Pravidla směnného provozu: Jak zvládnout směny bez následků

Vydáno 4.srpen 2016 v 13:59, redakce

Práce na směny má v posledních letech v České republice vzestupný trend. Z pohledu zaměstnavatele se jedná o nástroj pro zvýšení výrobní kapacity či udržení provozu. Nezbytné směnování je také v oblasti sociální péče a zdravotnictví. Z pohledu zaměstnance je práce na směny spojená s možností příplatku a lákavá může být možnost získat více volných dní v rámci týdne.

Fotolia_93825600_XSNa druhou stranu vícesměnný provoz také znamená ohrožení zdraví a soukromého života. Zvládnout vše se dá jen v případě, že zaměstnanec svůj životní styl přizpůsobí pracovnímu rytmu. Jak tedy sladit práci na směny s rodinou a s vlastními biorytmy?

Pracovní aktivita v noci a spánek ve dne. Pro tělo i mysl nepřirozený rytmus. A každý den je to jinak. Směny ukrojí čas pro rodinu, přátele, koníčky. Veškeré aktivity je třeba směnám přizpůsobit. Do práce chodit bez ohledu na víkendy a na potřeby rodiny. Překonávat přirozenou únavu a ospalost. Poznání problematiky směnování a nastavení pravidel pro větší psychickou a fyzickou pohodu pomohou náročné situace spojené se směnováním překonat.

Plusy a mínusy směnování

V některých regionech není snadné najít jiné zaměstnání než ve směnném provozu. Směnování přináší vyšší odměny v podobě příplatků za víkendy a noční směny, kratší celkovou týdenní pracovní dobu a lákavé mohou být až tři dny volna v pracovním týdnu pro vyřízení osobních záležitostí.

Pro lidi, kterým je bližší režim sovy mají oproti skřivanovi výhodu při odpoledních a nočních směnách. V mnoha případech si lze zvyknout na vícesměnný provoz, existuje však poměrně vysoké procento lidí, kterým směnný provoz nevyhovuje. Ze zkušeností personalistů vyplývá, že téměř polovina uchazečů směnný provoz odmítá. Mínusem směnování je dopad na duševní a fyzické zdraví, narušení biorytmů a také soukromí ve smyslu času pro osobní život. Směnování může negativně působit i na partnerský vztah a děti, zvláště pokud střídavě směnují oba rodiče.

Výhody práce na směny:

  • vyšší finanční ohodnocení
  • kratší týdenní pracovní doba
  • volné dny pro vyřizování osobních záležitostí

Nevýhody práce na směny:

  • narušení biologického rytmu člověka
  • riziko psychosomatického onemocnění
  • ovlivnění osobního a rodinného života

Kdo se hodí pro směnování

Každý člověk je originál a vyhovují mu jiné pracovní podmínky. Dvousměnný provoz je o něco jednodušší na zvykání než třísměnný, jehož součástí jsou noční směny. Vždy je však třeba počítat s tím, že směny naruší pravidelnost životního rytmu a v určité míře se podepíší na zdraví zaměstnance. Je to však velmi individuální a mnoha lidem směnování a nepravidelnost s ním spojená vyhovuje.

Psychologové doporučují vyzkoušet tento způsob práce po dobu minimálně tří, optimálně aspoň šesti měsíců, a teprve pak se rozhodnout, zdali je konkrétní jedinec schopen se směnám přizpůsobit. Pokud i při dodržování pravidel duševní a spánkové hygieny i zdravého stravování přetrvává výrazná únava nebo rozladění, je to znakem, že směnování není vhodným způsobem práce pro daného jedince. Stejně tak, pokud rytmus směn výrazně naruší soukromý život a rodinou sounáležitost. Pokud se ukáže kvalita života i se směnováním přijatelná, může být přínosné seznámit se s radami odborníků, jak upravit životosprávu a přežít směny bez vážných následků.

Jak si odpočinout

Nejčastější fyziologickou potíží v třísměnném provozu jsou poruchy spánku. Jako prevence je třeba nastavit co nejpravidelnější rytmus a řád v rámci volného času. Spánek po návratu z noční směny neoddalovat, naopak vytvořit si uklidňující rituál, který napomůže usnout co nejdříve, jak to bude možné.

Doporučuje se věnovat alespoň šest hodin spánku, aby se mohl organismus zregenerovat. Někomu vyhovuje spánek rozdělit na jednu delší část po směně a na druhou část před směnou. Obecně však je přerušovaný spánek a nedostatek spánku rizikový faktor pro nervovou labilitu a poruchy soustředění vedoucí k zvýšení chybovosti či úrazovosti a dále vznik civilizačních onemocnění a nadváhy.

Tip: Pomáhá teplá koupel, zatemnit okna, poslouchat uklidňující hudbu, pojíst jen lehké jídlo, pít bylinkový čaj, přečíst pár stran z knihy v posteli před usnutím.

Jak se optimálně stravovat

Další oblastí lidských potřeb, která je směnováním narušena, je pravidelné stravování. Zejména jídlem v noci namísto ve dne přetáčíme biologické hodiny. Nerovnováha v organismu se pak projevuje poruchami trávení, nemocemi krevního oběhu a narušením imunity.

V době noční směny se doporučuje jíst méně a lehčí jídla. Snídaně je nezbytná, ale jen menší porce, aby trávení nebránilo kvalitě denního spánku. Současně je nezbytné dodat dostatek živin a energie, aby zaměstnanec byl schopen fungovat v plném výkonu. Je vhodné jíst za noc třikrát až čtyřikrát. Podle odborníků na výživu fyzicky pracující člověk potřebuje o něco více tuku a psychicky pracující o trochu více sacharidů, ve více menších porcích. Je třeba jíst v pravidelných intervalech jako prevence tzv. vlčího hladu, který souvisí s nedostatkem spánku. Rizikem pak může být sklon k obezitě.

Tip: Připravte si na noční směnu tři menší porce svačiny na bázi ovoce, mléčných výrobků a celozrnného pečiva a jedno větší jídlo v podobě např. obložené bagety. Tuky používejte s mírou a raději na bázi za studena lisovaných rostlinných olejů přidaných třeba do salátu.

Jak sladit směny a soukromí

Směnování má kromě zdravotních dopadů také vliv na společenský a osobní život. Omezuje čas, kdy člověk může pobýt se svými blízkými, podniknout něco s dětmi, vyrazit si s přáteli, stihnout některé kulturní nebo sportovní aktivity. Může ovlivnit možnost navázat nebo udržet partnerský vztah.

Řešením je důsledné plánovaní soukromých aktivit a odpočinku, stanovit si harmonogram spánku, relaxace a společenského kontaktu. Důležité je navzdory nepravidelnosti práce pěstovat své koníčky a rozvíjet vztahy s druhými lidmi.

Tip: Na volné dny naplánujte příjemné společné rodinné aktivity nebo akce s přáteli. Věnujte se oblíbené činnosti a buďte v kontaktu i s přírodou.

Směnování dle zákona

Pro kompletní obrázek se pojďme podívat na zákonný rámec směnování. Směna, je předem stanovená pracovní doba. Ze zákona délka pracovní doby při jednosměnném provozu činí nejvýše 40 hodin týdně.

Pokud se zaměstnanci střídají vzájemně po 12 hodinách v rámci 24 hodin, které jdou po sobě, jedná se o dvousměnný pracovní režim. V případě dvousměnného provozu je týdenní pracovní doba 38,75 hodiny týdně.

Pokud se však zaměstnanci střídají po 8 hodinách v rámci 24 hodin, které jdou po sobě, jedná se o třísměnný pracovní režim. Zde mohou být volné soboty a neděle. U třísměnného a nepřetržitého provozu je stanovena maximální týdenní pracovní doba 37,5 hodiny týdně. Organizačně bývá nejnáročnější zajistit nepřetržitý provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po sedm dnů v týdnu.
Zaměstnavatel je povinnen sestavit řádný rozpis směn a dodržet všechny náležitosti stanovené Zákoníkem práce, zejména pracovní přestávky – na jídlo a oddech, pro bezpečnost provozu a zejména pro nepřetržitý odpočinek v týdnu a mezi dvěma směnami.

Specifika noční práce

Noční prací je konána v době mezi 22. a 6. hodinou. Noční směna znamená pro zaměstnance překonat přirozený útlum lidského organismu a v plné bdělosti a síle podávat pracovní výkon. Je to velký nápor na tělo i psychiku. Zákon určuje, že v noci nesmějí pracovat mladiství zaměstnanci, těhotné ženy a matky do konce devátého měsíce po porodu. Kojící matky mohou požádat o zařazení na denní práci. Takové žádosti je zaměstnavatel povinen vyhovět.

Za dobu noční práce (pokud v noci odpracuje minimálně tři hodiny) přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši nejméně deset procent jeho průměrného výdělku. Na noční směně by měl zaměstnavatel zajistit dostatečné množství tekutin, občerstvení a dostupnost první pomoci. U zaměstnanců pracujících i v noci je nezbytná pravidelná lékařská péče. Zaměstnavatel je povinen noční práci svých zaměstnanců evidovat.

Správně rozepsané směny

Jednotlivé směny by měly být nastaveny za sebou v pořadí: ranní, odpolední, noční. Směnová rotace by měla minimalizovat nahromadění příznaků únavy a maximalizovat dostatečný odpočinek. Odborníci doporučují rytmus střídání stejného typu směn po sobě (např. dvě ranní, dvě odpolední a dvě noční).
Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději dva týdny předem. V případě konta pracovní doby pak minimálně jeden týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době. Dále je povinen odpracované hodiny, mzdu a začátky i konce směn řádně evidovat.
Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny nesmí délka směny přesáhnout devět hodin. Při nerovnoměrném rozvržení nebo jiné domluvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nesmí délka směny přesáhnout dvanáct hodin. Týdenní pracovní doba bez práce přesčas nesmí u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby překročit v průměru stanovenou týdenní pracovní dobu za období, které může činit nejvýše dvanáct kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

Existují osvědčená pravidla, jak snáze zvládnout adaptaci a fungování, pokud pracujete na vícesměnný provoz. Je prospěšné také znát právní rámec směnování, protože i zkušený zaměstnavatel může chybovat při rozpisu směn a ztížit tak pracovní podmínky směnujících zaměstnanců. V neposlední řadě je třeba seznámit s problematikou dopadu směn na lidský organismus i rodinu a blízké směnujících pracovníků, aby měli pochopení, pomohli v dodržování potřebné životosprávy a respektovali nutnost odpočinku.

Ing. Sabina Morawitzová

Kategorie: Pro firmy, Pro zaměstnance

Štítky: , , ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2018 KARIERA.CZ s.r.o.