Přestávky v práci předcházejí nebezpečné únavě

2017-01-04 11:50:39 | redakce | Pracovní právo, Pro zaměstnance, Pro firmy

Před deseti lety se zřítil letoun vnitrostátních linek na obytnou část města Buffalo. Zahynuli všichni lidé na palubě. Důkladné vyšetřování vedlo k závěru, že příčinou byla chybná pilotáž zaviněná únavou a nepozorností pilotů. Tato tragédie byla přelomová, protože přiměla leteckou federaci k zavedení nových pravidel pro závazný odpočinek posádek.

Big Five: Jak souvisí typ osobnosti se spokojeností v zaměstnání

2016-11-04 15:36:51 | redakce | Pro zaměstnance, Pro firmy

Naše osobnostní charakteristiky předurčují to, jak v životě myslíme, vnímáme a jednáme. Naše vnitřní nastavení se ve výsledku projeví v kvalitě osobního i pracovního života. Cestou ke spokojenosti v zaměstnání by mohlo být poznání a přijetí svých silných a slabých stránek.

Stop šikaně na pracovišti: Nenechte si ubližovat

2016-09-22 09:05:43 | redakce | Pro zaměstnance, Pro firmy, Názory a postřehy

Motivy vedoucí jedince k šikanování druhého člověka bývají různorodé. Mohou vyplývat z osobnostního nastavení aktérů, z vývoje situace, z nejrůznějších lidských pohnutek jako je strach, zlost, závist, pomsta či nesplněné očekávání.

Pravidla směnného provozu: Jak zvládnout směny bez následků

2016-08-04 13:59:36 | redakce | Pro zaměstnance, Pro firmy

Práce na směny má v posledních letech v České republice vzestupný trend. Z pohledu zaměstnavatele se jedná o nástroj pro zvýšení výrobní kapacity či udržení provozu. Nezbytné směnování je také v oblasti sociální péče a zdravotnictví. Z pohledu zaměstnance je práce na směny spojená s možností příplatku a lákavá může být možnost získat více volných dní v rámci týdne.

Praxe obchodníka: Umění dobré prezentace

2016-07-13 13:25:46 | redakce | Pro zaměstnance, Pro firmy

Kvalitní a působivá prezentace je mocným pracovním nástrojem každého obchodníka. Spojuje v sobě to nejlepší, co může obchodník zákazníkovi či klientovi nabídnout. Forma, obsah a podání prezentace mohou být klíčové pro rozhodnutí zákazníka, zda do produktu investovat a také, jestli může důvěřovat obchodníkovi a společnosti, kterou zastupuje.

Etická pravidla v personalistice

2016-05-25 13:59:21 | redakce | Hledání práce, Pro firmy, Přijímací řízení

Představte si, že hledáte práci a obdrželi jste pozvání na výběrové řízení do významné městské organizace. Vše zdánlivě probíhá podle regulí.

Transformační leadership jako cesta k vyšší angažovanosti zaměstnanců

2016-05-06 13:46:51 | redakce | Pro firmy, Osobnostní rozvoj

Zaměstnavatelé hledají účinné nástroje, jak aktivizovat zaměstnance a povzbudit je k vyšším a kvalitnějším pracovním výkonům. Přemýšlejí nad motivačními programy a zavádějí drahé systémy benefitů, někdy bez garantovaného účinku. Nákladně odstraňují technologické a technické bariéry. V některých případech by stačila pouze změna stylu vedení.

Poruchy osobnosti na pracovišti

2016-04-17 13:52:56 | redakce | Pro zaměstnance, Pro firmy

Duševní poruchy většinou nahánějí hrůzu, nevíme přesně, co vše si pod tímto pojmem představit. V krimi zprávách a detektivkách se setkáváme v souvislosti se zločinem s pojmy jako psychopat nebo sociopat. Pachatelé trestných činů jsou však jen špička ledovce. Ve skutečnosti existují poruchy osobnosti v různých podobách a intenzitě.

Kariérové kotvy: spokojenost a stabilita na pracovišti

2016-03-28 17:04:06 | redakce | Pro zaměstnance, Pro firmy

Důvody, proč si lidé vybírají určitý typ zaměstnání, a jak dlouho na pracovišti setrvají, jsou různé tak, jak odlišný a jedinečný je každý člověk. Při hledání práce může volba profese odrážet pouze momentální potřebu člověka zaměstnat se. Častější případ je, že lidé pohlížejí více do budoucna, plánují svoji kariéru a hledají uplatnění, které je bude uspokojovat dlouhodobě.

Fenomén zvaný Empowerment motivuje zaměstnance

2016-03-02 13:41:00 | redakce | Pro zaměstnance, Pro firmy

Určitě jste se někdy setkali na úřadě, v obchodě či na vašem pracovišti se znuděnými a nepříjemnými pracovníky. Odbyli vás, odkázali jinam nebo jen neochotně vyhověli. Pokud už práci udělali, tak jen to nejnutnější a to ještě nedostatečně či chybně. Toto není jen přízrak starých „totalitních“ časů.

Současný trend: Firma společensky odpovědná

2015-12-10 14:57:05 | redakce | Pro firmy

Sociální rozměr podnikání je pojem skloňovaný v posledních letech čím dál častěji. Zejména nadnárodní organizace, jejichž činnost je na očích široké veřejnosti, vyvíjejí aktivity prospěšné zaměstnancům i celé společnosti. Někdy to může být i určitá úlitba společnosti za možné negativní dopady podnikání na životní prostředí a trh práce v regionu, kde organizace působí.

Zakázaná slova ve firemní komunikaci

2015-11-09 13:55:23 | redakce | Pro zaměstnance, Pro firmy, Osobnostní rozvoj

Komunikace funguje jako obousměrné předávání informací. Nejedná se jen

«12345678»