Připravte se na otázky u pohovoru

Vydáno 22.duben 2008 v 10:48, redakce

Personalista se podle Vašeho životopisu rozhodl, že jste vhodným kandidátem pro pracovní pozici. Pozval Vás k ústnímu pohovoru, při kterém mu máte svou kvalifikaci prokázat.

Při osobním setkání se soustřeďte na personalistovy otázky, odpovídejte na ně stručně a jasně. K zachování klidu během interview Vám pomůže, když se na obvyklé okruhy témat připravíte. V následujícím článku Vám poradíme, jaké dotazy můžete očekávat a jak na ně vhodně reagovat.

Typické otázkyPředem si promyslete odpovědi.

Okruh otázek, s nimiž se můžete u pohovoru setkat, je samozřejmě velmi široký. Přesto ale existuje několik základních typů, které mají personalisté v oblibě a různě je obměňují. Rozhodně se nevyhnete dotazům směřujícím na práci a Vaši osobu. Proto se na ně určitě předem připravte.

Otázky na Vaši osobu

Co mi o sobě povíte?

Velmi široká a zároveň často pokládaná otázka. Přestože to tak působí, personalista se neptá na Váš soukromý život. Připravte si dopředu pár vět o svém vzdělání a pracovních zkušenostech, hodících se pro danou pozici. Mluvte! Máte šanci zdůraznit své největší kvality.

Jaké jsou Vaše slabosti?

Odpovězte pozitivní větou. Ukažte, že jste si vědom nějaké své slabiny a intenzivně na jejím odstranění pracujete. Vysvětlete svou strategii, jak řešíte daný problém (např. navštěvujete tematický kurz).

Jak si představujete svou kariéru?

Personalista si chce ověřit, zda byste byl na dané pozici dlouhodobě spokojen. Zdůrazněte výhody, které spatřujete v potenciálním zaměstnání, a pohovořte o jejich významu ve Vašem hodnotovém žebříčku.

Otázky na Vaši práci

Proč chcete pracovat právě v naší firmě?

Zde využijte informace získané při přípravě na pohovor. Vyzdvihněte vše, co Vám na společnosti imponuje. Může jít například o vstřícný přístup ke klientům, týmová spolupráce či možnost pracovního růstu.

Proč se hodíte na danou pozici?

Obdobná odpověď jako na otázku „Co mi o sobě povíte?“. Zdůrazněte svou kvalifikaci a odpovídající pracovní zkušenosti. Pohovořte o všem, co se hodí pro danou pozici. Personalistu zajímají jak odborné znalosti, tak komunikační a jiné schopnosti. Proč chcete odejít ze svého současného zaměstnání? Vyzdvihněte něco, co Vám v daném zaměstnání chybí a potenciální pozice Vám to naopak nabízí. Například možnost profesního růstu, komunikace s klienty či větší prostor pro seberealizaci. V žádném případě ale zaměstnavatele, od kterého chcete odejít, nepomlouvejte!

Nevadí Vám pracovat přesčas?

Odpovězte podle pravdy, jak si představujete rozdělení svého času mezi profesní a soukromý život.

Jaký plat si přestavujete?

Zmiňte výši Vašeho platu v posledním zaměstnání. Podotkněte, že se chcete udržet na této sumě a potěšilo by Vás, pokud si polepšíte (alespoň časem).

Otázky zjišťující Vaše chování a jednání

Jde často o psychologické otázky, které mají zjistit Váš typ osobnosti. Pro potenciálního zaměstnavatele je přeci jen podstatné vědět, jak se budete chovat v zaměstnání. Personalista se tedy při pohovoru většinou snaží zjistit Vaše reakce na různé situace. Pravděpodobně ho budou zajímat i konkrétní příklady z Vaší minulosti.

Příklady otázek

Jak se vyrovnáváte se stresem?

Ukažte například na nějakou obtížnou situaci v minulém zaměstnání, kdy se Vám sešlo mnoho úkolů naráz. Vysvětlete, jak se Vám podařilo vše bez větších problémů vyřešit.

Jak se vyrovnáváte s kritikou a autoritou?

Hodí se sem například: „Konstruktivní kritiku otevřeně přijímám, protože se ve své práci chci neustále zdokonalovat a učit se novým věcem. Nadřízeného respektuji jako vedoucího pracovníka týmu a zasvěceného odborníka.“

Jak zvládáte týmové úkoly?

Z odpovědi musí být jasná Vaše bezkonfliktnost a snaha spolupracovat. Ukažte na konkrétním příkladu, že umíte vyslyšet a přijmout názory kolegů, ale zároveň prosadit ty své.

Co uděláte, když si nevíte rady s nějakým úkolem?

Nemáte k dispozici odborníka ani odpovídající příručky, kde můžete informace hledat? Pak je nejlepší odpovědět, že se o dalším postupu poradíte se svým nadřízeným.

Můžete se setkat například i s požadavkem na kreslení obrázků. Více se o podobných úkolech dozvíte v našem článku Co obnášejí psychologické testy.

Zakázané otázky

Pracovní právo České republiky označuje některé otázky za diskriminační a zakazuje zaměstnavatelům se na ně u přijímacích pohovorů ptát. Patří sem dotazy týkající se: pohlaví, věku, zdravotního stavu, vyznání, národnosti, sexuální orientace, rasy, sociálního původu, politického či jiného smýšlení nebo členství v nejrůznějších organizacích. Přesto se s nimi poměrně často setkáte. Poradíme Vám vhodné reakce.

Příklady zakázaných otázek

  • S kým žijete?
  • Plánujete rodinu? Kolik máte dětí?
  • Máte nějaký handicap?
  • Byl/a jste někdy trestně stíhaný/á?
  • Angažujete se v nějakých klubech či společenských organizacích?

Možné reakce na zakázané otázky

  • Odpovíte – Můžete odpovědět, pokud Vám osobně nevadí sdělení důvěrné informace. Uvědomte si, zda Vám tato otevřenost nezpůsobí zbytečné problémy.
  • Odpovědět odmítnete – Dejte si pozor na to, jak a co řeknete. Můžete vzbudit dojem, že nechcete spolupracovat, či jste konfliktní.
  • Odpovíte s důrazem na vykonávanou práci – Nejlepší ze tří možných reakcí. Každá (i zakázaná) personalistova otázka v podstatě směřuje na Vaše předpoklady pro danou pozici. Zamyslete se tedy nad skutečným smyslem dotazu a v tomto duchu odpovězte. Potenciálního zaměstnavatele přesvědčte, že Vaše osobní záležitosti nemají vliv na Vaši práci.

Většina mladých žen se už určitě při pohovoru setkala s otázkou: „Plánujete mít děti?“. Jedna z přípustných odpovědí by mohla vypadat například takto: „Chci se naplno věnovat své kariéře bez ohledu na to, co se děje v mém osobním životě. To, jestli budu nebo nebudu mít děti, nijak neovlivní mou práci.“

Ptejte se

Personalista Vám nejspíš sám pohovoří o dané pozici a zeptá se na vše podstatné. Nebojte se ale zeptat, pokud cokoli důležitého vynechá. Vhodně zvolená otázka zdůrazní Váš zájem o pracovní místo a může také prokázat znalost informací o dané firmě.

Pochybujete o serióznosti zaměstnavatele? Jeho nejasné či úhybné odpovědi na vaše otázky mohou být varovným signálem. O to víc se ptejte! Především na danou pozici a s ní spojené pracovní podmínky.

Osobní setkání je pro personalisty rozhodující při výběru nových zaměstnanců. Součástí Vaší přípravy by tedy mělo být naučit se správně reagovat na obvyklé otázky. Pomůže Vám to se při pohovoru zbavit nervozity a přirozeně komunikovat. Zároveň se dostanete o krok blíže k přijetí na žádanou pozici.

Share

Kategorie: Přijímací řízení

Štítky: , , , , , , ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2021 KARIERA.CZ s.r.o.