Na netu a sociálních sítích v pracovní době

2019-10-30 08:35:02, redakce, Pro zaměstnance, Pro firmy

Můžu v práci brouzdat na netu, vyřizovat osobní emaily a chodit na sociální sítě? Jasně, že ne. Alespoň ne v míře, která by měla negativní vliv na pracovní výkon. Neexistuje jednoznačná hranice, záleží, jaký je charakter Vaší práce a jaké jsou vnitropodnikové směrnice. Za hrubé porušení pracovní kázně hrozí okamžitý vyhazov a může to být právě za používání firemních prostředků k osobním aktivitám.

V pracovní době bychom se měli věnovat práci a ne vyřizování osobních věcí. Je to stejné, jako kdybychom si do práce nosili knížku a hodinu až dvě si ji v pracovní době četli. To by neprošlo. A stejné je to s brouzdáním na netu a sociálními sítěmi.

Zdravé a moderní firmy jsou tolerantní

Mnozí zaměstnavatelé jsou natolik vstřícní, že zaměstnance nekontrolují či vyřizování soukromých záležitostích přímo tolerují. Argumentují tím, že tato volnost vede k vyšší spokojenosti zaměstnanců a je na vedoucích pracovnicích a manažerech, aby zaměstnance správně vedli a motivovali k plnění pracovních povinností. K zákazům a hlídání tedy spíše dochází ve chvíli, kdy ve firmě něco nefunguje.

Kontroly vs. ochrana soukromí

Zaměstnavatelé mají na jedné straně právo přiměřeným způsobem kontrolovat, že zaměstnanec nevyužívá firemní prostředky k osobním účelům - zaměstnavatel tedy může kontrolovat i obsah emailové komunikace a navštívené webové stránky, stažené soubory atd. Na straně druhé mají zaměstnanci právo na ochranu svého soukromí. Zaměstnavatel by měl kontroly provádět v přiměřeném rozsahu, aby nedošlo k narušení práva zaměstnance na soukromí. Mělo by být stanoveno například vnitřním předpisem, jakým způsobem může zamětnavatel tyto kontroly provádět. Nesmí dojít k situaci, kdy jsou na pracovišti například instalovány kamery a zaměstnanci o nich neví.

Rozumná míra

Zaměstnanci by měli při rozhodování o využití pracovní doby vycházet vždy z konkrétní situace ve firmě, co projde v jedné, v jiné může být kolosální problém. Doporučujeme prostudovat vnitropodnikové směrnice, ve kterých bývá toto upraveno, plnit svědomitě pracovní povinnosti a pokud chcete "hřešit" a sem tam na něco kouknout, dělejte to v rozumné míře a nejlépe třeba z vlastního telefonu nebo tabletu. *Pro úplnost uvádíme ustanovení Zákoníku práce:*Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance podle § 316

(1) Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat.

(2) Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.