Kariérové kotvy: spokojenost a stabilita na pracovišti

Vydáno 28.březen 2016 v 17:04, redakce

Důvody, proč si lidé vybírají určitý typ zaměstnání, a jak dlouho na pracovišti setrvají, jsou různé tak, jak odlišný a jedinečný je každý člověk. Při hledání práce může volba profese odrážet pouze momentální potřebu člověka zaměstnat se. Častější případ je, že lidé pohlížejí více do budoucna, plánují svoji kariéru a hledají uplatnění, které je bude uspokojovat dlouhodobě.

Fotolia_64823908_XSDéletrvající spolupráci preferují i zaměstnavatelé, pro které je zaškolený zaměstnanec a stabilní pracovní tým úsporou a jasnou konkurenční výhodou. Zkusme nyní nahlédnout na spokojenost a stabilitu zaměstnanců optikou systému osmi kariérových kotev.

Dnes už si většina zaměstnavatelů uvědomuje, že základem úspěchu jejich organizace jsou motivovaní zaměstnanci. A že finanční odměny a firemní benefity nejsou jediné, co zaměstnance stimuluje. Jak tedy podpořit angažovanost zaměstnanců? Odpovědí by mohla být teorie profesora managementu Edgara Scheina, který usoudil, že hlavní motivací zaměstnanců jsou jejich stanovené priority. Postupně zformuloval a shrnul motivy do osmi tzv. kariérních kotev.

Kariéra jako profesní dráha

Pod pojmem kariéra si každý může představit něco trochu jiného. Obecně se kariéra dá definovat jako profesní dráha, na které se člověk pokouší získat nějakou pozici a s ní spojenou prestiž na trhu práce. Po této dráze se lze pohybovat horizontálně i vertikálně. Někdo považuje za kariéru postup po žebříku na vyšší manažerské posty, jiný prohloubení specializace a dlouhodobou spolupráci, další zase volí „opičí dráhu“ průběžných posunů po různých pozicích v rámci organizace. Pro někoho znamená kariéra vysoký plat a jiný chce být slavný. Kariéra úzce souvisí s tím, jaké má každý člověk životní cíle.

Co je to kariérová kotva

Kariérová kotva se formuje po nástupu do zaměstnání a utváří se časem v závislosti na stupni sebepoznání, na interakci s okolním prostředím a na pracovních zkušenostech. Při vytváření kotvy je důležitá zpětná vazba od kolegů a nadřízeného a dále množství úspěchů či neúspěchů v určitých oblastech, což dotváří pracovní sebepojetí člověka. Kariérová kotva je soubor subjektivně vnímaných faktorů zaměstnance:

  • vlastního talentu a schopností
  • motivů a potřeb
  • postojů a hodnot

Kariérová kotva slouží k volbě, řízení a stabilizaci pracovní kariéry. Formuluje hodnoty a motivy, kterých se člověk v průběhu kariéry nechce vzdát. Jedná se o stanovení dlouhodobých cílů. U většiny lidí dominuje jedna z osmi kotev, ale v jedné profesi se mohou promítnout i potřeby svázané s dalšími kotvami.

Scheinovy kariérové kotvy

Jistota (stabilita): Lidé s kotvou Jistota mají potřebu stabilního zaměstnání, solidního příjmu a zaměstnaneckých benefitů. Vzdávají se svých ambicí a části své odpovědnosti i svobody rozhodování pro získání pocitu jistoty. Jsou ochotni důvěřovat zaměstnavateli, vykonávat práci dle pokynů a přizpůsobovat se hodnotám a normám organizace. Vyhýbají se riziku a v manažerských pozicích jim chybí odvaha v rozhodování. Bývají dobří řadoví pracovníci. Vyhledávají stabilní organizace s dobrou pověstí, kde hrozí jen malá možnost propouštění zaměstnanců.

Autonomie (a nezávislost): Lidé s kotvou Autonomie hledají v práci nezávislost, která jim umožní uspořádání času a práce dle jejich tempa. Organizační pokyny považují za omezení, mají tendenci nenechat se svazovat pravidly a normami. Směřují k samostatnosti a k nezávislému rozhodování o sobě a svojí práci. Ideální je pro ně zaměstnání na volné noze nebo na samostatných specializovaných či manažerských pozicích. Vyhýbají se tomu stát se zaměstnanci úřadů a velkých organizací.

Manažerská kompetence: Tuto kotvu mají lidé, které zajímá management či leadership, tedy řízení, vedení a ovlivňování lidí za účelem dosažení společných cílů. Úkoly pro ně představují výzvu, krizové situace jsou vnímány jako stimulující. Lidé s kotvou manažerské kompetence usilují o vyšší manažerské funkce, spojené i se zodpovědností za výsledky celé organizace. Dosažení vedoucí funkce je pro ně měřítkem úspěchu a je stejně uspokojivé jako finanční ocenění. Upřednostňují kompetenci řízení lidí před rozvojem své odbornosti. Prioritou při rozhodování o své pracovní kariéře je získání zaměstnání s příležitostí postupovat v rámci organizace na vyšší úroveň.

Technicko-funkční kompetence: Lidé s touto kotvou jsou zaměřeni na svoji odbornost, na základě které plánují svoji kariéru. Jejich potřebou je rozvíjet a uplatňovat schopnosti a získané dovednosti v oboru. Zajímají se v první řadě o technický a funkční obsah vykonávané práce. Manažerská funkce je pro ně přitažlivá pouze tehdy, když je založena na odborné stránce věci. Nepřijmou vedoucí pozici jen pro postup na kariérním žebříčku. Motivuje je příležitost k prohlubování odbornosti a zdokonalování dovedností, na druhou stranu je pro ně důležitá i finanční odměna jako ocenění jejich odborných znalostí a dovedností. Pokud jsou splněny tyto podmínky, pak jsou silně zakořeněni v práci, kterou vykonávají.

Kreativita (podnikavost): Tato kotva souvisí s potřebou inovace. Kreativní lidé mají potřebu uplatňovat svoje nápady, hledat neprošlapané cesty a tvořit nové projekty. Na prvním místě vnímají to, jak se podařil jejich výtvor, a od toho pak poměřují svůj úspěch. Finanční odměna je jen jedním z měřítek toho, nakolik se jim výsledek práce zdařil. Pokud se ocitnou na manažerské pozici, může se zde projevit deficit odpovědnosti a zanedbávání rutinních povinností. Výrazné prosazování nových nápadů bývá náročné pro jejich kolegy. Poté, co odešlou nový návrh k realizaci, jejich zájem se přesouvá jinam. Vynikají na samostatných pozicích či jako inovátoři v rámci týmu.

Služba (oddanost věci): Lidé s kotvou Služba mají potřebu rovnováhy a souladu osobních hodnot s cíli a prospěchem zaměstnavatele. Ve svém životě a práci usilují o dosažení něčeho prospěšného a hodnotného pro ostatní. Hledají zaměstnání, ve kterém budou moci pracovat v zájmu vyšších cílů, a je to pro ně více než odbornost nebo rozvoj schopností a dovedností. Motivem jejich rozhodnutí v oblasti kariéry je přání podílet se nějakým způsobem na tom, aby svět byl lepším místem. jako odměnu požadují spravedlivé finanční ohodnocení a možnost postupu na pozice s větším vlivem na vývoj událostí. Na pracovišti potřebují i slovní uznání a podporu od nadřízených a kolegů. Potřebují sdílet svoje hodnoty a ztotožnit je s filozofií a směřováním celé organizace. Pokud se nedočkají splynutí svého zaměření s duchem organizace, odcházejí hledat uplatnění jinde.

Výzva (soutěž): Lidé s kotvou Výzva jsou motivováni snahou zvítězit. Láká je prostředí těžkých zkoušek, překonávání sebe sama, zdolávání překážek, řešení komplikovaných problémů, porážka soupeřů a úspěch v náročné konkurenci. Mají soutěživého ducha a je pro ně typické zaměření nejen na zúčastnit se, ale hlavně zvítězit. Volba kariéry souvisí s možnostmi přijmout výzvy, zdolat mety, opanovat prostor a ovládnout všechny v okolí. Někdy se může stát, že pokud nemají dostatek podnětů k řešení, odcházejí hledat výzvy jinam. Nemají příliš pochopení pro lidi jinak založené, očekávají od ostatních podobné aspirace, jako mají oni sami. Nesoutěživé a monotónní prostředí je nudí, dráždí, podrývá jejich pracovní morálku, protože lidé s kotvou Výzva potřebují k seberozvoji neustálé testování vlastních možností.

Životní styl (rovnováha): Tato kotva vyjadřuje potřebu sladit osobní život a pracovní kariéru. Lidé s dominantní kotvou Životní styl hledají rovnováhu mezi osobními, rodinnými a pracovními zájmy a prioritami. Jedná se o snahu vytvořit funkční a provázaný celek, který navodí uspokojivý životní styl. Převládá zde potřeba integrovat zájmy jednotlivce, rodiny a kariéry. Soukromý život a jeho naplnění zde hraje roli důležitější než kariéra. Zaměstnanci s touto kotvou upřednostňují zaměstnavatele chápající jeho potřeby a nabízející možnosti částečného pracovního úvazku, pružnou pracovní dobu, možnost dovolené nad rámec zákona, studijní volno nebo neplacenou dovolenou, pokud to vyžaduje životní situace zaměstnance.

Co když v kariéře zabloudíme

V průběhu života se naše priority proměňují. Životní situace, jako je rodičovství, rozvod, stěhování, finanční situace, péče o stárnoucí či nemocné členy rodiny, vlastní stárnutí, zdravotní stav a další události přeskládávají žebříček hodnot. Může se po čase stát, že to, co nás dosud v zaměstnání kotvilo, již neplatí. Není nutné podléhat smutku či beznaději, lze přistoupit ke své životní a profesní dráze aktivně. Je možné vytvořit si individuální kariérový plán, a popsat zde v jednotlivých krocích, kdy a kam chceme dojít, a co a jak pro to musíme udělat.

Je třeba své kroky promyslet a naplánovat s ohledem na racionální řešení současné situace, ale vzít v potaz také dlouhodobé cíle. Sem patří i přehodnotit kariérové kotvy a na základě současných podmínek osobních i vnějších okolností zvolit profesi a typ zaměstnání.

Konec dobrý, všechno dobré

Výhody nalezení a pojmenování dominantní kariérové kotvy pro zaměstnance se projeví v oblasti úspěšné seberealizace a životní spokojenosti. Je dobré si uvědomit, že stabilita a spokojenost na pracovišti souvisí na jedné straně se souhrou potřeb a kariérních plánů zaměstnanců a na straně druhé by měla být v souladu s tím, jaké strategické cíle a priority si stanoví zaměstnavatel.

Z pohledu zaměstnavatele pak zakotvenost zaměstnanců na pracovišti pozitivně ovlivňuje produktivitu a kvalitu odvedené práce, snižuje fluktuaci zaměstnanců a posiluje zaměstnavatelskou pověst organizace. Osvědčuje se tedy seznámit se s významem každé kotvy, identifikovat dominantní kotvu u každého zaměstnance a na základě tohoto poznání se zaměstnanci komunikovat, stimulovat je a odměňovat za jejich práci.

Ing. Sabina Morawitzová

Kategorie: Pro firmy, Pro zaměstnance

Štítky: , , ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2017 KARIERA.CZ s.r.o.