Vyzrajte na manipulaci!

Vydáno 1.březen 2014 v 21:52, redakce

Nejedná se o vzácný úkaz, spíše naopak. S manipulativním chováním se setkáváme v každém věku a v nejrůznějším prostředí. Manipulovat s vámi může batole, životní partner, manažer i senior. Je to nelegitimní prostředek k tomu, aby se jedinec, který se cítí slabším, domohl splnění svých přání.

iStock_000012512436SmallSoučástí duševní výbavy dnešního člověka by tedy měla být i praktická příručka, která spolehlivě provede úskalími manipulace, počínaje jejím odhalením, přes obranu až po vypořádání se s ohrožující situací.

V podstatě byste se mohli cítit polichoceni. Manipulátor vás považuje za silného protivníka. Obává se přímé konfrontace a volí taktiku zákulisního boje a pletich. Ovlivňuje dění tajně a tahá za nitky v domnění, že je mazaný a nenápadný. Vyvolává u protivníka nejrůznější pocity, jako je třeba vina, strach, vděk či lítost. Oběť manipulace je těmito emocemi vedena k jinému chování a jednání, než by si sama svobodně zvolila.

Jak se projevuje manipulace

Manipulace je skryté a zištné jednání ve vztahu k druhému člověku. Není snadné ho zpočátku odhalit. Dá se poznat třeba tak, že věci neplynou, jak mají. Jakoby seděla příslovečná žába na prameni. Manipulace může mít podobu nevědomého či vědomého bojkotu, například nějaké dohody, spolupráce či společného projektu. Nebo to může být blokování aktivit jiného člověka, bránění v dosažení jeho cíle. Za manipulací nejčastěji stojí potřeba dosáhnout svého cíle bez ohledu na zájmy a přání druhých osob. Projevuje se například černým či černobílým viděním problému či odvoláváním se na autority či nesporná fakta, uzurpováním si práva a pravdy nebo svalováním viny na druhé a zbavováním se odpovědnosti za běh událostí. S manipulací souvisí i potřeba moci, pocitu převahy, často spojeného se snižováním sebevědomí druhého člověka. Manipulátora pak někdy prozradí neuvědomělý výraz opojení na jeho tváři, když se manipulace daří. Naopak okolí často překvapí nepřiměřený vztek, když někdo nebo něco jeho „dílo“ hatí.

Manipulátor má více tváří

Snaha manipulátora je nenápadně přesvědčit druhého člověka či skupinu lidí o své myšlence či názoru, a přimět je k jednání v zájmu manipulujícího. Využívá k tomu svých znalostí o slabostech a potřebách druhých lidí a často i svého charismatu. Můžeme se setkat s několika častěji se vyskytujícími typy manipulátorů i s jejich kombinacemi:

 • Autoritář – využívá své nadřazené postavení (rodič, nadřízený) k sebeprosazení
 • Oběť – vyvolává v ostatních závazek a pocit viny (přehnaně pečující osoba)
 • Neutrál – jedná neurčitě nebo nečitelně, zříká se odpovědnosti
 • Egocentrik – vše se musí přizpůsobit jeho potřebám a točit se kolem něj
 • Puntičkář – vysvětluje své zájmy logicky, požaduje vykonávat do puntíku přesně
 • Destruktor – snaží se o zmatení, dezorganizaci či zničení protivníka
 • Měňavka – mění své názory a postoje podle toho, s kým právě hovoří
 • Tyran – snaží se snížit hodnotu člověka, používá kritiku, pomluvy, ponižování
 • Lhář – překrucuje skutečnosti, zneužívá i třetí osoby ke zprostředkování komunikace
 • Mecenáš – záměrně si zavazuje lidi dary, půjčkami, posty a zdánlivou velkorysostí
 • Vítěz – tvrdí, že za úspěchem stojí on, za neúspěch mohou ti druzí
 • Kazatel – bude vám podsouvat nějakou sociální roli a nutné povinnosti s ní spojené

Bránit se lze asertivně

Asertivita je ucelený systém komunikace, který napomáhá jednat a hovořit v souladu se svojí osobností tak, abychom si zachovali sebeúctu a pozitivní sebehodnocení. Jedná se o přímé jednání, tedy o protipól manipulace. Je to účinný způsob, jak se ubránit manipulativním tlakům okolí a jak zdravě prosadit svoje požadavky. Současně by měl být přítomen respekt nejen k sobě, ale i k druhým lidem a jejich potřebám. Důležité v komunikaci je vyjadřovat svoje emoce přiměřeným a slušným způsobem a současně reflektovat pocity druhých. Nezbytné pro asertivní jednání je umět nést odpovědnost za svoje jednání a rozhodnutí. Pokud chcete někoho přesvědčit přímou cestou, pak je třeba promyslet pravé argumenty a nabídnout zisk oběma stranám.

Příručka pro zvládnutí manipulace:

 1. zorientujte se v méně přehledné situaci, naslouchejte protistraně
 2. rozeznejte manipulaci, pokládejte otevřené otázky
 3. pojmenujte situaci – buď jen pro sebe nebo i otevřeně navenek
 4. zabývejte se problémem a hledáním řešení, a ne tím, kdo co zavinil
 5. přijměte různá protiopatření – zde jsou různé varianty:
  • ptejte se otevřeně a konkrétně na nejasnosti a žádejte zdůvodnění
  • ignorujte projevy manipulace a pokračujte dál v rovnocenném dialogu
  • označte manipulaci za nedorozumění a domáhejte se vysvětlení „jako malému dítěti“
  • změňte úhel pohledu a požádejte, aby se na situaci pohlédlo očima třetí osoby
  • vystupte ze hry ukončením rozhovoru nebo dotazem, jak by to manipulátor řešil sám
  • naučte se říci ne, pokud vám z jakéhokoliv důvodu požadavek nevyhovuje
   argumentujte jasně a věcně, slušně a asertivně
 6. argumentujte jasně a věcně, slušně a asertivně
 7. převezměte kontrolu nad komunikací
 8. umožněte ustoupit manipulátorovi se ctí
 9. dejte prostor pro urovnání a pokračování spolupráce či vztahu, ale v nové kvalitě
 10. kontinuálně si pěstujte zdravé sebevědomí a sebereflexi

Pár slov na konec…

Manipulace je nežádoucí jev s destruktivními následky. Jedná se zpravidla o zištný úmysl, který je dosahován na úkor druhého člověka. Ničí vztahy mezi lidmi, nejen v pracovním kolektivu, ale i v rodině, mezi partnery, sousedy a přáteli. Mohou však existovat situace, kdy je manipulace způsobem, jak zachránit život člověka. Například psycholog, specialista v zásahové jednotce, může v krizové situaci pozitivní manipulací docílit toho, že sebevrah nakonec nespáchá svůj čin. Záchrana života se jeví jedinou polehčující okolností pro použití manipulativních technik vůči okolí.

Ing. Sabina Morawitzová

Kategorie: Osobnostní rozvoj, Pro zaměstnance

Štítky: ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2017 KARIERA.CZ s.r.o.