STÁTNÍ SVÁTKY aneb SVÁTEČNÍ PŘIPLÁCENÍ

2017-11-23 11:18:25, redakce, Pro zaměstnance, Pro firmy

Jak je to s prací ve svátek? Musím ve svátek do práce? Kdy je nárok na náhradní volno? Do kdy můžu vybrat náhradní volno?

KDY MÁME VOLNO

Státní svátky:

1. leden: Den obnovy samostatného českého státu (1993) 8. květen: Den vítězství (1945, konec 2. světové války v Evropě) 5. červenec: Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (863) 6. červenec: Den upálení mistra Jana Husa (1415) 28. září: Den české státnosti (935) 28. říjen: Den vzniku samostatného československého státu (1918) 17. listopad: Den boje za svobodu a demokracii (1989)

Ostatní svátky:

1. leden: Nový rok Velký pátek (pohyblivý od 20. března do 23. dubna, v roce 2018 bude Velký pátek 30.3.) Velikonoční pondělí (pohyblivý, mezi 23. březnem a 26. dubnem, v roce 2018 vychází na 1.4.) 1. květen: Svátek práce 24. prosinec: Štědrý den 25. prosinec: První svátek vánoční 26. prosinec: Druhý svátek vánoční

KDO MUSÍ PRACOVAT VE SVÁTEK

Na práci ve svátek pamatuje § 91: (4) Ve svátek může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon prací, které je možné zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, práce v nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele. Jako příklad takových zaměstnanců lze uvést lékaře, policisty, hasiče, dělníky v továrnách s nepřetržitým provozem, řidiče, strojvedoucí, piloty a letušky, pracovníky ostrahy. Ulevilo se pracovníkům v prodejnách s plochou nad 200 m čtverečních, protože ti nyní nemusí do práce v tyto dny: 1. ledna, na Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. 24.12. musí obchody zavřít nejpozději ve 12:00 hodin.

MZDA ZA PRÁCI VE SVÁTEK

Práci ve svátek řeší § 115 Zákoníku práce: Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek

(1) Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.(2) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.(3) Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.