Co čekat od zaměstnaneckých benefitů?

Vydáno 28.listopad 2013 v 19:25, redakce

Představte si, že se vám opakovaně podařilo zazářit a uspět na výběrovém řízení. Nyní se rozhodujete mezi dvěma slibnými zaměstnavateli, kteří vám nabízejí stejnou práci za totožných platových podmínek. Obě nabídky se vám zdají stejně lákavé. V rozhodování vám mohou pomoci informace o tom, jakou zaměstnavatelskou pověst firma má a jaký nabízí systém zaměstnaneckých výhod. Mohou zde totiž nastat významné rozdíly, které vám rozhodování usnadní.

Proč zaměstnavatelé nabízejí benefity

iStock_000002451392XSmallPro zaměstnavatele jsou zaměstnanecké benefity způsob, jak si získat a udržet kvalitní zaměstnance, motivovat je k pracovnímu výkonu a zvyšovat jejich loajalitu k firmě. Spokojený zaměstnanec většinou dobře a rád pracuje a šíří pozitivní atmosféru na pracovišti. Také investice do preventivní péče o zdraví zaměstnance se vyplatí, protože vede ke snížení pracovní neschopnosti. Současně je pro firmy neméně důležitý ekonomický přínos zaměstnaneckých benefitů. Při odměňování zaměstnanců poskytnutím nemzdových prostředků zaměstnavatel ve výsledku ušetří. Oproti prostému navyšování mezd či rozdělování prémií neobnášejí benefity odvody ze sociálního a zdravotního pojištění Do určitého zákoného limitu nepředstavují ani daňovou zátěž.

Každému podle zásluh

Existují rozdílné nabídky benefitů v rámci firmy, kde bývají rozděleny do nabídkových „balíčků“ podle typu pracovní pozice. Také se liší portfolio zaměstnaneckých výhod dle velikosti firmy, oborů podnikání a celkové ekonomické situace společnosti. Většinou jsou systémy rozděleny na benefity pro řadové zaměstnance a na výhody pro klíčové pracovníky, většinou manažery či specialisty. Zajímavá možnost pro zaměstnance je podílet se na hospodářských výsledcích společnosti a v případě dosažení zisku dostat vyplacený určitý podíl v hotovosti či prostřednictvím akcií.

Vzdělávání jako benefit

Oblíbené u zaměstnavatelů je vzdělávání zaměstnanců, například různá školení a semináře na získání či prohloubení kvalifikace. Dalším benefitem jsou jazykové a počítačové kurzy, či podpora při studiu v oboru, kterým se firma zabývá. Přínos pro zaměstnavatele se dostaví v podobě kvalifikovaných a často i motivovaných zaměstnanců. Firemní školení mohou být spojena s teambuildingem, který přináší profit oběma stranám. Správné volba systému vzdělávání a rozvoje potenciálu zaměstnanců vede ke snižování fluktuace.

Pro zaměstnance však není možnost vzdělávání vždy atraktivní, často ne zcela doceňují význam celoživotního vzdělávání, osobního růstu a profesního rozvoje. Na podporu vzdělávání ve firmě motivačně působí stanovení možného profesního postupu či zvýšení mzdy při dosažení určité kvalifikace.

Okamžitý účinek benefitu

Běžný zaměstnanec by přivítal spíše vyšší mzdu či třináctý plat nebo ocení benefity, které mu umožní ušetřit peníze nebo čas. Řadí se sem výhody, díky kterým ušetří za jídlo nebo cestovní náklady na dopravu do práce, příspěvek na oblékání, pitný režim na pracovišti, slevy na produkty, různé naturálie. Častá je také možnost využívat notebook či mobil pro soukromé účely. Jako určitý nadstandard pak přijímají příspěvky na sport, kulturu, dovolenou či péči o zdraví. Další oblastí jsou benefity, které si zaměstnanec částečně hradí, jako je užívání firemního auta pro soukromé účely. Finanční výhodou jsou příspěvky zaměstnavatele na penzijní či životní pojištění, jejichž výše bývá podmíněna výší částky, kterou si připlatí sám zaměstnanec. V současné době poklesl zájem o jejich využívání následkem nezdařené penzijní reformy.

Sociální rozměr podnikání

V posledních letech se na trhu práce stále častěji skloňuje pojem slaďování osobního a pracovního života. Svoji úlohu na tomto trendu sehrála aktivní politika zaměstnanosti, která prosazuje uplatnění znevýhodněných skupin lidí na trhu práce – matek, studujících či absolventů, pečujících o osobu blízkou, lidí 50+. Zejména větší organizace si začínají uvědomovat, že součástí dobrého jména zaměstnavatele je personální a sociální politika. Začínají vytvářet speciální programy benefitů pro ženy či muže vracející se z rodičovské dovolené, jako např. firemní školky či příspěvek na chůvu. Firmy začínají nabízet praxi pro absolventy s tím, že pokud se osvědčí, získají práci. Jinde myslí na zaměstnance v obtížné životní situaci jako je vážná nemoc či úmrtí v rodině. Některé firmy mají program benefitů i pro pozůstalé členy rodiny po zemřelém zaměstnanci. To vše vypovídá o personální politice a firemní kultuře zaměstnavatele.

Čas jsou peníze

Při průzkumech ve firmách se ukázalo, že stále více lidí oceňuje možnost většího využití volného času. V souvislosti se vzrůstajícím tlakem na pracovní výkon pociťují potřebu věnovat se kromě práce více sobě, své rodině, studiu, cestování či koníčkům. Pochopení naleznou spíše u středních a velkých organizací. Nabízejí svým zaměstnancům nárok na dovolenou o týden, v případě vyšších manažerských pozic i o dva týdny delší, než jsou zákonem stanovené čtyři týdny. Také nabízejí v některých případech i placené volno, které jim následně motivovaný pracovník odvede na svých pracovních výsledcích a nasazení. Pokud to provozní podmínky dovolí, zaměstnanci je žádaná pružná pracovní dobu, zkrácené pracovní úvazky či možnost práce z domova dle domluvy. Zkušenosti ukazují, že zaměstnanci se zkrácenými či se sdílenými úvazky ve většině případů poskytnou lepší kvalitu a odvedou vyšší objem práce přepočteno na hodinu než jejich kolegové na plný úvazek.

Spravedlivá politika zaměstnaneckých výhod

Systém poskytování benefitů může být výhodný pro zaměstnavatele i jeho zaměstnance. Je však třeba postupovat citlivě a dohlédnout zejména na spravedlivé rozdělení benefitů dle srovnatelných pracovních pozic a pracovních výkonů. Nerovnost v rámci jedné organizace by mohla napáchat více škody než užitku. Neměli bychom opomíjet ani motivační faktor a stanovit tedy i kritéria, kdy je možné na určitý benefit dosáhnout. Důležité je také umožnit lidem vybírat si benefity podle jejich zájmu a priorit. V některých organizacích existuje fond, z něhož lze čerpat příspěvky na kulturní a sociální potřeby. Podobnému účelu dobře slouží flexibilní samoobslužný systém tzv. cafeterie. Je to moderní způsob rozdělování benefitů, kdy se stanoví dostupný finanční kredit pro zaměstnance za určité období. Do jeho výše pak zaměstnanec čerpá dle vlastních potřeb různé benefity z předložené nabídky.

Úsporná opatření a benefity

Citlivé je také rušení benefitů bez náhrady či potřebného vysvětlení, což bývá velice demotivující faktor. Stává se tak zejména při úsporných opatřeních či změně majitele a s ním
i strategie řízení. Zaměstnancům je pak třeba dát dostatek pravdivých informací o situaci, případnou naději na lepší časy a aspoň částečnou kompenzaci ztrát dle možností zaměstnavatele. V současné turbulentní době můžeme považovat za zaměstnanecký benefit i to, když je firma stabilní, má zdravé jádro a dokáže ustát i komplikace na trhu.

Správná volba zaměstnavatele

Možnosti zaměstnaneckých výhod jsou rozmanité a jejich nabídka hraje často roli při náboru nových zaměstnanců či udržení stávajících kvalifikovaných pracovníků. Benefity jsou součástí firemní kultury, korespondují s hodnotami a prioritami společnosti. A je třeba na ně pohlížet i s ohledem na skladbu zaměstnanců a charakter jejich požadavků a potřeb. Nechtěný benefit je nejen ztráta času a peněz, ale může zaměstnance nazlobit. Každý osvícený zaměstnavatel dnes ví, že ztráta zapracovaného zaměstnance je velmi finančně nákladná. Kromě výpadku kvalifikované pracovní síly zahrnuje náklady na výběr a zapracování nového člověka, což trvá zpravidla několik měsíců. Výhodné se tedy jeví investovat tyto peníze raději do motivačních programů pro zaměstnance a budovat svoji pozitivní zaměstnavatelskou image.

Ing. Sabina Morawitzová

Kategorie: Pro firmy, Pro zaměstnance

Štítky: ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2017 KARIERA.CZ s.r.o.