inklinuje k postupným řešením a snaží se rychle věci dokončit.

Stručná charakteristika jedinců ISTJ

Rozumní, nepříliš osobní, logičtí a v praktických věcech rozhodní. Méně empatičtí. Tradicionalisté. Jsou trpěliví a spolehliví. Na svět pohlíží mechanicky, systematicky. Jsou zaujati pro důkladnost, detaily.

Při pohledu na výsledky Helenina testu lze usuzovat, že již po škole měla směřovat více k administrativní práci, kde jsou pevně stanovená pravidla, kde převažuje stabilita a potřeba svědomitosti, a kde není denně ve styku s klienty a vystavena nepředvídatelným situacím. V případě, že by se dříve zamyslela nad svým osobnostním nastavením, mohla se vyhnout stresující zkušenosti v kreativní manažerské profesi.

Co říci závěrem

Z Helenina příběhu by mohlo vzejít doporučení, aby si každý z nás prošel aspoň základním testováním osobnosti, a díky tomu si ujasnil i své silné a slabé stránky. Zejména důležité se tento postup jeví u absolventů školy, kteří mají jen minimální zkušenosti na trhu práce. Je možné obrátit se i na odborníka na bilanční diagnostiku, kvalitního kariérového poradce nebo si vyplnit některý volně dostupný interaktivní dotazník osobnosti MBTI na Internetu.

Ing. Sabina Morawitzová

Kategorie: Osobnostní rozvoj, Pro studenty a absolventy, Pro zaměstnance

Štítky: ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2017 KARIERA.CZ s.r.o.