Pohovor: jak personalistu zaujmout

2018-12-18 18:26:20, redakce, Hledání práce, Pro zaměstnance, Přijímací řízení

Když pohovor skončí, většinou si uchazeči říkají, co měli udělat jinak, "správné" odpovědi jsou najednou úplně nasnadě. Po bitvě je každý generál a nejinak je tomu i po pohovoru, proto na sebe nebuďte tak přísní.

První dojem

Personalisté jsou zvyklí nedat jen na první dojem. Přesto pokud jste přišli pozdě a neomluvili se, k tomu máte nevhodné oblečení, jsou to mínusové body, to je jisté. Naopak uchazeč, který přijde včas, pozdraví, správně podá ruku, je vhodně oblečen, usmívá se, je na tom hned od začátku o poznání lépe.

Hm, tohle nesedí

Určitě během pohovoru přijde řeč na CV. Když Vás personalista nachytá při lži, nebude to dobré. Pokud uvedete vymyšlené reference nebo znalost jazyka, který ve skutečnosti neovládáte, bude to u pohovoru konečná. Personalista Vás vyhodnotí jako nedůvěryhodného člověka, kterému nebude chtít dát šanci.

Málo nadšení

Když bude mít personalista dojem, že chcete jen zaplácnout období, než si najdete lepší práci, snížíte si šance na přijetí. Předem si o pozici zjistěte co nejvíc informací, abyste mohli projevit co nejupřímnější zájem. Když budete působit laxně, těžko personalistu přesvědčíte.

Hodí se do firmy?

Personalisté dobře zvažují, zda zapadnete do kolektivu. U některých výběrových řízení dokonce mezi finalisty vybírá nového kolegu přímo stávající kolektiv. Nemá smysl předstírat, že jsem extrovert a týmový hráč, když nejraději v tichosti pracuji sám na svém úkolu. Proto buďte upřímní. Není nikde psáno, jakou osobnost personalista zrovna potřebuje najít.

Shrnutí pohovoru

Zkušený personalista přesně ví, co připsat trémě nebo nervozitě. Všichni jsou více či méně nervózní, nikdo si pohovory asi úplně neužívá. Je to jako zkouška. Takže po této stránce buďte v klidu, jistě nebudete vyčnívat právě takto. Ale abyste na sebe upozornili v dobrém, je dobré vystupovat zdravě sebevědomě a přitom si nevymýšlet. Pokud budete na otázky odpovídat stylem "mám rád výzvy", "v minulém zaměstnání jsem neměl kam profesně růst", "rád se učím nové věci", budete jedním z mnoha. Tohle říká každý. Je dobré neříkat prázdné fráze, ale více popsat konkrétní situace. Pohovor neberte tak, že musíte předstírat, že jste někdo lepší a super úspěšný. Jde o to být korektní, komunikativní a sám sebou.