Je whistleblower člověk „na odstřel“?

Vydáno 3.červen 2013 v 10:23, redakce, 2 komentáře

Poslední dobou se v souvislosti s korupčními skandály ve veřejném sektoru skloňuje v různých pádech pojem whistleblower. Hovoří se také o zákonu, jenž by měl ochránit člověka, který ohlásí nepravosti na pracovišti, ať na úřadě nebo v jakékoliv jiné organizaci. Nemusí se jednat jen o trestnou činnost jako je korupce či podvodné obchodní jednání, porušení pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ale také o diskriminaci či šikanu na pracovišti. Jedná se o závažné porušování Zákoníku práce, avšak ten, kdo toto jednání ohlásí, se sám může stát terčem pronásledování a represí ze strany zaměstnavatele.

Businessman showing red cardNa vašem pracovišti se již delší dobu dějí zvláštní věci. Na šéfovskou židli dosedla vaše bývalá kolegyně z oddělení, která byla v krátké době skokem povýšena. Shodou okolností má utajovaný milostný poměr s ředitelem celé vaší divize a toto téma, ač navenek tabu, je čile přetřásáno na chodbách a v kuchyňkách u kávovaru. Nová šéfová výrazně změnila chování a z dřívější přátelsky laděné a nevýrazné kolegyně se stala dominantní žena, zastrašující své podřízené. Její jednání je na hranici vydírání, neváhá zneužívat informace ze soukromého života zaměstnanců, překrucovat skutečnosti, napadat sebeúctu kolegů, nařizovat nepodložené neplacené přesčasy a vyhrožovat propuštěním. Pokud se jí nepodaří tímto dostat se svým bývalým kolegům „na kobylku“ a podmanit si je, bez skrupulí použije všechny praktiky bossingu, aby se jich co nejdříve zbavila. Již několik zaměstnanců bylo nuceno odejít na jiné pracoviště nebo z firmy pryč. Ostatní jsou vystaveni permanentnímu stresu. Existuje cesta, jak vrátit na pracoviště pravidla fair play?

Jak řešit situaci nezákonného jednání na pracovišti

Nabízí se otázka, co se dá dělat v případě, že se děje na pracovišti něco nezákonného, škodlivého lidem i zájmům organizace, potažmo poškozující třetí osoby. V současné nelehké ekonomické situaci si většina zaměstnanců váží svojí práce a někdy je ochotna přivřít oči nad některými nežádoucími praktikami zaměstnavatele, šéfa či kolegů. Stojí za tím často oprávněný strach z postihu, šikany, pronásledování, ztráty zaměstnání a někdy i ohrožení rodiny, vlastního života a zdraví. Odveta hrozí zejména v případě, že by dotyčný nezákonnou činnost nahlásil příslušným orgánům. Před následky takového oznámení dosud v naší zemi není dostatečně ochráněn. Přesto se objevují odvážní lidé, kteří v souladu se svými zásadami a svědomím na příslušná místa nelegální činnost na pracovišti nahlásí.

Kdo je whistleblower

Jedná se o oznamovatele nežádoucích událostí na pracovišti, pochází nejčastěji z řad zaměstnanců. Termín whistleblower pochází z praxe anglických strážníků, kteří zapískali na píšťalku, když si všimli přestupku nebo zločinu. Tak upozornili na hrozící nebezpečí a na nutnost zásahu a nápravy. Whistleblower upozorňuje na překročení zákona, poškození veřejného zájmu či záměrnou trestnou činnost v organizaci, kde je zaměstnán, nebo se kterou přišel do kontaktu. Jedná se v mnoha případech o podplácení úředníků, zmanipulování veřejné soutěže, falšování dat, nevyhovující bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, diskriminace, některé z forem šikany a další závažná porušení pravidel na pracovišti. Mohou oznámit nelegální dění na interní bázi, směrem k vedení firmy, nebo externě k orgánům státní moci nebo médiím. Na jejich pohnutky k oznámení bývá pohlíženo s respektem až obdivem, jako na jakési strážce cti, morálky a dobra, ale také s despektem, jako na udavače, donašeče nebo zrádce. Ve všech případech se ocitají pod velkým psychickým tlakem.

Čím je whistleblower ohrožen

Kromě zmíněného nežádoucího působení stresu a s tím spojenému zvýšenému riziku psychosomatických onemocnění, je reálné riziko perzekuce oznamovatele, které je v mnoha zemích vážným problémem. Ani v České republice dosud není zákon dostatečně ochraňující whistleblowera před šikanou na pracovišti a další mstou. Neexistuje právní úprava kompenzující mu způsobené strádání, často i finanční potíže způsobené sesazením či ztrátou zaměstnání, ve vážnějších případech i nutnost přestěhování se a anonymity. Oznamovatelé nekalé činnosti také mohou mít potíže nalézt novou práci, ve známějších kauzách hrozí i poškození jejich dobré pověsti negativní mediální kampaní.

Co se chystá na ochranu „oprávněných“ whistleblowerů

V současnosti diskutovaná právní úprava whistleblowingu a ochrany oznamovatelů v podobě „přílepku“ je hodnocena protikorupčními organizacemi i samotnými předkladateli jako nedostačující. Jedná se o politický kompromis a snad aspoň o první krok směrem ke zlepšení situace oznamovatelů, jejichž nahlášení bylo ověřeno a potvrzeno příslušnými orgány státní moci. Připravuje a diskutuje se nová podoba zákona. V současnosti dle platné legislativy mohou oznamovatelé využít pouze fyzické policejní ochrany, pokud jsou pro toto opatření splněny podmínky. Dalším opatřením, které by mělo být součástí nového zákona, je status předběžné ochrany whistleblowerů, než se jejich případ prošetří. Také by byla užitečná zastřešující instituce, kam by se mohli oznamovatelé obracet a dohlížela by na celý proces. Otázka motivace k oznámení je také součástí diskuse o další úpravě antidiskriminačního zákona. Nadační protikorupční fondy navrhují vyplatit oznamovatelům určité procento ze „zachráněné“ finanční částky v případě ohlášení úplatku.

Jak se bránit

Vrátíme se k našemu příběhu na začátku. Jak se mohou zaměstnanci bránit proti šéfové pošlapávající jejich práva? Stávající i bývalí zaměstnanci mohou podat oznámení interně na nejvyšší vedení firmy a popsat situaci na oddělení. Je dobré doložit co nejvíce důkazů o bossingu, včetně zvukových nahrávek, videa, fotografií, korespondence atd. Pokud se nepodaří situaci vyřešit uvnitř firmy, nezbývá než ohlásit nezákonné jednání šéfové externě na příslušný Úřad práce. Jeho úloha stejně jako kompetence inspektorátů (bezpečnosti práce a ochrany zdraví) je kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti. Kromě těchto státních institucí existuje ještě řada neziskových organizací a občanských poraden, kam se lze v případě potřeby též obrátit o pomoc.

Happyend na závěr

V našem modelovém případě se přihodilo, že jeden odvážný kolega se osobně vypravil za generálním ředitelem celé organizace a příběh z jejich oddělení mu povyprávěl. Riskoval svoje místo i pověst, ale již nemohl dále přihlížet chování a jednání nadřízené. Následně si generální ředitel prověřil všechny okolnosti a šéfovou pak přeřadil na jiné oddělení, do jiné divize, na výkon řadové pozice. Na její místo dosadil zralou a zkušenou kolegyni z oddělení, která ho pak moudře vedla. A statečnému whistleblowerovi potřásl pravicí a poděkoval za záchranu oddělení. Jeho jméno na základě jejich oboustranné dohody nezveřejnil.

Ing. Sabina Morawitzová

Kategorie: Pro zaměstnance

Štítky: , , ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Komentáře ke článku “Je whistleblower člověk „na odstřel“?”

  1. Sabina Morawitzová napsal:

    Dobrý den,
    děkuji za příspěvek. Nepochybně žijeme ve složité době. Domnívám se, že pokud budeme na základě špatných životních zkušeností rezignovat na poctivost, ideály a lidské hodnoty, bude se nám osobně i lidstvu obecně dařit čím dál hůře. Povaha člověka se po generace zásadně nemění, mění se jen historické okolnosti a to, co je povoleno konat (bohužel je praktikováno takové chování, které takzvaně „projde“). Jedinou cestu vidím v kultivaci sebe sama, čímž snad dá i pozitivně ovlivnit blízké okolí, v odvaze dát (přiměřeně okolnostem) najevo svůj názor a dále ve výchově a vzdělání budoucí generace.

  2. Pavel napsal:

    Je smutné jak se davy krmí sny. Na vlastní kůži jsem poznal, jak dobrý je zákoník práce. Dnes už vím, že kdo se o něj opře nebo se jím zaštítí, bývá bez finančních prostředků ( bez práce). Mnoho známých mi to potvrdilo. Ano reál je jinde. Jednou větou shrnuto: Chceš-li přežít drž pusu a krok. Zkuste se ucházet o práci se slovy: Jsem poctivý(á).

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2017 KARIERA.CZ s.r.o.