Zákoník práce: Odstupné

Vydáno 26.červenec 2014 v 20:00, redakce, 433 komentáře

Odstupné může být hotovým pokladem. Občas firmy vyplácejí opravdu velké částky – například nabídka Škody Auto byla až 27-násobek mzdy. Známé jsou i případy „zlatých padáků“ top manažerů, kde často padají milionové částky. Jak ale na odstupné pamatuje Zákoník práce (§ 67)?

Výpověď pro nadbytečnost a zrušení zaměstnavatele: až 3-měsíční odstupné a 2-měsíční výpovědní doba

Coins and plant, isolated on white backgroundNárok na odstupné zaměstnanci vznikne, pokud dojde k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách
Stejně tak nárok na odstupné vznikne i zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr podle § 56 více zde.

Výše odstupného

a) jednonásobek průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
b) dvojnásobek průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
c) trojnásobku průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky
d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4: Jen bude-li to sjednáno v kolektivní smlouvě, může být práce přesčas odpracovaná v kontu pracovní doby ve vyrovnávacím období sjednaném v kolektivní smlouvě, které nepřesáhne nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích, v rozsahu nejvýše 120 hodin započtena do pracovní doby jen v bezprostředně následujícím vyrovnávacím období.

Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.

Úraz či nemoc z povolání: 12-měsíční odstupné a 2-měsíční výpovědní doba

Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.
§ 52 d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice

Existuje ale výjimka podle § 367, kdy zaměstnavatel 12-měsíční odstupné v případě úrazu platit nemusí. Tato situace nastane, pokud zaměstnanec poruší bezpečnostní pokyny či jedná lehkomyslně při výkonu práce.

Odstupné se vyplácí s poslední mzdou

Podle Zákoníku práce vyplatí odstupné zaměstnavatel po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu, pokud se se zaměstnancem nedohodne na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

Odstupné u smlouvy na dobu určitou

Pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby. V tomto případě nárok na odstupné není. Pokud by ale zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď v průběhu trvání smlouvy, pak by zaměstnanec měl nárok na odstupné.

Např. smlouva od 1.1.2014 do 31.12.2014. Pracovní poměr by standardně skončil uplynutím doby 31.12.2014. Pokud by zaměstnavatel dal výpověď zaměstnanci např. 20.6.2014, pak by existoval nárok na odstupné stejně jako u pracovní smlouvy na dobu neurčitou a to ve výši jednoho průměrného výdělku, protože pracovní poměr trval méně než rok.

Jak se odstupné vypočítává

Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný hrubý měsíční výdělek. Odstupné podléhá dani z příjmů, ale neodvádí se z něj pojistné na sociální a zdravotní pojištění.  Více informací najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kdy začíná běžet výpovědní doba

Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce.
Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z § 53 odst. 2, § 54 písm. b) a § 63.
Prakticky: 2-měsíční výpovědí doba a doručení výpovědi 20.10. – začátek výpovědní doby 1.11. – konec výpovědní doby 31.12.

Místo výpovědní doby vyšší odstupné

V praxi se často stává, že zaměstnavatelé dávají přednost vyplacení 5-měsíčního odstupného (2 mzdy za výpovědní dobu a 3 jako odstupné). Důvody pro takové rozhodnutí bývají různé. Zaměstnanec, který končí, často firmě škodí a to například kopírováním citlivých dat či poštváváním kolegů proti zaměstnavateli.

Odstupné a registrace na úřadu práce

Od 1.1.2011 se změnily podmínky pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti.

Při výpovědi ze strany zaměstnance nebo při odchodu na dohodu bude přiznána nižší podpora:

Ukončí-li uchazeč o zaměstnání pracovní poměr bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, bude mu poskytována podpora v nezaměstnanosti ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního ukončeného zaměstnání (při splnění ostatních podmínek pro nárok na podporu).

Odstupné odloží příjem podpory v nezaměstnanosti:

Nově nebude poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu, po kterou uchazeči o zaměstnání přísluší zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné. Podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti se v těchto případech nebude krátit, pouze se posune její počátek o dobu, po kterou uchazeči o zaměstnání přísluší zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné.

Práva na odstupné se lze domáhat u soudu

V případě, že by odstupné nebylo vyplaceno, ačkoliv je něj dle dohody či výpovědního důvodu nárok, lze odstupné vymáhat soudně. Skutečně lze důrazně doporučit trvat na uvedení přiznání odstupného v dohodě o rozvázání pracovního poměru. Dohoda by měla pro účely odstupného současně obsahovat i přesně stanovený paragraf, proč dochází k rozvázání pracovního poměru. Bez uvedeného paragrafu se obtížně nárok na odstupné prokazuje.

Napište nám svoje zkušenosti s vyplácením odstupného!

Share

Kategorie: Pracovní právo

Štítky: , , ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Komentáře ke článku “Zákoník práce: Odstupné”

 1. Tomáš napsal:

  Dobrý den,

  může mi zaměstnavatel změnit mzdu, že už mi ji nevyplácí podle mzdy, kterou mám mít, ale vyplácí ji podle měsíčního zisku firmy? Nedal mi podepsat žádný papír, jen mi to oznámil.

  Díky za odpověď.

  • petra napsal:

   Dobrý den, Tomáši,

   podívejte se prosím do své pracovní smlouvy, jak je mzda stanovena. Takto máme málo informací

 2. Kateřina Svobodová napsal:

  Dobrý den,
  dostala jsem výpověď dohodou.
  Podle paragrafu 49 ZP. S nárokem na
  na 3 měsíční odchodne. Bylo mi řečeno
  že budu mít nárok na podporu.
  Od prvního měsíce kdy se zaeviduji
  na úřadu práce. Je to pravda.

  • petra napsal:

   Dobrý den, Kateřino,

   na podporu budete mít nárok až po uplynutí 3 měsíců, které „pokrývá“ odchodné

 3. Dagmar napsal:

  Dobrý den,jsem pracující důchodce,můj pracovní poměr trva 28 let.Nyní jsem byla převedena na namáhavější práci,pracuji jako pracovník v soc.službach.Když dodam potvrzení od lékaře,že mám nález na krční páteři a nedoporučuje mi na tomto odd.pracovat.Mám nárok na odstupné?Děkuji za odpověď

  • petra napsal:

   Dobrý den, Dagmar,

   ano, určitě se na lékaře obraťte. Také ale záleží, zda jste souhlasila se změnou pracovní smlouvy

 4. JIŘINA napsal:

  Dobrý den, zaměstnavatel mi oznámil, že sociální služba Nizkoprahove zařízení pro děti a mládež, kde pracuji bohužel končí k 31.12.2020. A nemá pro nás další uplatnění, smlouvu mám na dobu neurčito. V organizaci pracuji od r. 2014 měla jsme smlouvu na dobu urcitou, po mateřské jsem se vrátila do práce 1.1.2018 a dostala jsem práci na neurčito. Budu mít nárok na odstupné. Děkuji za odpověď, doufám že jsem to napsala trošku srozumitelně 😊.

 5. Petra napsal:

  Dobrý den,
  jsem zaměstnaná od 1.11.2018, na dobu neurčitou. Momentálně jsme se dozveděli, že bude provozovna (lékárna) přepsána na jinou firmu (stejný majitel). Podmínky se změnili a uvažuji o odchodu. Jak bude vypadat smlouva, nevím, ještě nám nebyla předána (pokud bude stejná jen změna firmy netuším). Pokud bych smlouvu nepodepsala mám nárok na nějaké odstupné?

  Děkuji

 6. Romana napsal:

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak to chodí když mi byl přiznán částečný důchod. Lékař u kterého jsem byla mě uschopnil práce schopná s omezením, s tím že pracovat chci.Práci mám na neurčito. Ale zaměstnavatel stanovil nové podmínky, kde chce mít vyjádření od lékaře jen schopen práce,neschopen práce,omezení ho nezajímá a kdysi platilo i omezení. Tímto se chci zeptat a informovat jestli mám od zaměstnavatele nárok na odstupné. Nebo jestli mě může dát sám výpověď. A pokud by mi lékař musel změnit na práce neschopná, jestli i v tomto případě bych měla nárok na odstupné nebo ne.
  Předem vám děkuji za danou odpověď.

 7. Petra napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jsem zaměstnána od 1.1.2017 a zaměstnavatel mi nyní v prosinci 2017 chce dát výpověď pro nadbytečnost. Nevím zda mám nárok na 2-měsíční výpovědní lhůtu a 2 měsíční odstupné nebo pouze 1 měsíční odstupné. Zda se 2-měsíční lhůta započítává do délky pracovního poměru. Děkuji

 8. Zdenek napsal:

  Dobrý den,chtěl bych se zeptat,jestli mám nárok na odstupné, jestliže mě ze zdravotních důvodů zaměstnavatel přeloží na jinou práci a já ji nepřijmu.Děkuji předem za odpověď. Pracuji ve firmě již 13 let a při práci kterou vykonávám se to již na zdraví podepíše.

  • petra napsal:

   Dobrý den, Zdeňku,

   záleží, zda jde o nemoc z povolání. Pokud ne, nárok není 🙁

   Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Byl-li se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr, protože nesmí podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání, a zaměstnavatel se zcela zprostí své povinnosti podle § 270 odst. 1 , odstupné podle věty druhé zaměstnanci nepřísluší.

 9. hana napsal:

  DOBRY DEN MUJ ZAMĚSTNAVATEL MI CHCE DAT VYPOVĚD,POZBYLA DLOHO.ZPŮSOB.KONAT DOSAVADNÍ PRACI.NA JINOU PRACI ME NEPREVEDL CO MOHU JAKY PARAGRAF OČEKAVAT.BUDU MÍT NAROK NA ODSTUPNE.CO KDYZ NEPODEPISU VYPOVED.DEKUJI

  • petra napsal:

   Dobrý den, Hano,

   podle ZP můžete očekávat výpověď podle § 52 písm.e.

   Výpověď daná zaměstnavatelem
   § 52
   Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů
   e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,

   Odstupné v tomto případě bohužel nepřísluší. Jiná by byla situace, pokud by šlo o pracovní úraz či nemoc z povolání.

 10. Zuzana napsal:

  Dobrý den,
  pracuji ve spol. od roku 2013. Nejprve jsem tam byla za mateřskou a pracovní smlouvu měla na dobu určitou, která končila k 30.6.2017. Od 1.7.2017 jsem dostala novou smlouvu již na dobu neurčitou. Nyní se naše odd. přesouvá do jiné země a já co nejdříve dostanu výpověď. Zajímalo by mě, na jaké odstupné mám nárok? Děkuji Zuzana

 11. Pavel napsal:

  Zdravím.

  Mám spíše informativní otázku. Pracoval jsem pro firmu od 1.12.2010 na dobu určitou. Prodloužena byla vždy po půl roce a nakonec do 31.3.2013. V prac. neschopnosti následkem úrazu jsem byl pouze od 13.9.2012 do 21.9.2012 a ještě od 1.12.2012 do 14.12.2012. A na závěr šéf přinesl:

  Oznámení o neprodloužení smlouvy

  Oznamujeme vám, že váš prac. poměr u firmy … končí k 31.03.2013 a bohužel vám nemůžeme smlouvu prodloužit.
  Za vykonanou práci vám děkujeme a přejeme mnoho dalších pracovních úspěchů.

  Datum byl 22.03.2013 a ja to dostal 25.03.2013. Samozřejmě jako kluka v 20 letech mě to štvalo, protože tohle datum mělo znamenat smlouvu na neurčito. Byl sem za šéfem i s kolegou a požadoval jinou práci nebo odstupné a on jediné co nabídl tak jít pod agenturu, která si mnula ruce a to já neuznávám (oznámení to je, ale také tam není žadný důvod a pochyby jsou stále). Také jsem byl za pánem na ÚP. Je to krajský vymahač ÚP a řekl že jsem v právu ať se stavím za dva dny. Poté telefonoval, stále, stále a když to položil tak z první řekl: Změnil se zákon, máte smůlu. A podle mě je to uplně jinak 😀 :-). V té době začal život! Žena mi oznámila, že jsme těhotní :-). Ta jistota od té doby chybí.

  Děkuju za odpovědi a hezký den všem. 🙂

  • petra napsal:

   Dobrý den, Pavle,

   mrzí mě to. Ale zaměstnavatel tehdy neměl povinnost smlouvu prodloužit a ukončení bylo v souladu se ZP. Doporučuji dívat se spíš do budoucnosti než do minulosti, kterou již nezměníte. Jste velmi mladý, určitě Vás v životě čeká ještě velké množství pracovních úspěchů a především radosti v osobním životě. Nedovolte, aby Vás tato pracovní zkušenost i nadále negativně ovlivňovala!

 12. Michala napsal:

  Dobrý den,

  obracím se na Vás, jelikož bych ráda věděla, kdy má zaměstnanec nárok na odstupné od zaměstnavatele.

  Pracuji pro jednu firmu ( s.r.o. ), která se rozhodla prodat provozovnu ( jen budovu ) a zaměstnance chce převést pod nového zaměstnavatele ( jedná se pouze o ohlášení změny zaměstnavatele, jak mi bylo sděleno ). Pokud mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou, pak kdy mám nárok na odstupné a za jakých podmínek. Může mě zaměstnavatel převést pod jiného zaměstnavatele bez mého souhlasu.

  Předem děkuji za odpověď.

 13. Václav napsal:

  Dobrý den Jsem u firmy na neurčito firma končí kvůli zdravotním problémů majitele firmy údajně je firma v dluzích a tak nás přemlouvají aby výpověd jsme změnili na dobu určitou a odešli bez odstupného a odešli bez odstupného může to udělat .děkují .

  • petra napsal:

   Dobrý den, Václave,

   pokud nebudete souhlasit se změnou smlouvy, nemusíte nic podepisovat, na odstupné nárok je. Otázkou ale je, zda firma bude mít na vyplacení odstupného prostředky v této situaci

 14. Pavlína napsal:

  Dobrý den ,prosím o radu jak se mám zachovat ,je mi 52 let jsem zaměstnaná u firmy 5 let ,1 rok jako uklízečka ,2roky uklízečka a pomocnice k rukám šéfa a od ruku 2015 mi byla změněna smlouva ( dodatkem k pracovní smlouvě) na mistrovou provozu se zvýšením platu. Od nového roku 2017. se změnilo chování mého nadřízeného v můj neprospěch ( víc práce, větší požadavky na mou práci) začala jsem tušit že se něco děje a nasadila větší pracovní tempo a odnesla jsem to zdravotně od dubna 2017 jsem v pracovní neschopnosti , minuly týden mi můj šéf oznámil že se mnou už nepočítá s práci jako mistrová ale že se nemusím bát o místo jen že mi nabízí práci v uklízečky ( pokud to dovolí můj zdravotní stav ) na dohodu, což se mi nezamlouvá ( určitě bych měla nižší plat) a zároveň mi poradil ať se po dobu nemocenské dívám po nové práci a na nemocenské zůstanu co nejdéle, má právo mi nabídnout méně placené místo,, nejsem si vědoma že bych porušila nějaký pracovní paragraf“ nebo mi musí dát práci se stejným platem? a pokud pro mě nemá práci a já odmítnu jeho návrh( na dohodu) dá mi výpověď, mám právo dostat odstupné.. Vůbec nevím jak se mám zachovat a hlavně abych si víc neuškodila. Prosím poradíte mi ? moc předem děkují

  • petra napsal:

   Dobrý den, Pavlíno,

   se všemi navrhovanými změnami v pracovní smlouvě musíte předem souhlasit a podepsat je. Pokud se Vám nové podmínky líbit nebudou, nemusíte na ně přistupovat a zaměstnavatel by Vám měl dát výpověď a náleželo by Vám odstupné. Někdy bohužel zaměstnavatelé zkoušejí zákonné podmínky obejít, aby se vyhnuli placení odstupného. Záleží, jak seriózní je Váš zaměstnavatel a zda jste případně ochotna řešit celou věc právní cestou…

 15. Petra napsal:

  Dobrý den,

  chtěla bych vás poprosit o radu. Jsem zaměstnaná na HPP na dobu neurčitou, v pracovní smlouvě mám uvedenou pozici account executive, zaměstnavatel na mne ale začal naléhat, abych přešla na jinou pozici – office manager, takže by se obsah práce zásadně lišil od původní náplně, s tím ale nesouhlasím. Jako důvod mi slovně řekli, že se jim zdá, že se v pozici accounta necítím dobře, reálně je to ale z důvodu, že není dostatečné množství zakázek, na kterých bych mohla jakou account pracovat a hodila bych se jim momentálně na jiné pozici.

  Na základě mého nesouhlasu jsme se dohodli na ukončení prac. poměru dohodou. Chtěla jsem se zeptat, zda můžu po zaměstnavateli požadovat odstupné? Bojím se, že pokud se zmíním, že budu požadovat odstupné, dají mi výpověď pro nesplňovaní podmínek na předchozí prac. pozici? Jak se předtím můžu bránit, prosím? Bojím se, že jim nedokážu, že mě chtěli přeřadit… Případně, jak by měla vypadat písemná dohoda o rozvázání prac. poměru a v ní zmínka o nároku na odstupné?

  Děkuji mockrát za reakci a za radu.

 16. MARTA napsal:

  DOBRY DEN,CHTELA JSEM SE ZEPTAT PRACUJI JAKO ZUB.INSTRUM.A DNESKA JSEM SE DOZVEDLELA ZE PANI DOKTORKU CEKA OPERACE A PAK BUDE ASI MESIC NEBO DVA DOMA A PO ME CHCE AT JI PODEPISU VYPOVED DOHODOU NA CO MAM PRAVO A NA CO NE.

 17. Věra napsal:

  Dobrý den,
  30.6. dostanu výpověď. Vím, že se odstupné bude počítat dle PMV za období 1 – 3/2016. V březnu mám jít na plánovanou operaci. Naruší mě neschopnost výši odstupného? Je lepší operaci přesunout na duben? Jestli budu čerpat PN nebo dovolenou 14 dní je jedno. Jak se výpočet krátí? Když budu 14 dní na neschopence či dovolené.
  Děkuji Věra

 18. Dagmar napsal:

  Dobry den,
  U firmy pracuju jiz tretim rokem s tim, ze jsem kazdy rok mela smlouvu na dobu urcitou. Smlouva vyprcha k poslednimu cervnu s ja mam dostat vypoved. Jak je to s odstupnym? Vztahuje se to na posledni uzavrenou smlouvu, tedy nemam odpracovany rok a mam narok pouze na mesic odstupneho nebo se ty smlouvy berou jako celek, ze mam odpracovany 2 roky a odstupne cini 2 mesice?
  Moc dekuji za odpoved.
  Dagmar

 19. Zdenka napsal:

  Dobrý den.Ráda bych se zeptala na jaké odstupné mám nárok když jsem dostala výpověd v době kdy jsem měla smlouvu na dobu neurčitou.Smlouvu jsem měla od devátého měsíce tohoto roku ale u zaměstnavatele jsem pracovala cca 2 roky.Přesně na dobu neurčitou jsem měla smlouvu rok a v předešlém období jsem měla smlouvu na DPP.
  Zaměstnavatel mi chce dát od 7.12 do 29.2 60 % z platu a od Nového roku mi běží dvouměsíční výpovědní lhůta.
  Moc prosím o pomoc.Jelikož nevím zdali mám podepsat výpověd a nebo si nárokovat odstupné.
  Děkuji za rychlou odpověd.

 20. Petr napsal:

  Dobry den, nemohu se dopatrat odpovedi na otazku, kdyz dam klasickou dvoumesicni vypoved, napr 20.10.2015, kdy me dvoumesicni vypovedni lhuta zapocne 1.11.2015 a skonci 31.12.2015, tak zda li mam narok na odstupne pokud v teto me vypovedni lhute muj zamestnavatel je nucen skoncit. Je dosti mozne ze muj zamestanvatel bude muset ukoncit svuj bussiness a podnik uzavrit. Mam v teto situaci narok na odstupne kdyz uz jsem mu dal papir s podepsanou vypovedi ?
  Dekuji
  Petr

 21. Hanka napsal:

  Dobry den,chtela jsem se zeptat,31.3.2016 mi konci rodicovsky prispevek,mam smlouvu na na dobu neurcitou,muj zamestnavatel zavrel obchod 20.8.2015,ale nedostala jsem zadne vyrozumeni o ukonceni pracovniho pomeru a ani odstupne,zajimalo by me jak mam postupovat dal,dekuji za radu,hezky den.

 22. Romana napsal:

  Dobry den.mam smlouvu na dobu neurcitou.stal se mi pracovni uraz.dali mi 2id.nebyla pro me prace.kdyz jsem zadal o dstupne najednou byla.posleze jsem dostal 3.id.majitel mi rekl.ze ma pro me praci a poslal me na mimoradnou prohlidku.muzu pracovat s podminkou .na zkraceny uvazek 4 hod.denne.ale necitim se nato.jedna se samozdrejme o odstupne.jak mam prosim postupovat pri vypovedi.dekuji za radu.

 23. Petra napsal:

  Dobrý den, od 1.7. 2015 mi běží pracovní smlouva na dobu neurčitou, ale zaměstnavatel to tak nechce. Nabídl mi antidatovat původní smlouvy, aby mi to mohl dát opět na určito, nebo že mi dají paragraf a budu mít smůlu i co se týká podpory a dalšího zaměstnání. Má na to právo? Já bych se přikláněla k dvouměsíční výpovědi, ale to mi zase nechtějí platit odstupné…má moje situace řešení? Samozřejmě do práce chodím jak mám, vše plním na 120%, nikdy jsem nepřišla pozdě, nic neudělala. Paragraf by mi museli nějak prokázat, ne? nechci se soudit 🙁 díky za radu

 24. Eva napsal:

  dobrý den,chtěla jsem se zeptat zda mám nárok na odstupné v případě že odmítnu nabídnutou práci a nepodepíši výpověď dohodou a novou smlouvu s novým zaměstnavatelem?Našla jsem si lepší práci ale nástup je až v září.stávající zaměstnavatel prodal firmu i se zaměstnanci a byla mi nabídnuta práce na stejné pozici i za stejný plat.
  Předem děkuji za odpověď

 25. Zdenka napsal:

  Dobrý den mám dotaz 15.7.2015 mi bude končit rodičák,ale zaměstnavatel mezitím změnil tří směný provoz na nepřetržitý na který bohužel nemohu nastoupit chci se zeptat mam smlouvu na neurčito mám nárok na odstupné když jse v práci změnili podmínky?A ještě jeden dotaz pokud bych ukončila pracovní poměr a šla se zaevidovat na úřad práce co mám napsat do dohody o rozvázaní prac poměru abych dostala podporu?

  Děkuji za odpověd Zdena

 26. Petra napsal:

  Dobrý den, dva měsíce pracuji u jedné firmy, jako pomocná síla v kuchyni… předtím jsem tak pracovala cca 2 roky, ale měl to jiný majitel… Nyní mám pracovní poměr na dobu určitou do 7.měsíce 2015… Majitelka mi ovšem dnes sdělila, že se kuchyň uzavírá (zkrachla) a zůstává jen kantýna, a jiná výrobna a mně dala výpověď, která je datovaná za 4 dny.. Mám nárok na odstupné? děkuji

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2020 KARIERA.CZ s.r.o.