Spokojení zaměstnanci tvoří zdravou a prosperující firmu

Vydáno 15.červenec 2014 v 06:27, redakce

Spojení slov zdraví a firma může evokovat myšlenku na léčení či zdravou výživu. V přeneseném smyslu to tak i je. Firma, která léčí neduhy v organizaci a „vyživuje“ své zaměstnance, podporuje vlastní správné fungování, dobré jméno na trhu a prosperitu.

love my job mutuallyLidský „kapitál“ je největším bohatstvím. Člověk je hlavním zdrojem všech myšlenek, nápadů, inovací, krotitelem techniky a informací a tvůrcem pracovních procesů. Jak vytvořit prostředí, kde se zaměstnancům dobře daří, a které je živnou půdou pro kreativitu a pracovní zapálení?

Rozvíjet lidský potenciál

Na samém počátku pracovního procesu stojí správný výběr a zaškolení nového zaměstnance. Jeho zařazení by mělo odpovídat znalostem, schopnostem a dovednostem a v optimálním případě zohledňuje i budoucí potenciál zaměstnance. Možnost dalšího rozvoje, vzdělávání, postupu či přestupu na jinou, zajímavější pozici jsou jedny z hlavních potřeb, které motivují zaměstnance k aktivitě a pracovnímu nasazení.

Proaktivní zaměstnanci každou firmu obohacují, jsou motorem pracovního dění a zdrojem nových nápadů. Ovlivňují i vytváření vztahů na pracovišti, kde fungují jako „tahoun“ i tmel kolektivu, ale projevují se stejně užitečně směrem k zákazníkům či obchodním partnerům. S výhodu lze využít „kolečka“ při adaptaci nových zaměstnanců, kdy se etablují a zaučují na několika pracovištích.

Dobře fungujícím nástrojem je rotace zaměstnanců, která rozvíjí jejich potenciál a působí jako prevence stereotypu a riziku syndromu vyhoření. Zvyšuje také vzájemnou zastupitelnost a možnosti spolupráce. Dále je možné nabídnout zaměstnancům interní a externí koučink a mentorink. Důležité je zachovat spravedlivý přístup k příležitostem. Spokojení zaměstnanci se častěji ztotožňují se strategií a cíli zaměstnavatele.

Komunikace všemi směry

Stejně důležité jako dobré vztahy a pozitivní atmosféra na pracovišti je fungující komunikace uvnitř i vně firmy. Systém vnitřní komunikace souvisí s efektivně navrženou organizační strukturou, s popsanými kompetencemi a odpovědností u každé pozice. Vyznačení různých stupňů hierarchie by nemělo bránit možnosti obrátit se vždy v naléhavých případech i z nejnižších úrovní na „nejvyššího šéfa“. Tzv. otevřené dveře do kanceláře manažerů ukazují vstřícnost vůči zaměstnancům a jejich potřebám či námětům.

S komunikačními toky souvisejí i průzkumy spokojenosti zaměstnanců, které probíhají anonymně. Dalším informačním prostředkem jsou hodnotící pohovory nadřízeného se zaměstnancem, kdy obě strany hodnotí situaci a vyjadřují, co potřebují pro to, aby svoji práci mohli dobře vykonávat. Stejně jako u zákazníků je třeba se ptát na potřeby každého zaměstnance. V neposlední řadě je komunikace důležitá při reorganizaci a propouštění zaměstnanců, kdy je důležité pravdivě a zavčasu informovat o dění, aby se předešlo panice, fámám a demotivaci zaměstnanců pod vlivem obav ze změn. Outplacement by měl být samozřejmou součástí procesu propouštění z organizačních důvodů.

Firemní kultura

Jedním z pilířů fungující a zdravé firmy je kvalitní firemní kultura. Zformulované pravidla a filosofie firmy by měly korespondovat se skutečnou atmosférou a zvyklostmi na pracovišti. Směrování společnosti a zejména pravdivost a životnost firemní kultury ovlivňují loajalitu zaměstnanců. Pravidla na pracovišti posilují či oslabují emoční závazek, který k zaměstnavateli každý zaměstnanec zaujímá.

Každá firma v podnikání vytváří obchodní strategii a marketing, kde stanoví, co se bude dělat a kdo budou zákazníci, jak se odliší od konkurence na trhu. Další oblastí zájmu jsou lidské zdroje, tedy schopnosti a dovednosti zaměstnanců, jejich odbornost, a jak ji dovedou aplikovat v praxi. Důležité je aplikovat fungující metody vedení lidí, principy týmové práce, umění řešit konflikty. Nezbytnou podmínkou prosperity jsou efektivně nastavené procesy a systémy jako je organizační struktura, informační a finanční toky. Firemní kultura působí na všechny tyto sféry činností, protože se ve výsledku jedná se o skutečné myšlení a chování lidí v organizaci.

Zdraví zaměstnanců

Zaměstnanec, který je spokojený, zdravý, psychicky vyrovnaný a dodržuje správnou životosprávu, přináší dlouhodobý profit i svému zaměstnavateli. Vyplatí se tedy investovat do seminářů o psychohygieně, prevenci a léčení negativního stresu. Inspirující jsou i přednášky o zdravém životním stylu a výživě.

Posilování pocitu životní pohody a spokojenosti tzv. „well being“ jde ruku v ruce se zdravým životním stylem a výživou. Nabízí se možnost ochutnávek zdravých svačin a nápojů v rámci pitného režimu na pracovišti. Zdravý organismus produkuje potřebné množství energie pro výkon práce, lépe zvládá stres, a odolává nemocem. Kondici posílí i možnosti nejrůznějších pohybových aktivit, které se objevují v nabídce benefitů.
Psychické a následně fyzické zdraví zaměstnanců posílí i stále frekventovanější relaxační zóny, kde je možné si několik minut odpočinout a nabrat síly do další práce. Bezpečné a zdravé pracovní prostředí by mělo být samozřejmostí. Pracovní neschopnost v harmonickém pracovním prostředí klesá významným způsobem.

Odměny a benefity

Moderní systém „cafeteria“ umožňuje čerpání kreditů na nejrůznější pohybové, kulturní a společenské aktivity či na poukázky na nákup sportovního vybavení. Lze doporučit co nejširší záběr zdraví prospěšných aktivit – nejen obligátní permanentka do posilovny či na squash, ale i příspěvek plavání, masáže, jógu, pilates, wellness či rychlokurz nordic walkingu.

Každý si může v systému „cafeterie“ vybrat aktivitu podle svého naturelu. Může zde být i poukaz na nákup do obchodů zdravé výživy či farmářských prodejen. Oblíbené stravenky lze nahradit či doplnit zajištěním dotovaných zdravých obědů na pracovišti či v blízké restauraci. Firemní oslavy a akce je možné uspořádat někde poblíž přírody spíše než v zakouřeném prostředí restaurace. Týden dovolené navíc může být podpořen plánováním dovolených v delších celcích, minimálně jednou za rok čerpat aspoň čtrnáct dní v jednom kuse, aby se organismus mohl regenerovat.

Flexibilní úvazky a práce z domova

Možnost sladit pracovní a soukromý život tedy „work-life balance“ se týká nejen rodičů malých dětí. Tento požadavek se stává běžnou potřebou zaměstnanců, kdy ke své profesi chtějí připojit i své další pracovní a osobní aktivity. Může to být jiná práce, vzdělávání, sport, cestování, péče o blízkého člověka či jen potřeba budování jiných vztahů než těch pracovních.

Přínos pro zaměstnavatele pak spočívá ve vděčném a odpočatém zaměstnanci na částečný úvazek, který udělá někdy za méně hodin i více práce než unavený pracovník za plnou pracovní dobu. Další formou může být sdílení pracovního úvazku, které je navíc výhodné i co se týče zastupitelnosti v dobách nemoci či dovolené.

Pružná pracovní doba a možnost pracovat z domova v dohodnuté časy vyhovuje většině dnešních aktivních lidí, rodičů či zaměstnanců dojíždějících za prací z větší dálky. Práce z domova navíc pomůže šetřit náklady na pracovní prostředky, energie, pronájem prostor atd. Zaměstnanci, kterým zaměstnavatel v jejich potřebách vyjde vstříc, vykazují zvýšenou motivaci a chuť k práci. Posiluje je loajalita k vstřícnému zaměstnavateli.

Pozitivní image zaměstnavatele

Značka dobrého zaměstnavatele či zdravé firmy, která má kromě obchodního ducha
i  prosociální cítění, přitahuje kvalitní uchazeče a potencionální zaměstnance. Stejně tak působí přitažlivě i na zákazníky a obchodní partnery. Investice do lidí je jedna za nejperspektivnějších cest k rozvoji firmy.

Média si všimnou výrazných charitativních počinů, jako je dočasné zapůjčení zájemců z řad zaměstnanců do neziskového sektoru, aby tak předali svoje znalosti a zkušenosti pro dobrou věc. Funguje to současně jako prevence syndromu vyhoření u dlouhodobých zaměstnanců a exponovaných manažerů,které by firma jinak nerada ztratila. Nejvíce kladných hodnocení zaměstnavatele přichází od spokojených zaměstnanců a šíří se do světa všemi směry. A to je pro zaměstnavatele ta nejlepší vizitka.

Ing. Sabina Morawitzová

Kategorie: Pro firmy, Pro zaměstnance

Štítky: , ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2017 KARIERA.CZ s.r.o.