Fenomén zvaný Empowerment motivuje zaměstnance

Vydáno 2.březen 2016 v 13:41, redakce

Určitě jste se někdy setkali na úřadě, v obchodě či na vašem pracovišti se znuděnými a nepříjemnými pracovníky. Odbyli vás, odkázali jinam nebo jen neochotně vyhověli. Pokud už práci udělali, tak jen to nejnutnější a to ještě nedostatečně či chybně. Toto není jen přízrak starých „totalitních“ časů.

Fotolia_99168426_XSDemotivovaní zaměstnanci jsou palčivý problém současnosti. Určitou nadějí na změnu je fenomén zvaný Empowerment. Je to pojem skloňovaný jak v sociální sféře, tak v komerční oblasti. Co to znamená a jak tento motivační nástroj dobře využít?

V teorii moderního vedení je Employe empowerment jedním z klíčových pojmů. Chápat tento pojem lze jako pocit  vnitřního zmocnění zaměstnance ke své práci.

V širším pojetí Empowermentu se jedná se o důvěru člověka ve vlastní schopnosti a v to, že svým jednáním může ovlivnit svůj život a práci. Možnost jednat sám za sebe zaměstnanci dodává energii a odvahu k převzetí odpovědnosti za to, co a jak v práci dělá a s jakým výsledkem. Zmocnění souvisí nejen s vnitřním nastavením a autonomií jedince, ale také s tím, nakolik se zaměstnanec identifikuje se svým týmem.

S pocitem zmocnění zaměstnance souvisí nejen posílení jeho role na pracovišti, ale také způsob, jak se zapojuje do práce. Zmocnění je pomyslným mostem mezi snahou osvíceného vedoucího, který posiluje samostatnost a sebedůvěru zaměstnanců, a mezi tzv. commitmentem zaměstnance. Tento pojem úzce souvisí s vnitřně přijatým závazkem vůči zaměstnavateli. Můžeme ho chápat jako odhodlání být loajální k firmě a odvést v práci maximální a kvalitní výkon.

Pravomoc versus odpovědnost

Z pohledu vedoucího či lídra týmu je tedy empowerment mocný nástroj, kterým lze přivést zaměstnance k převzetí zodpovědnosti. K odpovědnosti je však potřeba vždy přiřadit i příslušné pravomoci. Je tím myšleno převzetí celého pracovního úkolu podřízeným, včetně možnosti rozhodovat a následně za své činy nést odpovědnost. To lze aplikovat ve fungujícím systému vnitrofiremní kontroly a za dohodnutých podmínek reportování vedoucímu pracovníkovi.

Elementární však zůstává vzájemná důvěra na pracovišti. Odměnou je maximální využití potenciálu zaměstnanců a jejich osobní a profesní růst. Delegování pravomocí má výhodu i v tom, že vedoucí má volnější ruce a více času věnovat se svým lidem a pěstovat pozitivní atmosféru na pracovišti.

Jak posílit zmocnění

Klíčovým jednáním ze strany vedoucího směrem k pracovníkovi, je v první řadě iniciace a inspirace ruku v ruce s vyjádřením důvěry v zaměstnance a víry, že to dokáže. Současně je třeba nabídnout zaměstnanci dostupnou podporu, informace a pomoc vedení. Je třeba přiměřeně chválit, ale nevytvářet přitom závislost zaměstnance na reakcích a povzbuzování lídra.

Empowerment nesouvisí s dosaženou pozicí, ale vyjadřuje vnitřní pocit síly a kompetentnosti k práci. Podmínkou je naučit se vyjadřovat svůj názor, dívat se na věci z více úhlů, chuť učit se novým věcem, vědět, že já sám mohu něco změnit a něčemu prospět. Potřebuji volný přístup k informacím a ke zdrojům. Mám více možností na výběr a mohu se rozhodnout, ale současně musím umět nést důsledky. Nezbytné je ctít právo na odlišnost každého člověka
a vědět, že nikdo není zcela nahraditelný, protože každý člověk je unikátní.

Strach má velké oči

Za neochotou lidí dělat naplno svoji práci může často stát strach. Jedná se největší překážku v osobním i pracovním životě. Strach z vlastního selhání, z udělání chyby, z toho, co si kdo pomyslí, z postihu nebo dokonce ze ztráty zaměstnání. Strach a nejistota plynoucí z nejasně stanovených pravomocí a zároveň z vysoké míry zodpovědnosti spočívající na zaměstnanci. Obava „vyčnívat z davu“ je v České republice vštěpovaná lidem už od docházky v mateřské školce.

Vyléčit či aspoň omezit strach může bezpečné prostředí, stanovené pravomoci a odpovědnosti, transparentní komunikace, fungující tým a pravdivý a autentický přístup vedení, které taky dokáže přiznat, že dělá chyby. Silně motivující je příklad vedoucího, který chyboval, ale hned svým chováním prokázal, že namísto hledání viníka je třeba se vždy soustředit prioritně na řešení chyb.

Suma sumárum

Když si shrneme, co Empowerment v pracovním prostředí znamená, napadá nás, že je to spolupráce tří složek: zaměstnavatele, který podmínky poskytuje, pracovního týmu, nakolik spolupracuje na zlepšení podmínek a na samotném zaměstnanci, který přebírá zodpovědnost nejen za svoji práci, ale i za to, aby prospívala celá firma.

Zopakujme si hlavní zásady Empowerementu. Je to kombinace schopnosti  stanovit si cíle, umět rozhodovat a současně nést zodpovědnost. Empowerment posiluje nadšení a kreativitu zaměstnanců a vede k získávání nových znalostí a dovedností. Výrazně stoupá flexibilita na pracovišti. Organizace se „zmocněnými“ zaměstnanci navenek působí profesionálně
a dynamicky a přináší jí to užitek ve všech oblastech spojených s její činností.

Ing. Sabina Morawitzová

Kategorie: Pro firmy, Pro zaměstnance

Štítky: , , , , , ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2017 KARIERA.CZ s.r.o.